Švýcarsko, Francie - Krásy Švýcarska a alpských velikánů

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, jízdné Täsch-Zermatt a zpět, 4x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (3x ***hotel ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy), 4x snídaně (3x formou bufetu), vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 1 690 Kč, 3x večeře 1 790 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 245 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2019
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, jízdné Täsch-Zermatt a zpět, 4x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (3x ***hotel ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy), 4x snídaně (3x formou bufetu), vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 1 690 Kč, 3x večeře 1 790 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 245 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2019
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, jízdné Täsch-Zermatt a zpět, 4x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (3x ***hotel ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy), 4x snídaně (3x formou bufetu), vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 1 690 Kč, 3x večeře 1 790 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 245 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2019
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, jízdné Täsch-Zermatt a zpět, 4x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (3x ***hotel ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy), 4x snídaně (3x formou bufetu), vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 1 690 Kč, 3x večeře 1 790 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 245 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2019
 

Popis zájezdu

Stravování

4x snídaně (3x formou bufetu)

Ubytování

4x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (3x ***hotel ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy)

Popis

Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje a chrání UNESCO. V průběhu zájezdu navštívíme turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp - Jungfrauregionu ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, užijte si Švýcarsko s námi!

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Program zájezdu

1. den

odjezd v podvečerních hodinách (cca v 22:30 hod. překročení hranic z ČR) do Německa.

2. den

ráno příjezd do MONTREUX, město vína, přírody a slavných osobností – pobýval zde např. Charlie Chaplin, Freddie Mercury, procházka po promenádě, připomínající botanickou zahradu, pokračujeme k legendárnímu hradu Chillon, vystavěného na skále u břehů Ženevského jezera. Přejezd jižní cestou po Ženevské riviéře, nad hladinou nejhlubšího jezera Alp, do YVOIRE, zcela zachovalého středověkého městečka. V případě hezkého počasí možnost koupání v Ženevském jezeře. Následuje odjezd do ŽENEVY, prohlídka města s proslulou fontánou Jet d´Eau. Odjezd na ubytování.

3. den

dnešní den strávíme v CHAMONIX, moderním středisku Savojských Alp, pod nejvyšší horou Evropy Mont BlanC (4809 m n.m.). Vyjedeme lanovkami na okolní vrcholy Aiguille Du Midi (3842 m n. m) nebo Le Brévent (2526 m n. m) s neopakovatelnými výhledy na nejvyšší evropský masiv. Odjezd přes sedlo Forclaz na ubytování do oblasti horských velikánů - Fiesch, hotel***.

4. den

navštívíme kanton Wallis s deseti nejvyššími horami švýcarska. Celodenní program do oblasti alpských velikánů začneme v ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU, nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do Gornergrattu (3100 m n. m) nebo lanovkou na Klein Matterhorn, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel.

5. den

"Švýcarský bonbónek" - nádherný celodenní výlet do oblasti horských čtyřtisícovek ALETSCH – JUNGFRAUREGION, lanovkou z městečka Fiesch na Fiescheralp a na Eggishorn (2869 m n. m), odkud jsou překrásné výhledy na Aletschský ledovec (UNESCO), dlouhý 25 km a na Konkordiaplatz - zde je ledovec nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger. Zájemci vystoupají až na vrchol Egishornu (2962 m n. m.). Možnost turistiky dle vlastních dispozic nebo průvodce na místě doporučí ideální turistiku. Návrat na ubytování do Fiesche.

6. den

cesta přes vysokohorské sedlo Grimselpass a horské průsmyky do historického centra země LUZERNU, "brána do Centrálního Švýcarska" i takto je někdy město označováno. Prohlídka Starého města proslaveného dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Doporučujeme výjezd lanovkou na Pilatus – lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě, se sklonem 48°). Odjezd do republiky.

7. den

příjezd do ČR v ranních hodinách, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Švýcarsko, Francie - Krásy Švýcarska a alpských velikánů
v cenách od 9 990 Kč