To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Řecko Makedonie Soluň
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: letenka Praha – Soluň – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle pravidel viz níže
fakultativní výlet do Meteory (doprava)
transfer z letiště na hotel a z hotelu na letiště
4x ubytování v Soluni v 3* hotelu
4x snídaně
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
Cena nezahrnuje: odbavované zavazadlo dle pravidel viz níže
přesuny v Soluni, doprava na okolní pláže
vstupné na místě, včetně Meteory
cestovní pojištění
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 400 Kč
zobrazit 1 termín
Červen 2019
 

Popis zájezdu

Stravování

snídaně v hotelu podávána formou bufetu
během dne možnost stravování v místních restauracích a bistrech

Ubytování

3* hotel v blízkosti centra Soluně

Popis

Římská a byzantská sláva i poklady Osmanské říše na jediném místě – ponořte se do historie druhého největšího města Řecka a poznejte Soluň! Místní atmosféru si vychutnáte ve čtvrti Ladadika, na vlastní oči spatříte Bílou věž, a navíc se vydáte do Thessálie, kde objevíte řecký „div světa“ – jedinečné skalní kláštery Meteora. Prožijte Řecko jako nikdy předtím – se spolehlivým průvodcem a bez starostí!

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Cestovní pojištění: EASY (35 Kč / den / osoba)
UNIVERSAL + STORNO (90 Kč / den / osoba)
Srovnání pojištění

Program zájezdu

1. den

Přílet do Soluně v odpoledních hodinách, přesun na ubytování a následná prohlídka části historického centra města. Odlet z Prahy , po příletu do Soluně transfer na hotel, ubytování. Po krátkém odpočinku procházka po nábřežní promenádě centrem města okolím  Aristotelova   náměstí , společná večeře v jedné z taveren v proslulé čtvrti  Ladadika ,   oblíbené mezi turisty i místními,   plné taveren, kaváren a barů. V pozdějších večerních hodinách návrat na hotel.

2. den

Dopoledne si projdeme centrum města a nejvýznamnější antické památky, odpoledne koupání na příměstských plážích. Po snídani vyrazíme poznávat  Soluň , která je zároveň městem římským, byzantským a osmanským. Nejdřív si prohlédneme  římské fórum  a  starověkou agoru  s krásně zrekonstruovaným římským divadlem, kostelem  Panagia Chalkeon  a tureckými lázněmi  Bey Hamam  a procházkou centrem města kolem chrámu Boží moudrosti  Agia Sofia  dojdeme k jedné z nejpůsobivějších antických památek v Soluni –  vítěznému oblouku císaře Galeria , tzv.   Kamaře. Po prohlídce sousední mimořádně zachované  rotundy ,   jež je zároveň nejstarším soluňským křesťanským kostelem a součástí Světového dědictví UNESCO, sejdeme kolem  paláce císaře Galeria a  hippodromu  směrem k nábřeží, kde se nachází snad nejznámější soluňská památka a symbol města –  Bílá věž  (Leukos pyrgos), součást původního středověkého opevnění města. Volno na oběd, po obědě přesun k příměstským plážím. Zde budeme relaxovat na bílém horkém písku a užívat si azurově modré vody.

3. den

Prohlídka nejstarší části města, majestátního hradu Heptapyrgio, podzemní krypty a odpolední individuální volno k nákupům, návštevě některého z muzeí nebo odpočinku. Po snídani vystoupáme z centra města podél velmi dobře zachovalé části městských hradeb až na samý vrchol města,  akropoli , kde se tyčí majestátní středověký hrad –  Heptapyrgio  ("Sedmivěží", též Kastro). Po prohlídce celého komplexu budeme podél monumentálního opevnění scházet od hradu dolů malebnými úzkými uličkami, půvabnou  čtvrtí Ano Poli  s původní středověkou zástavbou, kde se nám budou otevírat nádherné výhledy na moře a při troše štěstí zahlédneme i  vrcholky Olympu na protilehlé pevnině. Cestou se v podhradí zastavíme v  klášteře Vlatadon , jediném soluňském klášteře, který je do dnešních dnů obýván mnichy, a maličkém kostelíku  Osios David , ukrytém mezi nízkými domky této působivé čtvrti. Procházku zakončíme návštěvou  baziliky sv. Démétria,  který je patronem Soluně, s velkolepými mozaikami – zde si kromě interiéru kostela prohlédneme i podzemní kryptu, kde byly odkryty zbytky starověkých římských lázní a kde byl sv. Démétrios údajně vězněn a popraven. Volno na oběd a individuální program dle domluvy s průvodcem a vlastních preferencí. Večer možnost společné večeře v některé z taveren, návrat na hotel.

4. den

Celodenní výlet do oblasti Thessálie, návštěva klášterů Meteora a městečka Kalambaka, odkud je na kláštery nejkrásnější pohled. Ráno se vydáme objednaným transferem jihozápadním směrem ze Soluně, projedeme Centrální Makedonií a dorazíme do Thessálie , v jejímž vnitrozemí se rozkládá jeden z nejúchvatnějších soudobých řeckých „divů světa“ – skalní kláštery Meteora . Na vrcholcích vysokých a strmých skalních útvarů bylo ve středověku postaveno několik klášterů, z nichž některé fungují dodnes, jako součást posvátného mnišského státu . Po pauze na krátké občerstvení vyjedeme serpentinami do skal a navštívíme hlavní zdejší klášter Megalon Meteoron (v překladu Velký meteor) a menší ženský klášter Rousanou . Po zastávce na několika úchvatných vyhlídkách, odkud budeme mít celé skalní město jako na dlani, sjedeme zpátky do thessalské nížiny a zastavíme pod útesy ve městě Kalambaka , kde si dáme pauzu na oběd a volno na nákupy či procházku centrem města. V podvečerních hodinách návrat do Soluně.

5. den

Dopoledne prohlídka tureckých památek v Soluni, odpoledne odlet zpět do Prahy. Dopoledne se vydáme na krátkou procházku podél západní části mohutného středověkého opevnění k  pevnosti Vardari  a po bývalé starověké dopravní tepně  Egnatia , dnes rušné hlavní třídě, dojdeme do centra města, kde si prohlédneme některé památky z doby turecké nadvlády – lázně  Bey Hamam , mešita  Hamza Bey , turecký bazar  Bezesten  aj. Procházku zakončíme v samém středu Aristotelovy třídy, kterou lemuje množství kaváren, restaurací a obchodů, a která ústí na Aristotelovo náměstí na nábřeží, kde se se Soluní rozloučíme. Po poledni přesun na hotel, transfer na letiště a odlet do Prahy .

 

→ Přejít na 1 termín dovolené To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)
v cenách od 17 990 Kč