Ďábelské Švýcarsko

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v Les Diablerets, hotel*** - 2lůžk. pokoje s balkonem a příslušenstvím
6x snídani formou bufetu
5x večeři – menu 3 chody + salátový bufet
kartu Free Access Card (lanovky, vlaky, busy, koupaliště v okolí Les Diablerets a Villars, karta neplatí na lanovku v Chamonix)
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3500 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v Les Diablerets, hotel*** - 2lůžk. pokoje s balkonem a příslušenstvím
6x snídani formou bufetu
5x večeři – menu 3 chody + salátový bufet
kartu Free Access Card (lanovky, vlaky, busy, koupaliště v okolí Les Diablerets a Villars, karta neplatí na lanovku v Chamonix)
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3500 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v Les Diablerets, hotel*** - 2lůžk. pokoje s balkonem a příslušenstvím
6x snídani formou bufetu
5x večeři – menu 3 chody + salátový bufet
kartu Free Access Card (lanovky, vlaky, busy, koupaliště v okolí Les Diablerets a Villars, karta neplatí na lanovku v Chamonix)
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3500 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 04.08. - 11.08. Odjezd J + Plzeň

Popis

Ve francouzsky mluvící části Švýcarska je ukryto nádherné městečko Les Diablerets, s krásnými výhledy na ledovce. V průběhu zájezdu poznáme jeho blízké okolí, ale i ledovcový svět Les Diablerets, Ženevské jezero s hradem Chillon, městečko Montreux. Zážitkem bude túra po panoramatické cestě s výhledy na nejvyšší horu Evropy - Mont Blanc

MONT BLANC S KARTOU

1. den zájezdu Odjezd v odpoledních hodinách z ČR. 2. den zájezdu Příjezd do hotelu v LES DIABLERETS , dopolední snídaně a ubytování dle možností hotelu. Základní varianta (náročnost 2 z 5; 4 hod.): výjezd lanovkou na ISENAU (1800 m), od horní stanice lanovky výstup na ARPILLE (2050 m) a pod štíty LA PALETTE zpět k horní stanici lanovky, sjezd do hotelu. Možnost těžší varianty: výstup z ARPILLE na LA PARE (2540 m) - nádherné výhledy na ledovce Les Diablerets. 3. den zájezdu Odjezd busem do VILLARS (1253 m). Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): výjezd lanovkou na ROC D ORSAY (1976 m) krátký výstup na LE CHAMOSSAIRE (2112 m), dále kolem kouzelných jezer LAC DE ANTONNOIR (1712 m) a LAC DES CHAOONNES (1692 m) do průsmyku L ENCRENE (1936 m) a po vrstevnici k horní stanici zubačky BRATAYE (1805 m), sjezd do údolí k busu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): okruh kolem zmíněných jezer s okružní cestou zpět k zubačce jako první skupina, sjezd k busu. 4. den zájezdu Brzy ráno snídaně, odjezd busem do CHAMONIX , odtud fakult. kabinkovou lanovkou na BREVENT (2525 m). Základní varianta (2 z 5; 5 hod.): pěšky po velkém jižním balkóně přes LA FREGERE (1877 m), sjezd lanovkou do LES PRAZ . Těžší varianta (2,5 z 5; 6 hod.): pokračování až na nádraží v ARGENTIÉRE (1257 m). Lehčí varianta obsahuje krátkou túru kolem Breventu a lanovkou zpět do Chamonix k busu. Trasy nabízejí jedinečné výhledy na MONT BLANC . Všichni zpět busem do hotelu. 5. den zájezdu Lehce odpočinkový den, busem do městečka MONTREAUX na břehu Ženevského jezera s krásnou promenádou, krátká prohlídka (1 z 5; 2 hod.) a prohlídka hradu CHILLON , možnost zkrácení lodí (Montreux - Chillon). Odjezd do hotelu. 6. den zájezdu Odjezd busem do LES MOSSES (1500 m) s možností využití různých náročností tras. Základní varianta (2,5 z 5; 5 hod.): z centra městečka na vrchol PIC CHAUSSY (2354 m), odkud jsou jedinečné výhledy až na Mont Blanc (těžší túra hlavně v závěru), lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod.): jen k jezeru LAC LIOSON (1850 m) - cestou možnost zastávky na salaši, kde se vyrábějí pravé švýcarské sýry - Lioson-d´en-Bas, zpět přes PRA CORNET do LES MOSSES . Všichni odjezd do hotelu. Je možná i kouzelná túra přímo v Les Diablerets, a to ledovcová túra kolem SEX ROUGE (2971 m) se sjezdem lanovkou do GSTEIGU , fakult. místním busem do hotelu. 7. den zájezdu Dopoledne odjezd do ČR, cestou zastávka u švýcarských vodopádů REINWASSERFALL , fakult. lodí až pod vodopády. 8. den zájezdu Předpokládaný příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 120 CHF

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Ďábelské Švýcarsko
v cenách od 15 490 Kč