Apulie, Basilicata, Kalábrie

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum)
pobytovou taxu
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakultativní výlety
místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4690 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano)
výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum)
pobytovou taxu
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakultativní výlety
místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4690 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano)
výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum)
pobytovou taxu
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakultativní výlety
místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4690 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano)
výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum)
pobytovou taxu
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakultativní výlety
místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4690 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano)
výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 13.09. - 23.09. odjezd A, B + České Budějovice

Popis

Putování po špičce a podpatku italské boty, atraktivní zájezd za poznáním Apulie, Basilicaty, Kalábrie a Stromboli s bublajícími horkými prameny. Slunce, písek, moře a poznání nejzajímavějších míst, to je naše pozvání na nejjižnější cíp Itálie.
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil
Bari - Castel del Monte - Matera - Alberobello - Lecce - Otranto - poloostrov Salento - mys Leuca - Gallipoli - Metapontum - Morano Calabro - Capo Vaticano - Stromboli - Skylla - Reggio di Calabria - Pentedattilo - Gerace - Tropea - Maratea - Paestum

PODPATEK A ŠPIČKA ITALSKÉ BOTY,

STROMBOLI A KOUPÁNÍ VE TŘECH MOŘÍCH

1. den zájezdu V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 2. den zájezdu Ráno příjezd do BARI , metropole Apulie. Fakultativní výlet za památkami v okolí Bari: k záhadnému hradu CASTEL DEL MONTE (UNESCO) a do města MATERA (UNESCO, výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné domy a kostely vytesané v jeskyních a na útesech). Odjezd na ubytování do oblasti Alberobella. 3. den zájezdu Prohlídka ALBEROBELLA (UNESCO), pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb, které připomínají domky pohádkových šmoulů. Barokní město LECCE , jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky a zbytek dne strávíme v nejvýchodnějším italském městě OTRANTO (UNESCO), malebné historické centrum, které svírají středověké hradby. Středověká mozaika na podlaze katedrály nemá jinde v jižní Itálii obdoby. Pláž v Otrantu byla v roce 2000 vyhlášena za nejčistější městskou pláž v Itálii. Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky k působivému bauxitovému jezírku. Večer příjezd na hotel uprostřed poloostrova Salento, možnost večeře. 4. den zájezdu Celodenní okruh po poloostrově SALENTO , který na mapě představuje podpatek "italské boty". Procházka k romantickému majáku na OTRANTSKÉM MYSU , nejvýchodnějším cípu celé Itálie. Zastávky v soutěsce CIOLO a na mysu LEUCA , kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI , která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GALLIPOLI , které se nachází na ostrůvku v Jónském moři, fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje. Návrat na hotel. 5. den zájezdu Basilicata a Kalábrie . Prohlídka starověkého řeckého města METAPONTUM , kde se zčásti dochoval dórský chrám. Místo je spojeno s působením filozofa a matematika Pythagora. Prohlídka malebného horského městečka MORANO CALABRO , které je vstupní bránou do Kalábrie, křivolaké strmé uličky, středověký hrad, výhledy na pohoří Monte Pollino..Večer příjezd do oblasti Capo Vaticano na pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie. Nocleh v hotelu, možnost večeře. 6. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno v CAPO VATICANO , úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově STROMBOLI, které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 45 €). Návrat na hotel. 7. den zájezdu Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO , pobřeží Jónského města a středověké normanské město na skále GERACE . Návrat na hotel. 8. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano. 9. den zájezdu Prohlídka malebného městečka TROPEA , které je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem označováno jako "barokní balkón Kalábrie", ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja. Pokračujeme podél západního pobřeží Kalábrie až do regionu Basilicata. Zastávka nad malebným městečkem MARATEA , výjezd ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paestum. 10. den zájezdu Dopoledne pobyt u moře nebo individuální volno v městečku PAESTUM , variantně odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestum. Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR. 11. den zájezdu Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Alberobello: návštěva trulli 2 €
Salento: bárka s exkurzí po jeskyních cca 22 €
Stromboli: lodní výlet cca 45 €
Maratea: cesta ke Kristovi cca 10 €
Reggio: archeologické muzeum 6 €
Gerace: turist. vláček 2,5 €
Gerace: katedrála 2 €
Paestum: místní doprava cca 10 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 100 €

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Apulie, Basilicata, Kalábrie
v cenách od 14 490 Kč