Švýcarsko - Saas-fee

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 3x večeři
4x snídani
4x ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux.klim. busem
lanovky v údolí Saastal
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1600 Kč (povinné při nedoobsazení)
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017). V případě změny bude program upraven
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 3x večeři
4x snídani
4x ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux.klim. busem
lanovky v údolí Saastal
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1600 Kč (povinné při nedoobsazení)
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017). V případě změny bude program upraven
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 07.08. - 12.08. Odjezd C, M + Plzeň nástupní místo Hradec Králové není možné

Popis

Furkapass - Rhônegletscher - Saas-Fee - Spielboden - Gletschergrotte - Hohsaas - Kreuzboden - Furggstalden - Mattmark - Felskinn - Metro Alpin - Mittelallalin - Ice Pavilion - Hannig - Bern

PERLA ŠVÝCARSKÝCH ALP S KARTOU SAAS FEE

1. den zájezdu V brzkých ranních hodinách odjezd ČR. Odpoledne pojedeme přes FURKAPASS (2436 m) v kartě, jeden z nejvýše položených průsmyků Švýcarska. Zastavíme se na vyhlídce hotelu Belvedere, v jehož sousedství se nachází turistický magnet této oblasti – ledovec RHÔNEGLETSCHER . Pokračovat budeme do údolí Saastal. Přijedeme do světoznámého horského střediska SAAS-FEE (1800 m) obklopeného 13 štíty čtyrtisícovek a 9 ledovci, kde se v pozdních večerních hodinách ubytujeme pro celý náš zbývající pobyt. Nocleh. 2. den zájezdu Vyjedeme novou desetimístnou gondolovou lanovkou na SPIELBODEN (2448 m) – v kartě. Pod konečnou stanicí lanovky s krásnými výhledy do okolí se nachází sviští ráj. Jde o oblast, kde žije volně kolonie sviště alpského. Tito svišti se nebojí lidí, nechají se pohladit i nakrmit. Dolu do údolí sejdeme po úzké turistické stezce podél ledovce a dále po hřebeni panoramatickou cestou přes jezero u horské chaty Gletschergrotte, kde se můžeme občerstvit (cca 2,5 hod.). Zájemci se mohou vrátit lanovkou. Odpoledne budeme mít volno k procházkám a relaxaci. Pro zdraví prospěšná bude jistě Kneippova stezka. Odvážnější z nás se mohou oddat adrenalinové zábavě v Adventure Forest s 280 m dlouhým přeletem v závěsu na laně nad říčkou Fee-Vispe (cca 31 CHF). Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 3. den zájezdu Sjedeme autobusem do Saas-Grund a kabinkovou lanovkou vyjedeme do výšky 3146 m do konečné stanice HOHSAAS (3200 m) – v kartě, kde budeme mít přímo před očima panorama horských velikánů nad Saas-Fee. Nad stanicí lanovky se projdeme naučnou stezkou "18 Viertausendern" (18 čtyřtisícovek). Každému z těchto vrcholů je věnováno zastavení v podobě kamenné mohyly s nejrůznějšími informacemi a zajímavostmi. Poté sjedeme do mezistanice Kreuzboden (2405 m) – v kartě, a necháme se okouzlit překrásnou přírodou v podobě alpské květeny, malého jezírka a nám již známých horských zvířátek – svišťů. Zdatnější turisté se vydají na cca 3,5 hod. procházku tzv. alpskou květinovou cestou, která vede přes Almagelleralp k horní stanici lanovky Furggstalden a odtud dále do SAAS ALMAGELL . Ostatní sjedou k autobusu do Saas Grund, odkud budou pokračovat k lanovce, která je vyveze na Furggstalden (1885 m) v kartě, kde se mohou občerstvit v horském hotelu a z terasy obdivovat krásu velehor. Poté se všichni společně vydáme k přehradě MATTMARK (2197 m) s nejvyšší sypanou hrází ve Švýcarsku, která je obklopena nádhernou krajinou, ale také spojená s velkou tragédií, která se zde stala před více jak 50 lety a při které zahynulo několik desítek dělníků. Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 4. den zájezdu Pojedeme lanovkou FELSKINN (3000 m) – v kartě, a odtud se vydáme podzemní dráhou METRO ALPIN (cca 45 CHF), která je nejvýše položeným metrem na světě. Přijedeme do ledovcového areálu MITTELALLALIN (3500 m). Tunel je proražený do úbočí hory Allalinhorn, měří 1749 metrů a překonává výškový rozdíl 476 metrů. Na Mittelallalinu, z nejvýše položené otáčivé restaurace na světě, se nám naskytne nezapomenutelný zážitek v podobě úchvatného panorama horských velikánů sahajících od Allalinu a Weisshornu až po masiv Jungfrau. Najdeme zde také největší umělou ledovcovou jeskyni na světě ICE PAVILION (5500 m2) postavenou glaciologem Benediktem Schnyderem. Ledové sochy a tajemné modré světlo vytvořené slunečními paprsky pronikající ledovou masou nabízí pohled do fascinujícího světa věčného ledu. Během prohlídky nahlédneme pod pokličku vědeckého zkoumání ledovců a zjistíme, jak byly vytvořeny a jak probíhá jejich výzkum. Vyhlídky nám také umožní nahlédnout do nitra ledovce. Zájemci mohou podniknout z konečné stanice lanovky Felskinn tůru nad střediskem Saas Fee – půjdeme kolem stád pasoucích se kozorožců až k horní stanici lanovky na Plattjen. Milovníci lyžování si mohou tento den zapůjčit vybavení a vyrazit si zalyžovat na skvěle upravené sjezdovky. Návrat na ubytování, večeře, nocleh. 5. den zájezdu Lanovkou na HANNIG (2350 m) – v kartě, abychom si naposledy vychutnali ledovcové panorama a rozloučili se se světem fascinujících a zároveň neúprosných horských velikánů. Zpáteční cestu si můžeme zpestřit jízdou na terénních koloběžkách (10 CHF), sejít pěšky (cca 1,5 hod) nebo se vrátit lanovkou. V odpoledních hodinách zastávka v BERNU (UNESCO), hlavním městě Švýcarska, staré město orámované řekou Aaare, pohledy na Alpy. Domy z vápence se středověkými podloubími, renesanční kašny, katedrála jsou jen několika z mnoha důvodů, jež řadí město mezi skvosty středověké evropské architektury. V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 6. den zájezdu Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Švýcarsko - Saas-fee
v cenách od 14 490 Kč