Krásy Jihozápadních Fjordů

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Norsko
Strava: Snídaně
Doprava: Kombinovaná

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Kombinovaná
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
leteckou dopravu Oslo – Praha vč. letištních tax
transfer na letiště
trajekt do Skandinávie (Hirtshals – Kristiansand)
vnitrostátní trajekty
8x ubytování - 4lůžkové pokoje
8x snídani převážně bufetovou formou
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3900 Kč/os
8x večeře 4650 Kč (min.10 osob)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Kombinovaná
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
leteckou dopravu Oslo – Praha vč. letištních tax
transfer na letiště
trajekt do Skandinávie (Hirtshals – Kristiansand)
vnitrostátní trajekty
8x ubytování - 4lůžkové pokoje
8x snídani převážně bufetovou formou
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3900 Kč/os
8x večeře 4650 Kč (min.10 osob)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Kombinovaná
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
leteckou dopravu Oslo – Praha vč. letištních tax
transfer na letiště
trajekt do Skandinávie (Hirtshals – Kristiansand)
vnitrostátní trajekty
8x ubytování - 4lůžkové pokoje
8x snídani převážně bufetovou formou
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3900 Kč/os
8x večeře 4650 Kč (min.10 osob)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Kombinovaná
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
leteckou dopravu Oslo – Praha vč. letištních tax
transfer na letiště
trajekt do Skandinávie (Hirtshals – Kristiansand)
vnitrostátní trajekty
8x ubytování - 4lůžkové pokoje
8x snídani převážně bufetovou formou
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3900 Kč/os
8x večeře 4650 Kč (min.10 osob)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 13.07. - 22.07. Odjezd tam A, B, zpět L2, L3

Ubytování

hostely/turistické norské hotely – 2 a 4lůžk.pokoje, na patře je vždy kuchyňka - možnost vaření, k dispozici místnost s TV, společenská místnost.

Turistický hostel

Popis

Atraktivní zájezd do jedné z nejkrásnějších částí Norska, do oblasti Bergenu a jihozápadních fjordů. Osamocené farmy vysoko na útesech, sofistikovaná města, Hardangerfjord s nádherně zelenými břehy, krása Lysefjordu – norské ikony, Bergen a Stavanger vstupní brány do oblasti jihozápadních fjordů. Nepřijdete ani o prohlídku Osla a o putování od nejatraktivnější stolové hory Preikestolen až k Cestě trolů. Hirtshals – Kristiansand – Grimstad – Lillesand – Risor – Flekkefjord – Egersund - Stavanger – Lysefjord – vyhlídka Preikestolen - Eidfjord – Ulvik – Bergen – Hardangerfjord – Voss – Tvindefoss – Sognefjord - Jostedalsbreen - Brigsdalsbreen - Dalsnibba - Geirangerfjord - Orlí stezka - cesta Trollů – Alesund - stěna Trollů – údolí Gudbrandsdalen – Lillehammer - Oslo

LEGENDÁRNÍ NORSKÉ VYHLÍDKY

PREIKESTOLEN A ZLATÁ CESTA SEVERU

1. den zájezdu Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách přes Německo do Dánska. 2. den zájezdu Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS , před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí. 3. den zájezdu Krátká prohlídka města KRISTIANSAND , ráno atmosféra rybího trhu kolem malého přístavu, pěkné historické centrum, Posebyen (staré město). Výlet po jižním pobřeží Norska za bílými městečky usazenými v mnoha skalnatých zátokách a zálivech. Krásný GRIMSTAD na pobřeží Skagerraku, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Nabílené domy a atmosféra městečka LILLESAND . RISOR další bílé město na Skagerraku, patřící k těm nejkrásnějším v jižním Norsku, centrum kolem přístavu, barevné rybářské čluny. Po prohlídce pokračujeme k FLEKKEFJORDU (flekkefjordský kostel) a jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska přijedeme do EGERSUNDU na ubytování. Cestou úžasná krajina plná kolmých skal a vodopádů. 4. den zájezdu Vstupní brána do oblasti jihozápadních fjordů STAVANGER , prohlídka zachovalého historického centra s dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem a zbytek dne budeme poznávat výjimečnou krásu LYSEFJORDU , možnost projížďky lodí po fjordu nebo středně náročná delší vycházka na legendární skalní plošinu - vyhlídku PREIKESTOLEN - Pulpit rock (Kazatelna), jedinečný žulový skalní útvar, jehož stěny klesají do hloubky 604 m až do fjordu ležícího pod ním. 5. den zájezdu Oblastí Haugelandet, přes hory a četné fjordy dojedeme přes EIDFJORD a ULVIK do oblasti Bergenu. Cestou to nejlepší z HARDANGERFJORDU , ubytování poblíž Bergenu. 6. den zájezdu BERGEN , historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen , možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu. 7. den zájezdu Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS . Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. 8. den zájezdu Zlatá cesta severu - Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER , ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU , překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Před příjezdem na ubytování prohlídka kouzelného městečka ALESUND . 9. den zájezdu Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER , ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA, podvečerní prohlídka, světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu Oslofjordu, ubytování. 10. den zájezdu Dokončení prohlídky OSLA - poloostrov muzeií BYGDOY, návštěva Muzea polárních výprav, kde nalezla svůj domov polární loď Fram, na které se plavil Amundsen k severnímu a jižnímu pólu, muzeum Kon-Tiky, Vikingské muzeum. Transfer na letiště v Oslu a odlet do Prahy.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Krásy Jihozápadních Fjordů
v cenách od 25 990 Kč