Slavná Italská Muzea

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídaní
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
3x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Možnost rezervací vstupného 2. den programu:
Galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč)
Galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč)
Možnost rezervací vstupného 3. den programu:
Galeria Borghese 450 Kč (18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč)
Vatikánská muzea 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
Možnost rezervací vstupného 4. den programu:
Národní archeologické muzeum Neapol 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč)
Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem . V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídaní
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
3x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Možnost rezervací vstupného 2. den programu:
Galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč)
Galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč)
Možnost rezervací vstupného 3. den programu:
Galeria Borghese 450 Kč (18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč)
Vatikánská muzea 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
Možnost rezervací vstupného 4. den programu:
Národní archeologické muzeum Neapol 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč)
Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem . V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídaní
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
3x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Možnost rezervací vstupného 2. den programu:
Galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč)
Galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč)
Možnost rezervací vstupného 3. den programu:
Galeria Borghese 450 Kč (18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč)
Vatikánská muzea 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
Možnost rezervací vstupného 4. den programu:
Národní archeologické muzeum Neapol 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč)
Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem . V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídaní
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
3x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Možnost rezervací vstupného 2. den programu:
Galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč)
Galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč)
Možnost rezervací vstupného 3. den programu:
Galeria Borghese 450 Kč (18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč)
Vatikánská muzea 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
Možnost rezervací vstupného 4. den programu:
Národní archeologické muzeum Neapol 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč)
Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem . V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 31.10. - 04.11. Odjezd A, B + České Budějovice

Popis

Návštěvu proslulých muzeí vám nabízíme prakticky u každého zájezdu do historických italských metropolí, avšak kvůli jiným lákadlům bývají tyto galerie většinou opomenuty. Proto jsme vypsali speciální zájezd pro milovníky umění. V mimosezónním termínu vás zveme do světa antického ideálu krásy ve vatikánském Belvedereru, do starověké každodennosti i erotické provokace v neapolském muzeu, na Michelangelovy nebo Donatellovy sochy do florentského Bargella, na Botticeliho nebo Tiziana do galerie Uffizi, na Michelangelovy fresky do Sixtinské kaple, na Berniniho sochy a Caravaggiovy obrazy do Gallerie Borghese, na Raffaelovy fresky a antické sochy do vatikánského Apoštolského paláce. Do Itálie pojedete bez nočního přejezdu, proto byste měli celý program absolvovat bez únavy po noci strávené v autobusu. Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil Galerie Uffizi ve Florencii, Vatikánská muzea a Národní archeologické muzeum v Neapoli s výkladem licencovaného místního průvodce

FLORENCIE, ŘÍM A NEAPOL,

VÝKLAD LICENCOVANÉHO MÍSTNÍHO PRŮVODCE

1. den zájezdu V časných ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes Rakousko a severní Itálii. Večer příjezd do toskánského lázeňského městečka Montecatini Terme. Nocleh. 2. den zájezdu Celodenní program ve FLORENCII: Procházka městem. Dopoledne prohlídka GALERIE BARGELLO, kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela. Odpoledne prohlídka OBRAZÁRNY UFIZZI , která sbírkou 4 tisíc obrazů patří k největším galeriím světa, díla Botticeliho, Tiziana, Rubense a dalších slavných malířů. Večer přejezd z Florencie na nocleh k Římu. 3. den zájezdu Celodenní program v ŘÍMĚ: Dopoledne prohlídka VATIKÁNSKÝCH MUZEÍ , které zabírají velkou část nejmenšího státu na světě a jsou prohlídkovou délkou 7 km jednou z největších uměleckých sbírek světa. My si z nich vybereme to nejcennější, nejdříve se zaměříme na antické plastiky – Apollón belvedérský nebo Laokoon , pak na fresky od Raffaela a nakonec na výzdobu Sixtinské kaple – fresky renesančních mistrů, strop a stěna Posledního soudu od Michelangela. S licencovaným průvodcem si prohlédneme i interiér největšího historického kostela na světě – CHRÁMU SVATÉHO PETRA . Poté procházka Římem. V podvečer prohlídka GALLERIE BORGHESE s jedinečnými sochami od Berniniho a Canovy a obrazy od da Vinciho, Caravaggia nebo Raffaela. Nocleh u Říma. 4. den zájezdu Přejezd do NEAPOLE. Procházka historickým centrem města. Možnost návštěvy interiéru Královského paláce . Prohlídka NÁRODNÍHO ARCHEOLOGICKÉHO MUZEA , které ukrývá sbírky Bourbonů a rodiny Farnese – antické sochy a nálezy z Pompejí a Herkulanea – předměty denní potřeby včetně nádobí nebo šperků, cenné mozaiky a sbírka erotických zobrazení z Pompejí. Odpoledne možnost návštěvy neapolského podzemí a nákupů v ulici betlémů. Večer odjezd. 5. den zájezdu Kolem poledne návrat do ČR.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Slavná Italská Muzea
v cenách od 6 706 Kč do 7 290 Kč