Černá Hora, Pobyt U Moře S Výlety

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Černá Hora
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390
vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390
vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390
vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Bratislava
Cena zahrnuje: 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390
vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 05.07. - 15.07. odjezd J* + Jihlava, Bratislava 09.08. - 19.08. odjezd J* + Jihlava, Bratislava 06.09. - 16.09. odjezd J* + Jihlava, Bratislava

Popis

Přírodní krásy a památky UNESCO, typický "folklór", rozmanitost kultur, neopakovatelná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Sarajevo - Mostar - Budva - Starý Bar - Skadarské jezero - Sv. Stefan - Boka Kotorská - Njeguši - NP Lovčen - Cetinje - Ulcinj - Boka Kotorská - Kotor - Perast - Gospa od Škrpjela - Dubrovník

1. den zájezdu Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY. 2. den zájezdu Ráno příjezd do SARAJEVA , slavné město, turecká orientální čtvrť Baščaršija , mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda, odpoledne kaňonem řeky Neretvy do města MOSTAR , starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosféra obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře. 3. den zájezdu Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání. 4. den zájezdu Pobyt u moře, pozdě odpoledne společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY. 5. den zájezdu STARÝ BAR , přídech orientu ve městě duchů. Skadarské jezero, nejkrásnější balkánské jezero na černohorsko-albánském pomezí, možnost koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká zastávka u poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování. 6. den zájezdu Kotorskými serpentinami s vyhlídkami na celou BOKU KOTORSKOU . Horské údolí s vesnicí NJEGUŠI, návštěva sušárny Njegušského pršutu, možná ochutnávka pršutu a sýru. Pokračujeme pohořím NP LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky Njeguše, výhledy na celou Černou Horu. CETINJE, Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum. 7. den zájezdu Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži . 8. den zájezdu Výlet do zátoky BOKA KOTORSKÁ. Centrum oblasti starobylý KOTOR (Unesco), hradby, katedrála sv. Trifuna. Odpoledne fakult. plavba lodí kolem města námořníků PERASTU, poutní kostel, muzeum na ostrůvku Gospa od Škrpjela , plavba kolem ostrůvku Mamula s mořskou pevností, jeskyně Plava Špilja , koupání na pláži Žanjice s fish-piknikem. 9. den zájezdu Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. 10. den zájezdu Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do DUBROVNíKU , historické centrum, fakult. výlet lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení v romantických kavárničkách, noční přejezd. 11. den zájezdu Návrat v poledních hodinách do ČR.

Orientační ceny vstupného : ČERNÁ HORA a ALBÁNIE

Národní parky - vstup: NP Lovčen 2 €

NP Skadarské jezero 4 €

Budva (citadela - hradby) 3 €

Cetinje - vstup do města 1 €

Cetinje – dvorac (zámek) 5 €

Lovčen - Mauzoleum Njegoše 3 €

Stari Bar - prohlídka 2 €

Skadarské jezero - lodní výlet + oběd (skadarská ryba, salát, víno) 14 €

Kotor - vstup do města 1 €

Kotor - vstup na hradby 3 €

Boka Kotorska – lodní výlet s fish-piknikem 23 €

kostel-muzeum Gospa od Škrpjela 1 €

Albánie - Škodra 20 €


CHORVATSKO

Dubrovník prohlídka hradeb starého města 50 HRK

lodní výlet na ostrov Lokrum 40 HRK
vstupy v dalších památkách 5-10 HRK

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy 150 –200 HRK a 100 € do Černé Hory

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 8 termínů dovolené Černá Hora, Pobyt U Moře S Výlety
v cenách od 12 990 Kč do 14 990 Kč