Bosnou a Hercegovinou do Černé Hory - hotel

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Černá Hora
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 1x tranzitní nocleh s polopenzí v penzionu v Mostaru (2 lůžk. pokoje se soc. zařízením), 7x ubytování v ***hotelu s polopenzí v okolí Budvanské riviéry, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: vstupné, fish piknik, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj v ***hotelu 4 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 385 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 1x tranzitní nocleh s polopenzí v penzionu v Mostaru (2 lůžk. pokoje se soc. zařízením), 7x ubytování v ***hotelu s polopenzí v okolí Budvanské riviéry, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: vstupné, fish piknik, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj v ***hotelu 4 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 385 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Bratislava
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 1x tranzitní nocleh s polopenzí v penzionu v Mostaru (2 lůžk. pokoje se soc. zařízením), 7x ubytování v ***hotelu s polopenzí v okolí Budvanské riviéry, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: vstupné, fish piknik, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj v ***hotelu 4 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 385 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 1x tranzitní nocleh s polopenzí v penzionu v Mostaru (2 lůžk. pokoje se soc. zařízením), 7x ubytování v ***hotelu s polopenzí v okolí Budvanské riviéry, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: vstupné, fish piknik, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj v ***hotelu 4 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 385 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Nejen přírodní krásy a památky UNESCO, ale i typický "folklór" v rozmanitosti kultur dotváří balkánské země v jejich neopakovatelné atmosféře. Pobytově poznávací zájezd vás zavede do zemí nádherných lesů a zasněžených vrcholků hor, pustých skalnatých návrší i prosluněných jadranských pobřeží. Spící tajemná krasavice vám nechá nahlédnout do své bouřlivé historie skrze pestrou směsici malebných balkánských měst a městeček. Nechte se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Setkáte se s kulturou naprosto odlišnou, prezentovanou lidmi, kteří jsou srdeční a přátelští a ačkoli jejich pohled na svět může být pro nás někdy nepochopitelný, snaží se vždy dříve či později našim představám porozumět a splnit všechna přání.

Program zájezdu

1. den

ráno odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY.

2. den

ráno příjezd autobusem do SARAJEVA - prohlídka slavného města (turecká orientální čtvrť Baščaršija, Gazi Husrev Begova mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda), odpoledne překrásným kaňonem řeky NERETVY do města MOSTAR - starobylé bosenské perly mezi městy bývalé Jugoslávie, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami s jedinečnou atmosférou obchůdků, kavárniček a hospůdek, se slavným starým mostem z roku 1566. Nocleh.

3. den

přejezd do Černé Hory na ubytování, odpolední koupání.

4. den

pobyt u průzračného Jadranského moře, pozdě odpoledne společná návštěva BUDVY, prohlídka starého města.

5. den

dopolední přídech orientu ve městě duchů - STARÝ BAR. Výlet k nejkrásnějšímu balkánskému jezeru na černohorsko-albánském pomezí, SKADARSKÉMU JEZERU, s možností báječného sladkovodního koupání. Jezero o rozloze 369,72 km2 leží 6 metrů nad úrovní moře a jsou zde tedy sladkovodní i mořské ryby, ptačí rezervace (pelikán, ledňáček, kormorán, čajka a mnoho jiných). Fakultativně projížďka po jezeře motorovou lodí, kdy si budete moci prohlédnout úžasnou vegetaci v jezeře. Vyhlášený fish-piknik v originální rybářské krčmě na skále - ochutnávka jezerní ryby. Krátká zastávka u perly Jaderského moře, poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování.

6. den

kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra, dále pohořím NP LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky Njegoše, odkud máte celou Černou Horu jako na dlani. Poté do slavné CETINJE, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum), večer návrat na ubytování.

7. den

celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI. Cestou zpět odpolední koupání na VELIKÉ PLÁŽI. Návrat na ubytování.

8. den

výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR - UNESCO (hradby, katedrála sv. Trifuna), odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela - muzea na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat na ubytování.

9. den

pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. Návrat na ubytování.

10. den

odjezd z ubytování, trajektem přes Boku Kotorskou a autobusem do DUBROVNÍKU. Prohlídka historického města, fakultativně lodí na ostrov LOKRUM (Mrtvé moře - slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání), podvečerní posezení v romantických hospůdkách, noční přejezd přes Slovinsko a Rakousko.

11. den

návrat do ČR.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Bosnou a Hercegovinou do Černé Hory - hotel
v cenách od 12 790 Kč do 14 990 Kč