Umění na Zlaté stezce

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Německo
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Cena zahrnuje: dopravu autokarem
2x nocleh v hotelu 3*
2x snídani
místní poplatek
osobní audio systém
služby průvodce CK
Cena nezahrnuje: pojištění
vstupné do objektů Cena dále nezahrnuje poplatek přibližně 300 Kč za návštěvy kostelů v Prachaticích, Vimperku, Kašperských Horách a v Mouřenci. Tento poplatek si bude průvodce vybírat až na místě.
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Prachatice, Vimperk, Kašperské Hory a Pasov. Zlatá stezka byla v pozdním středověku hlavní obchodní cestou, která spojovala České království s Bavorskem a Rakouskem. Sůl, hlavní předmět obchodu, byla získávána v okolí Salzburgu, po řece Innu dovezena do Pasova, pak dál na koních převezena do Prachatic a odtud distribuována formany až do Prahy. V polovině 16. století přicházelo do Prachatic se zbožím až 1200 soumarských koní týdně! Do Vimperku ústila druhá větev Zlaté stezky. Z iniciativy Karla IV. se směrem na Kašperské hory otevřely další dvě cesty z Bavorska a k jejich ochraně byl vybudován i pevný hrad Kašperk. Šlo o třetí větev Zlaté stezky a o Zlatou cestu, která původně měla spojovat Benátky s Prahou. Do Čech se těmito cestami přivážela nejen sůl, ale také víno, sukno, jižní plody, koření, sečné zbraně, surové železo a další zboží. Z Čech se naopak vyváželo v Pasově velmi žádané obilí, dále slad, sádlo, chmel, med, máslo, sýry, vlna, kůže, pivo, pálenka a ryby. A po Zlaté stezce a Zlaté cestě se převážela i významná sochařská a malířská díla, oltáře pasovského Monogramisty IP pro Prahu a pro Zdeňka Lva z Rožmitálu. Opačným směrem do Rakouska a Bavorska mohl vyvážet svoje díla Zvíkovský mistr, významná osobnost pozdně gotického sochařství v jihozápadních Čechách.

Speciální zájezd věnovaný tomuto tématu připravil historik umění Dr. Peter Kováč a historik Dr. Vladimír Horpeniak, odborný pracovník muzea v Kašperských Horách. Zájezd autobusem bez nočních přejezdů pořádá cestovní kancelář SLAN tour s.r.o. ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál.

Ubytování

Ubytování ve Volarech je zajištěno v Hotelu Bobík a Hotelu Chata, přičemž 1- lůžkové pokoje jsou převážně v Hotelu Chata.

Program zájezdu

0. den

1. den: Odjezd z Prahy v pátek 27. října v 7.30 hodin od Hlavního nádraží. Dopoledne Vimperk - historické jádro města je městskou památkovou zónou, zaujme především gotickým kostelem, svažitým náměstím s městskou věží a zachovalými zbytky městských hradeb. Odpoledne Prachatice - město je od 1981 městskou památkovou rezervací; prohlídka hlavních památek města s nádherný kostelem svatého Jakuba Staršího, který je významnou pozdně gotickou stavbou, se zachovalou částí hradeb a bohatými měšťanskými domy; návštěva Prachatického muzea s atraktivním speciální expozicí věnovanou Zlaté stezce. Ubytování a noc v hotelu ve Volarech. 2. den: V sobotu po snídani odjezd do Bavorska. Cesta přes hraniční přechod ve Strážném, krátká zastávka v Kreuzbergu (staré poutní místo na Zlaté stezce - pozdně gotický kostel a gotická socha sv. Anny Samétřetí), průjezd městem Freyung, ve Waldkirchen - návštěva Muzea Zlaté stezky, celé odpoledne Pasov a jeho hlavní památky: katedrála, křížová chodba, muzeum v biskupské rezidenci, klášter Niedernburg, Glasmuseum Passau - největší kolekce historického českého skla na světě, radnice, kostely, poutní místo Maria Hilf, pevnost Oberhaus. V podvečer návrat do ČR, noc v hotelu ve Volarech. 3. den: V neděli po snídani Horská Kvidla - prohlídka části trasy Zlaté stezky dosud dobře čitelné v terénu, Kašperské Hory - památky významného královského horního města, oba kostely, Muzeum Šumavy s kolekcí gotického umění a s dílem Zvíkovského mistra a exponáty ze sklárny Lötz, hrad Kašperk - významná hradní stavba císaře Karla IV., Mouřenec - kostel sv. Mořice s vzácnými gotickými freskami. Cesta do Prahy, příjezd kolem 21.00 hodin.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Umění na Zlaté stezce
v cenách od 3 490 Kč