Sardinie A Korsika

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Francie Korsika
Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekty
9x jednoduché ubytování – 2lůžk. ložnice (1x ložnice s dvoulůžkem, 1x ložnice s oddělenými lůžky ev. nad sebou) – z toho 7x na Sardinii, severní pobřeží u Isola Rossa a 2x na Korsice, oblast zátoky Propriano, možnost vaření v chatkách
2x polopenze na Korsice (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou)
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
lodní výlety
ložní prádlo
vratnou kauci 30€/os
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
výběr ložnice v chatce 350 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč
1lůžk. pokoj v chatce 3600 Kč
Možnost dokoupit trajekt při cestě zpět (délka plavby cca 8 hodin), cena příplatku je 600 Kč/os. Počet kajut je omezený, prosíme tedy o ověření volné kapacity předem
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekty
9x jednoduché ubytování – 2lůžk. ložnice (1x ložnice s dvoulůžkem, 1x ložnice s oddělenými lůžky ev. nad sebou) – z toho 7x na Sardinii, severní pobřeží u Isola Rossa a 2x na Korsice, oblast zátoky Propriano, možnost vaření v chatkách
2x polopenze na Korsice (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou)
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
lodní výlety
ložní prádlo
vratnou kauci 30€/os
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
výběr ložnice v chatce 350 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč
1lůžk. pokoj v chatce 3600 Kč
Možnost dokoupit trajekt při cestě zpět (délka plavby cca 8 hodin), cena příplatku je 600 Kč/os. Počet kajut je omezený, prosíme tedy o ověření volné kapacity předem
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 05.09. - 16.09. odjezd N+Plzeň

Popis

Na ostrově Korsika navštívíme Ajaccio, Sartene, Corte i Bonifacio. Druhým z ostrovů bude Sardinie, krásné moře a pobřeží se zálivy, mořskými jeskyněmi, vnitrozemí ostrova s horskými masívy a památkami na různá období historie.

Corte – Ajaccio – mys La Parata – Sartene - Bonifacio - Capo d’Orso - La Maddalena - Santa Teresa di Gallura - Santissima Trinitá di Saccargia - Sassari - Castelsardo – Tharros - Alghero - Palmavera - Coddu Vechiu – Costa Smeralda - Porto Cervo - Olbia

KRÁSNÉ OSTROVY STŘEDOMOŘÍ

1. den zájezdu Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 2. den zájezdu Trajekt Livorno - Bastia. Cesta vnitrozemím Korsiky do oblasti Propriana. Cestou návštěva starobylého bývalého hlavního města ostrova CORTE s romantickými uličkami a pevností. 3. den zájezdu Dopoledne AJACCIO , Napoleonovo rodiště. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA , procházka kolem věže s výhledy ke "Krvavým ostrovům", bývalé útočiště pirátů. 4. den zájezdu Zastávka v typickém korsickém městečku SARTENE , následuje krásné a působivé město BONIFACIO založené jako pevnost na vápencových skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního moře. Trajekt na Sardinii. 5. den zájezdu Pobyt u moře , odpočinek. 6. den zájezdu CAPO D’ORSO , krátký výstup ke skalisku Roccia dell´Orso s výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem. Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím. SANTA TERESA DI GALLURA , příjemné letovisko, romantický střed i okolí. 7. den zájezdu Cesta vnitrozemím ostrova k SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA , jedna z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii. SASSARI , město zajímavé kontrastem moderního města a středověkého jádra kolem katedrály. Severním pobřežím do historického CASTELSARDO , městečko s hradem na mohutném skalisku, z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, středověké uličky, kostelíky, malá náměstí, restaurace. Podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla Roccia d´Elefante. 8. den zájezdu Monumentální nurág LOSA s hlavní věží, baštou, kamennými chýšemi a chodbami, postavený z ohromných čedičových balvanů. STA . GIUSTA , bazilika z 11.-12. století v pisánsko-lombardském slohu. THARROS , archeologický areál s podzemními a skalními hrobkami. 9. den zájezdu Pobyt u moře . Odpoledne pro zájemce pěší výlet ze Santa Teresa di Gallura k nádherným skaliskům na výběžku Capo Testa, ze zdejší žuly jsou postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu v Pise.. 10. den zájezdu Malebný přístav ALGHERO mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí přezdívané "malá Barcelona". PALMAVERA , prehistorická památka. Mys CAPO CACCIA s Neptunovou jeskyní a bohatou krápníkovou výzdobou. 11. den zájezdu Cesta za dávnou historií Sardinie, prehistorické hrobky CODDU VECHIU a nurag ALBUCCIU u Arzacheny. COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), přírodně zajímavé pobřeží na severovýchodě ostrova se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Městečko PORTO CERVO, centrum Costy Smeraldy, krásný přístav, množství jachet, obchůdky, restaurace. OLBIA , přístavní město založené již v 5. století př.n.l. Kartaginci. Noční trajekt do Itálie. 12. den zájezdu Průjezd Itálií, Rakouskem, příjezd do ČR v nočních hod., dále dle míst nástupů. Poznámka: zájem o dokoupení kajut je nutné nahlásit CK nejpozději do 28.2.2018 (zájemce budeme poté kontaktovat, ne každá loď garantuje kajuty)

Orientační ceny vstupného : KORSIKA:
Bonifacio - plavba lodí - cca 17,5 – 19,5 € (v závislosti na typu lodi a sezóně)
schody krále Aragonského - 2,5 €
kostel sv. Dominika - 2,5 €
vláček – 5 € zpáteční.

Ajaccio - Napoleonův dům - 8 €.

SARDINIE:
Roccia del Orso – 2 €
Nurag Losa – 3,5 €
Nurag Albucciu – 2,5 €
Castelsardo hrad – 2 €
Codu Vecchiu –2,5 €
Neptunova jeskyně – 13 €
Palmavera – 3 €
Tharros + věž – 5 €
Santissima Trinita di Saccargia – 2 €
Plavba na souostroví La Maddalena – 11 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme cca 90 €

Zajímavosti :

Ubytování

Chatka

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Sardinie A Korsika
v cenách od 13 390 Kč do 14 390 Kč