Okruh Marokem

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Maroko
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Casablanca – Praha
letištní taxy a poplatky
dopravu minibusem nebo busem (dle počtu klientů)
9x ubytování v hotelích - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
9x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
místního průvodce
fakult. služby
vše ostatní co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 610 Kč
8x večeře 1600 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 21.09. - 30.09. odjezd L1

Popis

Pojeďte s námi poznávat Maroko v celé jeho rozmanitosti. Zájezd nás zavede do exotikou vonících míst na území severozápadní Afriky. Navštívíme Casablancu i královské město Rabat, projdeme uličky středověkého Fézu, ohromí nás kaňony Vysokého Atlasu, vykoupeme se na plážích Atlantiku a budeme mít možnost výletu terénními auty do Sahary.

Casablanca - Rabat - Volubilis - Moulay Idriss - Meknés - Fés - NP Ifrane – Wádí Ziz - Dadés - Ouarzazate - Ksar Ait Benhadou - Marrákeš

A VÝLET TERÉNNÍMI AUTY DO SAHARY

1. den zájezdu Přílet do Maroka, nocleh. 2. den zájezdu CASABLANCA , prohlídka mešity Hasana II. postavené s využitím nejmodernějších technologií a bohatě vyzdobené v tradičním stylu, náměstí Mohameda V. s výstavnými budovami z počátku 20. stol. RABAT , zastávka před královským palácem, romantický Chellah s římskými vykopávkami a středověkou svatyní, královské mauzoleum a Hasanova věž, kasba Ouidaias. Přejezd do Meknés. 3. den zájezdu Vykopávky města VOLUBILIS s římskými mozaikami. Poutní město MOULAY IDRISS , Mekka chudých, mauzoleum Moulaye Idrisse. Královské město MEKNÉS , památky na rozporuplného sultána 17 .stol. Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků současné král. dynastie (UNESCO), brána Bab Mansour, náměstí El Hedime s tržnicí, medina. Nocleh. 4. den zájezdu Královské město FÉS , duchovní a umělecké centrum Maroka, bronzová brána královského paláce, Bab Jeloud, nejkrásnější brána do mediny, medresa, mešita Karaouine s jednou z nejstarších univerzit na světě, mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse II., súky, činírny a barvírny kůží, tkalci, keramika. 5. den zájezdu Průsmyky Středního a Vysokého Atlasu. NP IFRANE , vycházka mezi cedrovými velikány, pozorování makaků. WÁDÍ ZIZ , soutěska u tunelu Legionářů, PŘEHRADA U ER-RACHIDIE , oázy s palmovými háji. 6. den zájezdu Volný den. Fakult. celodenní výlet terénními auty na Saharu k největší písečné duně ERG CHEBBI – východ slunce na poušti, oáza MERZOUGA . Odjezd z Erfoudu podél vádí Rheris, oáza TINERHIR . Odpoledne příjezd do kaňonu TODRA , soutěsky s 300 metrů vysokými vápencovými stěnami - nocleh. 7. den zájezdu Prohlídka soutěsky DADÉS , zajímavé skalní útvary, podél vádí Dadés do města růží Kelaa M´Gouna, údolím kasb s výhledy na Vysoký Atlas a saharské horské hřebeny do Ouarzazate. Nocleh. 8. den zájezdu Marocký "Hollywood" město OUARZAZATE , prohlídka KASBY TAOURIRT (UNESCO) a filmových ateliérů. Opevněná velmi zajímavá hliněná vesnice KSAR AIT BENHADOU (UNESCO), která svou fotogeničností přitahuje návštěvníky i fotografy, přejezd přes SEDLO TIZI-N-TICHKA 2 260 m do Marrákeše. 9. den zájezdu MARRÁKEŠ , středověká mešita Koutoubia, palác La Bahia v andaluském stylu, hrobka sultána Ahmeda al Mansúra z dynastie Saadienů, súky v medině, nezapomenutelný večerní mumraj na náměstí Jemaa El Fna. 10. den zájezdu Přejezd na letiště. Odlet do ČR.

Orientační ceny vstupného : Průvodce vybere na začátku zájezdu částku 50 € na zaplacení vstupů, prohlídek a průvodců (kalkulováno pro skupinu 20 os., vzhledem k tomu, že některé položky se za skupinu platí stejně bez ohledu na počet, změní se při jiném počtu účastníků i celková částka, zkalkulována bude na místě dle skutečnosti) v Maroku v rámci společného programu. Společné vstupy: Casablanca - mešita Hasana II., Rabat – Chelah, Volubilis – arch. areál, Meknés - památky na vládce 17.st. Moulaye Ismaila – sýpky, věznice, Fés - návštěva medresy, Ouarzazate - návštěva kasby Taourirt a filmových ateliérů, Ait Benhadou – návštěva ksaru a soukromého domu, Marrakéš - zahrada Majorelle, palác La Bahia, projížďka kočáry. V případě, že nebude ze závažných důvodů možné realizovat některý z výše uvedených vstupů, bude nahrazen jiným vhodným v obdobné cenové relaci. Mimo to je možno projet se na velbloudu u písečné duny Erg Chebbi na Sahaře za cca 15 €/os. (platí se v MAD). Na případné další individuální vstupy Vám stačí částka cca 10 €. V marocké měně dirhamech Dh (první výměna na hranicích) nutno platit potraviny, vodu, známky na pohledy apod. Za suvenýry, nápoje v hotelech atd. možno platit též v EUR nebo USD. V muslimských zemích je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby - nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, recepční apod.) spropitné - bakšišné! Zájem o fakultativní výlet 6. den je nutné nahlásit již při přihlášení – cena cca 1 700 Kč / os.

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Okruh Marokem
v cenách od 27 990 Kč