Savojské Alpy

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Francie
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v Les Crosets ve Švýcarsku, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x snídani
5x večeři
karta Multi Pass
vstup do sauny
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a lanovky mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2900 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v Les Crosets ve Švýcarsku, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x snídani
5x večeři
karta Multi Pass
vstup do sauny
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a lanovky mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2900 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v Les Crosets ve Švýcarsku, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x snídani
5x večeři
karta Multi Pass
vstup do sauny
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a lanovky mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2900 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 21.07. – 28.07. odjezd J* + Plzeň

Popis

Zájezd do údolí i na vrcholky hor v Savojských Alpách. Jedinečné výhledy mezi Ženevským jezerem a horou Mont Blanc. Díky tzv. Multi passu můžeme používat všechny lanovky na území Francie i Švýcarska (celkem až 20 lanovek), některé údolní busy, vlak či koupaliště.

BRÁNA KE SLUNCI S KARTOU

1. den zájezdu Odpoledne odjezd z ČR přes Německo do Švýcarska. 2. den zájezdu Ráno příjezd do LES CROSETS (1600 m), dopolední snídaně, ubytování dle možnosti hotelu. Výjezd lanovkou do 2000 m, základní varianta (náročnost 1,5 z 5; 4 hod.): procházka s výhledy na vrcholky DENTS DU MIDI , zpět pěšky kolem salaší, večeře. 3. den zájezdu Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): výjezd lanovkou od hotelu (2000 m), hřebenovkou přes POINTE L´AU (2152 m) na POINTE DES MOSSETTES (2277 m) a dále na POINTE DE CHAVANETTE , v případě příznivých podmínek až na POINTE DE FORNET (2300 m), sestup na francouzskou stranu k jezeru Lac d´Avoriaz (1778 m), městečko AVORIAZ , sestup k chatě LES BROCHAUX (1576 m), lanovkou zpět na POINTE DES MOSSETTES (2277 m) a další lanovkou do LES CROSETS , odtud pěšky až do hotelu. Pro zájemce lze i opačně. Možnost lehčích túr, např. po vrstevnici mezi štíty POINTE DES MOSSETTES a POINTE DE CHESERY na COL DE ROCHASSONS a 3 lanovkami zpět do LES CROSETS , odtud pěšky do hotelu. 4. den zájezdu Odjezd busem do CHAMPERY , lanovkou na CROIX DE CULET (1962 m). Základní varianta (2 z 5; 7 hod.): okružní cestou s výhledy na DENTS DU MIDI či MONT BLANC přes salaš LAPISA (1800 m) s možností občerstvení, na sedlo COL DE COU (1920 m), vyhlídkovou hřebenovkou až k REFUGES DE BARME (1498 m), zpět do Champery (1050 m). Pro zájemce lze i opačně. V Champery projdeme tzv. Galerie DEFAGO - úzká římsa se zábradlím a krásnými výhledy na Champery až k restauraci DES RIVES a zpět po staré cestě. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): jen k chatě Lapisa, dále vozovou okružní cestou zpět k horní stanici lanovky do Champery, všichni odjezd do hotelu. 5. den zájezdu Odjezd busem k prohlídce ďábelské soutěsky LES GORGES DU PONT DU DIABLE , pokračujeme busem do MORZINE (920 m). Základní varianta (2 z 5; 6 hod.): pohodlná túra s výjezdem lanovkami na SUPER MORZINE (1764 m) s krásnými výhledy, poté do AVORIAZU (1778 m), pěšky do údolí, dále přes TETE DE LINDARET (1950 m) s vyhlídkami a přes COL DE BASACHAUX (1778 m) až do PRE LA JOUX (1350 m). Lehčí varianta (1,5 z 5; 6 hod): stejná trasa, jen 1x výjezd a 1x sjezd lanovkami místo pěší chůze. Všichni busem zpět do hotelu. 6. den zájezdu Odjezd do CHATEL (1200 m), lanovkami k LE MORCLAN (1970 m). Základní varianta (2 z 5; 7 hod.): panoramatickou vyhlídkovou cestou přes CHALET DU MOUET (1840 m), zpět k lanovce přes PORTES D ONNAZ , sjezd lanovkou do SUPER CHATEL (1660 m), odkud lze pokračovat přes CHALET NEUF (1692 m) do MORGINS (1430 m), lanovkou na LA FOLLEUSE (1814 m) a pěšky až do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 5 hod.): stejná trasa, jen ze Super Chatel sjezd lanovkou k busu, přejezd do Morgins a stejnou cestou do hotelu. 7. den zájezdu Dopoledne možnost posledních krátkých procházek po okolí, odjezd do ČR s krátkou zastávkou (cca 2 hod.) u vodopádů RHEINFALL , navečer odjezd. 8. den zájezdu Brzy ráno příjezd do ČR.

Orientační ceny vstupného : Ochutnávka sýrů 12 €

Soutěska DU DIABLE 7 €

Kapesné : Všechny lanovky jsou již v ceně karty, nutné je mít Eura pouze na ochutnávku sýrů a vstup do soutěsky. Doporučujeme cca 40 CHF

Zajímavosti :

Ubytování

hotel***

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Savojské Alpy
v cenách od 14 490 Kč