Moskva a zlatý prsten Ruska

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Rusko Střední Rusko Moskva
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu
letištní taxy
transfery z / na letiště
okružní jízdu Moskvou a dopravu busem dle programu
5x ubytování v hotelu*** (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
5x snídaně
průvodce
pojištění léč. výloh a storna
8 hlavních vstupů do památek ve městech Zlatého okruhu
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, kde se začala psát historie Velké Rusi.
Zájezdem provází PhDr. Tomáš Jeřábek

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy. Přílet do MOSKVY , transfer do hotelu, ubytování. Večerní procházka městem.

2. den

MOSKVA , okružní jízda městem – Rudé náměstí, Kreml, Park vítězství s Muzeem Velké Vlastenecké Války, přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem, universitou M. V. Lomonosova, ateliéry Mosfilmu nebo Palácem pionýrů, sportovní komplex Lužniki, Novoděvičí klášter, hlavní sídlo vlády Bílý dům, největší pravoslavný chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice Starý Arbat. Odpoledne návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Návštěva Zbrojnice Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie. Návštěva unikátního Diamantového fondu s korunovačními klenoty Romanovců, obřími drahokamy, zlatými nugety a největšími diamanty světa.

3. den

MOSKVA - unikátní skanzen ruské architektury Kolomenskoje. K vidění je tu chrám Nanebevstoupení Páně – Bílý sloup (UNESCO) postavený na počest narození Ivana Hrozného nebo původní carský palác, dnes největší dřevěný palác na světě. Zjistíme, proč je moskevské metro považováno za světově nejkrásnější. Většina stanic je přímo podzemními paláci s impozantním interiérem zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště pozoruhodnými jsou stanice Komsomolská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největšího klášterního komplexu Moskvy s velkolepou barokní zvonicí a Chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Volitelně návštěva Treťjakovské galerie od roku 1856 sbírky nejslavnějších ruských umělců, popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění. Jeho velkou atrakcí je Priamův poklad z trojských nálezů H. Schliemanna.

4. den

Pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD, je nejúchvatnějším místem Zlatého kruhu, představuje ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský klášter (UNESCO) platí za nejvýznamnější klášter Ruska. Kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne krátce navštívíme ROSTOV VELIKÝ, na břehu jezera Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme především na soubor staveb Rostovského kremlu se sousední zvonici s 15 zvony. Rostov nám může doma připomínat vyhlášená černá leštěná keramika nebo umělecké miniatury z Rostovského smaltu. Večer ubytování v hotelu ve městě JAROSLAVL.

5. den

JAROSLAVL (UNESCO), město ve znamení medvěda, na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním z nejstarších ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším. Právě z této doby se zachovalo jeho historické jádro. Během prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník Jaroslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter Proměnění Páně, nebo refektář s kaplí Vzkříšení. Fantastický výhled na město se nám naskytne ze zvonice na staré bráně. Odpoledne město SUZDAL. Pitoreskní zelené lány s pasoucím se skotem hned v sousedství starobylých klášterů a Kremlinu. V 18. stol. Uvidíme Kreml, Spaso-Jevfimijův klášter, klášter svatého Alexandra, Chrám vzkříšení nebo zajímavé Muzeum dřevěné architektury. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě VLADIMIR.

6. den

Město VLADIMIR (UNESCO)bylo od 12. stol. sídelním městem Vladimirsko-suzdalského knížectví. Z jeho památek nás především upoutá Uspenskij klášter se dochovanými freskami z 12. století., Dmitrijevskij klášter s bohatě zdobenou dekorativní fasádou nebo Zlatá vrata, součást Vladimirské pevnosti. Odjezd do Moskvy na letiště a následný odlet do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Moskva a zlatý prsten Ruska
v cenách od 24 990 Kč