Londýn a perly královské Anglie

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klimatizovaným busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

Program zájezdu

1. den

V odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2. den

LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka aj.

3. den

WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. Přejedeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě.

4. den

Druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů, most Tower Bridge, levobřežní čtvrť Southwark, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.

5. den

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Londýn a perly královské Anglie
v cenách od 7 990 Kč