Kykladské ostrovy Paros a Santorini

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Řecko
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Iraklio – Praha
let. taxy a poplatky
transfery z/na hotel
lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros
9x ubytování v hotelu se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x hotel v Irakliu, 2x na Santorini, 5x hotel/aparthotel na Parosu)
průvodce
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů. Jeho návštěvou pochopíme, proč je tento odlehlý kout Evropy označován za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené mořem a řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu Santorin s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem, na vyhlášený Mykonos nebo největší Naxos. Protože vstupní bránou do světa Kykladských ostrovů bude Iráklio na Krétě, můžeme nahlédnout i do tajů minojské kultury.

Program zájezdu

1. den

Ráno odlet z Prahy na Krétu, transfer do hotelu. Prohlídka krétské metropole IRAKLIO, benátské hradby a pevnost, bazary a muzeum minojské kultury. Možnost výletu místní dopravou do KNOSSU (UNESCO), palác minojských králů, Daidalův labyrint.

2. den

Po snídani lodí na OSTROV SANTORINI. Transfer z přístavu na ubytování. Návštěva starověkého minojského města AKROTIRI a prohlídka santorinské metropole FIRY, hezké výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, krásné západy slunce.

3. den

Dopoledne městečko Fira nebo fakult. plavba po kaldeře, která vznikla po výbuchu sopky ve 3. stol. př. n. l. a výstup na kouřící sopku NEA KAMENI. Koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku Palea Kameni, který má své vlastní sirné prameny. Výlet lokálním busem do nejfotogeničtějšího městečka v Řecku OIA s modrobílými domečky, pozorování západu slunce nad kalderou.

4. den

OSTROV PAROS, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do hotelu v letovisku Parikia, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži, v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturkou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.

5. den

Pobyt u moře. Pro zájemce polodenní fakult. výlet na ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátských obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.

6. den

Pobyt u moře, variantně výlet místním busem po ostrově Paros, rybářské městečko NAUSSA, vnitrozemská vesnice LEFKES a mramorové lomy.

7. den

Pobyt u moře. Fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollonova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.

8. den

Pobyt u moře, variantně celodenní fakult. výlet na ostrov bílé kubické architektury MYKONOS a na posvátný antický ostrov DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

9. den

Přeplujeme na ostrov Kréta, individuální volno, nocleh.

10. den

Transfer na letiště a odlet do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Kykladské ostrovy Paros a Santorini
v cenách od 27 990 Kč