Finsko – země tisíců jezer

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Finsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna
dopravu klimatizovaným autobusem
průvodce
6x nocleh (4x ve "skandinávských" ubytovnách, 2x v kajutách na lodi se snídaní)
4x snídani
4x zámořský trajekt
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Čistá příroda, prostor a klid, to je Finsko. Finsko je blíž, než byste si mysleli! Finská příroda mění svou tvář s ročními obdobími. Teplo a bílé noci léta ve Finsku, zářivá paleta podzimních barev, sněhobílá zima, jaro plné světla a života. Finsko vás uchvátí nejenom krásou přírody, dobře se budete jistě cítit i ve městech ve Finsku s bohatým kulturní životem.

Program zájezdu

1. den

Odjezd v dopoledních hodinách.

2. den

Po připlutív Dánsku přejezd přes 0resundskou úžinu a nedávno otevřený 9 km dlouhý most 0RE-SUNDBRON do Švédska a přejezd okolo jezera VÄT-TERN do STOCKHOLMU. Prohlídka města zvané „Benátky severu" s romantickými uličkami. V případě časové rezervy návštěva muzea lodi VASA. Večerní tra-jekt do Finska do Turku. Ubytování v kajutách.

3. den

HELSINKY –prohlídka hlavního města Finska. Senátní náměstí, podzemní katedrála Uspenský pravoslavný chrám, Sibeliův památník a další zajímavosti. Nocleh.

4. den

Snídaně. Přejezd do města LAHTI - legenda finských zimních sportů se světoznámým sportovním areálem. Kostel sv. Kříže - Ristinkirkko - od známého finského architelta A. Aalta. Návštěva dvou finských národních parků. PÄIJÄNNE KANSALLISPUISTO, který se nachází v jezernaté oblasti u obrovitého jezera Päijäne -krásný ESKER PULLKILANHARJU. Národní park ISO-JÄRVI KANSALLISPUISTO o rozloze 19 km2. Nocleh.

5. den

Snídaně. Prohlídka univerzitního města JYVÄSKYLLÄ - město je skutečným architektonickým klenotem. Prohlídka KUOPIA - centrum jezerní oblasti, ležícího u jezera Kallavesi - tržnice, radnice, dóm, kostel sv. Mikuláše, 75 metrů vysoká vyhlídková věž na vrchu Puijo z níž je krásný výhled na okolní jezerní krajinu. V odpoledních hodinách odjezd do srdce Finska, kolem jezernaté plošiny v Národním parku LINNASAREN KANSALLISPUISTO - nejstarší finský národní park, který zahrnuje oblast více jak 150 ostrůvků na jezeře Haukivesi.Průjezd cestou mezi jezery Orivesi a Haukive-sio do SAVONLINNY, města pyšnícího se největším hradem ve Finsku. Nocleh v oblasti Savonliny.

6. den

Snídaně. Návštěva hradu OLAVONLINNA, který je nejlépe zachovalou pevností celé Skandinávie. Přejezd do obce KERIMÄKI na prohlídku dominantní stavby - největšího dřevěného kostela na světě s 6000 sedadly. Vycházka po ESKERU PUNKAHARJU - jedinečný přírodní úkaz - geologický útvar vytvořený ledovci. Jízda kolem ruských hranic okolo IMATRY, divoké řeky Vuoksa a nádherného „Jezera tisíce ostrovů" SAIMAA do oblasti Lappeenranty. LAPPEENRANTA - s dřevěnou radnicí a středověkým kostelem Lapeerkyrka. Nocleh.

7. den

Snídaně. Průjezdem jižní částí Finska do města KOTKA – prohlídka carského města – návštěva chaty Alexandra III. Langinkoski. Po „Královské cestě“ do druhého nejstaršího města PORVOO. Krásné město založené roku 1346, dříve obchodní centrum. Středověký kostel na náměstí, stará radnice a empírový dům ve kterém žil básník Johan Ludvik Runeberg. Noční trajekt do Stockholmu. Ubyto-vání v kajutách na lodi.

8. den

V ranních hodinách vylodění ve Stockholmu a cestou podél břehů jezera Vattern Öresundský most. Trajekt do SRN.

9. den

Návrat zpět do ČR v dopoledních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Finsko – země tisíců jezer
v cenách od 13 490 Kč