Z Benátek až na Sicílii - zpět letecky ***

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Ubytování: Z Benátek až na Sicílii - zpět letecky
Strava: Polopenze
Doprava: Kombinovaná

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Kombinovaná
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu autobusem do Benátek
dopravu expresními vlaky přes Itálii
leteckou dopravu z Kalábrie do Brna vč. tax
transfer autobusem nádraží - Capo Vaticano - letiště
8x ubytování ve 3* hotelech
8x snídaně
4x večeře (na Capo Vaticano)
výlet na Sicílii
služby českého průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)
jednolůžkový pokoj 3.900 Kč
projížďka lodí kolem mysu Capo Vaticana 500 Kč
půldenní výlet Tropea 600 Kč
Cena nezahrnuje úschovny zavazadel (cca 5 EUR), místní dopravu v navštívených městech (cca 10 EUR) a pobytové taxy (cca 18 EUR)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

BENÁTKY - FLORENCIE - ŘÍM - NEAPOL - CAPO VATICANO - TROPEA - TAORMINA - MESSINA

V termínu 18.9.-26.9. je program obrácený - tam letecky do Kalábrie a zpět vlaky přes Itálii a autobusem z Benátek do ČR.

Program zájezdu

1. den

Ráno odjezd autobusem z Brna (další nástupní místa Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Přerov 350 Kč, Olomouc 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Ostrava 400 Kč, Frýdek-Místek 400 Kč, Nový Jičín 400 Kč, Hranice na Moravě 400 Kč, Lipník nad Bečvou 400 Kč, Břeclav 250 Kč, Bratislava 400 Kč). Přejezd přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování v hotelu u Benátek.

2. den

Ráno odjezd vlakem do centra Benátek (10 min). Celodenní prohlídka pohádkového města na 117 ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. Sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku Sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto, možnost projížděk na gondolách nebo příjemných posezení. Odpoledne individuálně možnost návštěvy muzeí, paláců, nákupů, posezení. Večer návrat vlakem do hotelu.

3. den

Ráno odjezd rychlovlakem z Benátek do Florencie (2 hod). Uložení zavazadel a návštěva metropole Toskánska, kolébky renesančního umění. Pěší procházka k Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu – jedinečným stavbám obkládaným mnohobarevným mramorem. Dále pokračování na Ponte Vecchio - slavný most zlatníků, ke Starému paláci na centrálním náměstí Signoria, radnici připomínající hrad s 94m vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou. Odpoledne individuálně možnost prohlídky muzeí, kostelů, galerií. K večeru odjezd rychlovlakem z Florencie do Říma (1,5 hod). Po příjezdu do Říma přejezd do hotelu a ubytování.

4. den

Celodenní prohlídka Říma . Dopoledne pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piaza Navonna – typické římské náměstí zdobené třemi nádhernými fontánami. Pokračování přes Vatikánské náměstí a kolem Andělského hradu zpět do centra k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma - Fontáně di Trevi a dále na Španělské náměstí a jeho slavné barokní Španělské schody. Večer návrat na ubytování v Římě.

5. den

Brzy ráno přejezd na vlakové nádraží a odjezd rychlovlakem z Říma do Neapole (1 hod) - původně řecké osady, dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa. Po příjezdu uložení zavazadel a prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských králů - Palazzo Reale, kartouzský klášter San Martino – vzorová stavba neapolského baroka, pevnost Sant Elmo, divadlo San Carlo, jedno z největších evropských divadel, a další památky. Odpoledne odjezd vlakem z Neapole do nejjižnější části Itálie, Kalábrie (3 hod). Příjezd do Vibo Valentia a odsud transfer autobusem na ubytování na Capo Vaticano.

6. den

Pobyt na Capo Vaticano , kde se nachází jedny z nejkrásnějších a nejromantičtějších pláží v Itálii. Odpočinek, koupání, pobyt na pláži. Odpoledne fakultativně projížďka lodí podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy ukrývající malé písečné plážičky. Poté přejezd k majáku s jedinečnými výhledy na celé pobřeží z ptačí perspektivy i pěkným posezením ve zdejších restauracích.

7. den

Dopoledne volno, koupání. Odpoledne fakultativně půldenní výlet do města Tropea , jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie, nazývaného perla Kalábrie. Starobylé město pocházející již z řecko-normanské doby je vystavěno na útesech nad krásnými písečnými plážemi. Během návštěvy je možno kombinovat prohlídku množství historických památek s posezeními v typických restauracích v křivolakých uličkách i dech beroucími výhledy na pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu skalnatého útesu nad a nádhernými plážemi. Večer návrat na ubytování.

8. den

Celodenní výlet autobusem na Sicílii . Přejezd trajektem přes Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie a návštěva města Messina , kde bude krátká zastávka na prohlídku unikátní katedrály. Poté přejezd do Taorminy , jednoho z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v nádherných starobylých uličkách a náměstích plných kaváren, obchůdků se suvenýry ale i v jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu a množství paláců. Návštěva města potrvá cca 3 hodiny s volným rozchodem. Možnost oběda v restauraci. K večeru návrat zpět na ubytování.

9. den

Po snídani transfer na letiště Lamezia Terme a odlet zpět do Brna. V termínu 18.9.-26.9. je program obrácený - tam letecky do Kalábrie a zpět vlaky přes Itálii a autobusem z Benátek do ČR.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Z Benátek až na Sicílii - zpět letecky ***
v cenách od 23 790 Kč