Scenérie Matterhornu, Aletschský Ledovec, Ticino

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 3x snídani
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
průvodce
vláček Täsch – Zermatt a zpět
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
3x večeře 1600 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
lanovky
vstupné,
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 3x snídani
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
průvodce
vláček Täsch – Zermatt a zpět
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
3x večeře 1600 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
lanovky
vstupné,
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 3x snídani
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
průvodce
vláček Täsch – Zermatt a zpět
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
3x večeře 1600 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
lanovky
vstupné,
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 3x snídani
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
průvodce
vláček Täsch – Zermatt a zpět
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
3x večeře 1600 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
lanovky
vstupné,
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 31.07. - 05.08. odjezd A, B, G, L + Plzeň

Popis

Uvidíme jedinečný Aletschský ledovec, strhující scenérie Matterhornu a dalších velehor v okolí Zermattu. 38 čtyřtisícových vrcholů dominuje celému regionu, do kterého láká davy návštěvníků. Za sněhovými horami nás čeká kanton Ticino, kraj věčného jara se středomořskou atmosférou a svébytnou kulturou.
Zájezd provází Dalibora Vojvodová

Caslano - Melide - Lugano - Locarno - ostrovy Brissago - Nufenpass - Saastal - Fiesch - Zermatt - Matterhorn - Gornergratt - Gornerschlucht - Mörel - Riederalp - Aletschský ledovec - Grimselpass - Brünigpass - Luzern

VLÁČKY A VŮNĚ STŘEDOMOŘÍ

1. den zájezdu Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2. den zájezdu Přes průsmyk Sv. Bernardina s množstvím vodopádů přijedeme ráno do městečka CASLANO , návštěva čokoládovny s výrobou známé značky Alprose, prohlídka muzea čokolády s ukázkou výroby a možností nákupu. MELIDE s turistickou atrakcí "Švýcarsko v miniatuře". Odpoledne LUGANO , město květin, parků, vil a sakrálních staveb, malá náměstí, schodovité ulice, náměstí Piazza della Reforma , jezerní promenáda. Odjezd na ubytování. 3. den zájezdu Nejslunnější švýcarské město LOCARNO , prohlídka historického centra, úzké uličky Starého města a poutní kostel St. Maria del Sasso, ke kterému vyjedeme zubačkou, variantně výjezd lanovkou, která je dílem světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici Cardada (1340 m. n. m.) panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy v okolí. Budeme mít možnost pokračovat na Cimettu (1670 m n. m). Fakult. lodní výlet k ostrůvkům BRISSAGO s jednou z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde bez ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. Přejedeme do strhující oblasti alpských velikánů. Přes nádherný průsmyk NUFENPASS s horskými vodopády, překrásným údolím řeky Rhôny, dojedeme na ubytování do oblasti SAASTAL , ohromující panorama třinácti čtyřtisícovek, rozsáhlé ledovce. Ubytování v hotelu*** v centru městečka Fiesch , večeře. 4. den zájezdu MATTERNSKÝM ÚDOLÍM s říčkou Vispou a vodopády dojedeme do Täsche a odtud vláčkem do ZERMATTU , prohlídka známého střediska na úpatí MATTERHORNU . Možnost vyjet lanovkami na Klein Matterhorn (3883 m n.m.) nebo horským vlakem na GORNERGRATT (3089 m n.m.) s krásnými rozhledy na skupinu Monte Rosa (4634 m n.m.), Matterhorn (4478 m n.m.), Dom či Täschhorn. Vám, kteří dáte přednost prohlídce Zermattu, doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce GORNERSCHLUCHT (cca 2 hod. tam i zpět). V podvečer návrat na ubytování do Fiesche. 5. den zájezdu Údolím řeky Rhôny do MÖRELU a odtud lanovkou do horského střediska RIEDERALP a nad ALETSCHSKÝ LEDOVEC (UNESCO), nejdelší alpský ledovec, jenž se táhne asi 25 km z Jungfrau k plošině nad údolím Rhôny. Bohatá alpská květena, možnost lehké turistiky. Překrásným Gomským údolím, přes GRIMSELPASS s jezerem, sviští voliérou a BRÜNIGPASS , pokračujeme ke krátké prohlídce města LUZERN , jemuž vévodí světoznámý Kapličkový most u břehů Vierwaldstättského jezera . Odjezd do republiky. 6. den zájezdu Předpokládaný příjezd v ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Mörel: lanovka Riederalp 29 CHF

Klein Matterhorn 82 CHF

Gornergratt 68 CHF

Caslano: čokoládovna zdarma

Brissago: výlet lodí 27 CHF

Brissago - zahrada 8 CHF

Swissminiatur 15 CHF

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 200-250 CHF

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Scenérie Matterhornu, Aletschský Ledovec, Ticino
v cenách od 7 790 Kč