Krásy Švýcarska A Alpských Velikánů

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 4x snídani - z toho 3x formou bufetu
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy)
dopravu lux. klim. buseum
jízdné Täsch – Zermatt a zpět,
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 690 Kč
3x večeře 1 790 Kč
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
vstupné, lanovky
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 4x snídani - z toho 3x formou bufetu
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy)
dopravu lux. klim. buseum
jízdné Täsch – Zermatt a zpět,
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 690 Kč
3x večeře 1 790 Kč
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
vstupné, lanovky
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 4x snídani - z toho 3x formou bufetu
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy)
dopravu lux. klim. buseum
jízdné Täsch – Zermatt a zpět,
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 690 Kč
3x večeře 1 790 Kč
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
vstupné, lanovky
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 4x snídani - z toho 3x formou bufetu
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy)
dopravu lux. klim. buseum
jízdné Täsch – Zermatt a zpět,
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 690 Kč
3x večeře 1 790 Kč
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
vstupné, lanovky
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 30.06. - 06.07. odjezd A, B, G, L + Plzeň
23.07. - 29.07. odjezd A, B, G, L+ Plzeň
20.08. - 26.08. odjezd A, B, G, L+ Plzeň

Ubytování

Hotel

Popis

Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje a chrání UNESCO. V průběhu zájezdu navštívíme turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp – Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, užijte si Švýcarsko s námi! Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová, Dalibora Vojvodová Ženevské jezero - Montreux - Chillon - Yvoire - Ženeva - Chamonix - Mont Blanc - kanton Wallis - Zermatt - Matterhorn - Gornergratt - Aletsch - Jungfrauregion - Fiescheralp - Egishorn - Grimselpass - Luzern

JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ALPSKÝCH OKRUHŮ

1. den zájezdu Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2. den zájezdu Ráno příjezd do MONTREUX , město vína, přírody a slavných osobností – pobýval zde např. Charlie Chaplin, Freddie Mercury, procházka po promenádě, připomínající botanickou zahradu, pokračujeme k legendárnímu hradu CHILLON , vystavěného na skále u břehů Ženevského jezera. Přejezd jižní cestou po Ženevské riviéře, nad hladinou nejhlubšího jezera Alp, do YVOIRE , zcela zachovalého středověkého městečka. V případě hezkého počasí možnost koupání v Ženevském jezeře. Následuje odjezd do ŽENEVY , prohlídka města s proslulou fontánou Jet d´Eau. Odjezd na ubytování. 3. den zájezdu Dnešní den strávíme v CHAMONIX , moderním středisku Savojských Alp, pod nejvyšší horou Evropy MONT BLANC (4809 m n.m.). Vyjedeme lanovkami na okolní vrcholy AIGUILLE DU MIDI (3842 m n. m) nebo LE BRÉVENT (2526 m n. m) s neopakovatelnými výhledy na nejvyšší evropský masiv. Odjezd přes sedlo Forclaz na ubytování do oblasti horských velikánů - Fiesch, hotel***. 4. den zájezdu Navštívíme kanton WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do oblasti alpských velikánů začneme v ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU , nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN , odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel. 5. den zájezdu "Švýcarský bonbónek" - nádherný celodenní výlet do oblasti horských čtyřtisícovek ALETSCH – JUNGFRAUREGION , lanovkou z městečka Fiesch na FIESCHERALP a na EGGISHORN (2869 m n. m), odkud jsou překrásné výhledy na Aletschský ledovec (UNESCO), dlouhý 25 km a na Konkordiaplatz - zde je ledovec nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger. Zájemci vystoupají až na vrchol EGISHORNU (2962 m n. m.). Možnost turistiky dle vlastních dispozic nebo průvodce na místě doporučí ideální turistiku. Návrat na ubytování do Fiesche. 6. den zájezdu Cesta přes vysokohorské sedlo GRIMSELPASS a horské průsmyky do historického centra země LUZERNU , "brána do Centrálního Švýcarska" i takto je někdy město označováno. Prohlídka Starého města proslaveného dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Doporučujeme výjezd lanovkou na PILATUS – lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě, se sklonem 48°). Odjezd do republiky. 7. den zájezdu Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Hrad Chillon 10 CHF

Aiguille Du Midi 55 € (vč. rez. příplatku 2 €)

Klein Matterhorn 82 CHF

Pilatus: 2x zubačka, 1x loď 83 CHF

Gornergratt 68 CHF

Fisch – Eggishorn (lanovka + oběd) 37 CHF

Le Brévent – lanovka zpáteční 27 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 200 CHF a cca 80 €

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 12 termínů dovolené Krásy Švýcarska A Alpských Velikánů
v cenách od 9 990 Kč