Vysoké A Belianské Tatry S Pěší Turistikou

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Slovensko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 6x polopenzi – z toho 1x večeři na kolibě
6x ubytování v penzionech - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1lůžk. pokoj není možný)
dopravu lux. klim. busem,
průvodce
připojištění horské služby na turistické výlety
turistickou mapu
Cena nezahrnuje: fakult. služby
Fakultativní příplatek:
komplex pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
lanovky
plavbu na pltích
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 6x polopenzi – z toho 1x večeři na kolibě
6x ubytování v penzionech - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1lůžk. pokoj není možný)
dopravu lux. klim. busem,
průvodce
připojištění horské služby na turistické výlety
turistickou mapu
Cena nezahrnuje: fakult. služby
Fakultativní příplatek:
komplex pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
lanovky
plavbu na pltích
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 6x polopenzi – z toho 1x večeři na kolibě
6x ubytování v penzionech - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1lůžk. pokoj není možný)
dopravu lux. klim. busem,
průvodce
připojištění horské služby na turistické výlety
turistickou mapu
Cena nezahrnuje: fakult. služby
Fakultativní příplatek:
komplex pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
lanovky
plavbu na pltích
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 23.07. - 29.07. odjezd A (Olomouc bez příplatku)

Popis

Vysoké Tatry jsou nevyčerpatelným zdrojem jedinečných přírodních krás a hlubokou studnicí poznání. Zájezd je určený pro milovníky Tater a nabízí variantně řešené trasy i pro méně zdatné turisty. Čekají nás horské štíty ale i goralská obec Ždiar, Štrbské i Popradské pleso, objevíme krásy NP Pienniny, po Dunajci sjedeme na dřevěných pltích a v místní kolibě ochutnáme typické slovenské jídlo.
Ždiar - Popradské Pleso - Štrbské Pleso - Solisko - Morské Oko - Swistowa Czuba - NP Pieniny - dolina Kežmarskej Bielej vody - Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso – Lomnické sedlo - Hrebienok - Starý Smokovec

S PĚŠÍ TURISTIKOU

1. den zájezdu
Ráno odjezd přes Olomouc do ŽDIARU v oblasti Belianských Tater - MONKOVA DOLINA , ubytování a večeře. Ždiar je typická goralská obec s dřevěnými átriovými domy, památková rezervace lidové architektury.

2. den zájezdu
Ze zastávky Popradské pleso přejdeme k Symbolického cintorínu a dále k POPRADSKÉMU PLESU (1499 m), odtud na ŠTRBSKÉ PLESO (1355 m), prohlídka areálu, možnost fakult. projížďky na lodičkách nebo výjezd lanovkou na SOLISKO .

3. den zájezdu
Z LYSÉ POLANY pěšky nebo koňským povozem k MORSKÉMU OKU , největší pleso v Tatrách, vystoupáme přes vrch SWISTOWA CZUBA k nádherným plesům Przedni a Wielki Staw Polski, vodopády Siklawa a DOLINOU ROZTOKI kolem Mickiewiczových vodopádů zpět do Lysé Poĺany. Zdatní turisté mohou z této strany zdolat nejvyšší vrchol polských Tater RYSY (2499 m).

4. den zájezdu
Krásy PIENINSKÉHO NP . Z Červeného Kláštora přejdeme po lávce přes Dunajec na druhý břeh do Polska a vystoupáme na dominantu Pienin TRZY KORONY (982 m) s nádherným kruhovým výhledem. Odtud sejdeme do polské osady Stromovce Nižne a opět přes lávku zpět. SPLAV DUNAJCA - z Červeného Kláštora sjedeme na dřevěných pltích (cca 9 km) do LESNICE , kde shlédneme místní folklórní zvyk "pasování Gurala" a večer příjemně strávíme v místní kolibě, kde na večeři ochutnáme typické slovenské jídlo.

5. den zájezdu
Ze zastávky Biela Voda projdeme dolinou KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY k chatě pri Zelenom plese, odtud k Velkému Bielemu plesu na chatu Plesnivec a z ní dolů do Tatranské Kotliny. Zdatnější mohou vystoupit na Jahňačí štít nebo na Koptské sedlo a přejít přes Monkovu dolinu přímo do Ždiaru na ubytování.

6. den zájezdu
Z Tatranské Lomnice (850 m), vyjdeme nebo vyjedeme lanovkou přes Malou Svišťovku na SKALNATÉ PLESO (1751 m) a zde dle možností můžeme vyjet na LOMNICKÉ SEDLO (2190 m), zpět se vydáme po magistrále k Zamkovského a Rainerově chatě,cestou uvidíme Obrovský vodopád, dále na HREBIENOK (1285 m) a do STARÉHO SMOKOVCE , prohlídka tatranské osady, známé především díky Smokovské minerálce, možnost ochutnat minerálku z přírodního pramene.


7. den zájezdu
Po snídani odjedeme domů, příjezd v odpoledních hodinách. Poznámka: U turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou

Orientační ceny vstupného : Rekreační poplatek 2, 40 € Muzeum Ždiar 1,50 € Štrbské pleso půjčení lodiček 15 € Lanovka na Solisko 15 € Vstup do NP v Polsku cca 2,50 € Lysá Polana – koňský povoz 15 € jedna cesta Tři Koruny - vyhlídka 1,60 € Plavba na pltích 10 € Lanovka Tatranská Lomnice – Skalnaté pleso: 16 € Lanovka Skalnaté pleso – Lomnické sedlo: 9 € Lanovka Starý Smokovec – Hrebienok: 7 €

Kapesné : Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 150 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

Zajímavosti :

Ubytování

Penzion

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Vysoké A Belianské Tatry S Pěší Turistikou
v cenách od 7 190 Kč