Broumovsko

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Česká republika
Ubytování: BROUSOVSWI
Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 6x polopenzi
6x ubytování v hotelu*** v Broumově - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Polska
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 6x polopenzi
6x ubytování v hotelu*** v Broumově - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Polska
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 6x polopenzi
6x ubytování v hotelu*** v Broumově - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Polska
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 6x polopenzi
6x ubytování v hotelu*** v Broumově - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Polska
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 29.07. - 04.08. odjezd A, B

Ubytování

Hotel***

Popis

Zájezd do chráněné krajinné oblasti Broumovsko je skutečnou turistickou lahůdkou zasazenou do krásné přírody. Hlavním střediskem Broumovského výběžku je klidné městečko Broumov se vzrušující historií, kde budeme po celý pobyt ubytováni. Navštívíme přírodní rezervace, skalní města, architektonické památky. V blízkém Polsku prozkoumáme záhadnou oblast Soví Hory, Swidnici, Klodzko i starobylé město Zlaty Stok. Nové Město nad Metují – Broumov – Šonov - Adršpach - Soví hory – Walim - Ksiaź – Swidnica – Klodzko – Zloty Stok – Náchod – Babiččino údolí - Kuks – Dvůr Králové n. Labem

POLSKÉ SOVÍ HORY A SWIDNICA

1. den zájezdu Odjezd v ranních hodinách. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ , náměstí s renesančními domy, zámek s rozsáhlými okolními zahradami. Procházka v lokalitě Broumovské stěny. Ubytování v Broumově. 2. den zájezdu Dopoledne prohlídka BROUMOVA , zrestaurovaný Broumovský benediktinský klášter s rozsáhlými okolními zahradami, kopie věhlasného Turínského plátna, rozsáhlá klášterní knihovna, dřevěný kostel Panny Marie, patřící mezi nejstarší celodřevěné sakrální stavby střední Evropy. ŠONOV s kostelem sv. Markéty od barokních stavitelů Dientzenhoferů. Krásy ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÝCH SKAL , lehká turistika, Skalní město Adršpach a jeho nejznámější skalní útvary Milenci, Starosta, Starostová, Adršpašské jezírko a Pískovna. 3. den zájezdu Celodenní výlet do Polska do oblasti SOVÍ HORY . Pěší turistika s výstupem na nejvyšší vrch Sovích hor Wielka Sowa s kamennou rozhlednou, krásné výhledy. Odtud procházka horskou krajinou do Walimského průsmyku. Přejezd busem do WALIMI , podzemní stavba RIESE (Obr), budována nacisty od r. 1943, její účel není doposud znám - prohlídka zpřístupněné části ve Walimi. Návštěva středověkého hradu Grodno. 4. den zájezdu Zámek KSIAŹ , jehož interiér byl za války kompletně přestavěn, aby splňoval požadavky Adolfa Hitlera, coby reprezentační sídlo říše. SWIDNICA , rodiště Anny, 3. manželky Karla IV., unikátní dřevěný kostel Míru sv. Trojice (UNESCO), největší dřevěná stavba ve střední Evropě, možnost nákupů. 5. den zájezdu KLODZKO , významné město, úzce spojeno s historií zemí Českých, mohutná Kladská pevnost , gotický most, kostel Nanebevzetí Panny Marie s náhrobkem arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Odpoledne na hranicích Polska v oblasti moravských Jeseníků starobylé hornické město ZLOTY STOK , návštěva unikátního zlatého dolu a expozice těžby zlata. 6. den zájezdu Dopoledne NÁCHOD , prohlídka Náchodského zámku a francouzské zahrady. Umělecké předměty nesmírné hodnoty, unikátní bruselské tapiserie, knihovna a další. BABIČČINO ÚDOLÍ , odpolední procházka, známá místa z knihy Boženy Němcové "Babička" - Ratibořický zámek , mlýn, Staré Bělidlo. 7. den zájezdu Barokní skvost areál KUKS , po své rekonstrukci opět získal svou původní krásu a velkolepost. Magické dílo hraběte Šporka s pozoruhodnými stavbami – majestátní hospic, barokní lékárna, bylinková zahrada, tajemné malby Tance smrti, schody Ctnosti a Neřesti. ZOO DVŮR KRÁLOVÉ , aneb iluze Afriky – stáda zvířat ve volné přírodě. V podvečerních hodinách odjezd domů.

Orientační ceny vstupného : Zámek Nové Město nad Metují 70 Kč / dítě 50 Kč
Broumovský klášter 120 Kč/ dítě 105 Kč
Broumov - hřbitovní kostel 30 Kč / dítě 25 Kč
Adršpašské skály 100 Kč
Státní zámek Náchod 180 Kč/ dítě 130 Kč
Státní zámek Ratibořice 120 Kč
Hospitál Kuks 110 Kč/ dítě 75 Kč
ZOO Dvůr Králové 175 Kč/ dítě 115 Kč
Zámek Ksiaz 39 PLN / dítě 29 PLN
Svidnica kostel 10 PLN
Důl Zloty stok 16 PLN
Klodzko - pevnost 18 PLN/ dítě 14 PLN
Grodno 15 PLN/ dítě 12 PLN
Walim 16 PLN
Wielka Sowa 5 PLN

Kapesné : Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1500 Kč a cca 150 PLN (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Broumovsko
v cenách od 7 790 Kč