Plzeň A Okolí

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Česká republika
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře)
6x ubytování v hotelu*** v Plzni, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
pojištění léčebných výloh při výletu do Německa
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře)
6x ubytování v hotelu*** v Plzni, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
pojištění léčebných výloh při výletu do Německa
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře)
6x ubytování v hotelu*** v Plzni, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
pojištění léčebných výloh při výletu do Německa
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře)
6x ubytování v hotelu*** v Plzni, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
pojištění léčebných výloh při výletu do Německa
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 05.08.- 11.08. odjezd A,B + Plzeň

Ubytování

Hotel***

Popis

Plzeňsko nabízí mnohem více, než pouze pivo, ne náhodou dostalo město Plzeň pro rok 2015 titul Evropské hlavní město kultury. Čekají nás historické památky, královské hrady, lovecký zámek Kozel, cisterciácký klášter Plasy. Zavítáme do německého Norimberku a v rámci prohlídky plzeňského pivovaru ochutnáme i proslulý zlatý ležák.

Zájezd provází Ing. Michaela Bencová

hrad Krakovec – Norimberk – Plzeň – Přeštice – Švihov – Klatovy – Radyně – zámek Kozel - Starý Plzenec – Plasy – Hromnické jezírko – Zbiroh

S VÝLETEM DO NORIMBERKU

1. den zájezdu
Odjezd v ranních hodinách k návštěvě zříceniny původně gotického hradu KRAKOVEC . Hrad je jedním z mála příkladů přechodu z hradu na zámek a nám je známý z pohádkového muzikálu Ať žijí duchové či z pohádky Princ a Večernice. Příjezd na ubytování do Plzně.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do německého města NORIMBERK . Prohlídka středověkého Starého města s hradbami a pěší zóny s chrámy sv. Vavřince a Sebalda (korunovace Karla IV. římským císařem), Kaiserburg (císařský hrad), kostel Panny Marie s orlojem, Stará radnice, renesanční kašna. Cestou zpět návštěva jižního okraje Norimberku Langwasse. V roce 1930 tu nacisté vybudovali megalomanský propagandistický areál Reichsparteitagsgelände . Soubor těchto obřích staveb a tribun sloužil k pořádání propagandistických sjezdů NSDAP pod vedením Adolfa Hitlera. V pustém areálu se nachází zajímavé muzeum.

3. den zájezdu
Prohlídka města PLZEŇ založeného r. 1290 českým králem Václavem II., městská památková rezervace, chrám sv. Bartoloměje, radnice, židovská synagoga aj. PLZEŇSKÝ PIVOVAR , návštěva pivovaru Pilsner Urquell, seznámení s autentickými místy, moderní stáčírna, historické pivovarské sklepy, ochutnávka piva.

4. den zájezdu
Nedaleké PŘEŠTICE s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie , zázračný obraz Panny Marie Bolestné. Prohlídka vodního hradu ŠVIHOV a města karafiátů KLATOV, Klatovské katakomby, Černá věž, Jezuitský kostel, kostel sv. Vavřince, Pavilon skla se stálou expozicí světoznámého šumavského skla Lötz

5. den zájezdu
Dominanta krajiny královský hrad RADYNĚ , postavený za vlády Karla IV., nádherné výhledy z hradní věže. Návštěva klasicistního loveckého zámku KOZEL , kde pocítíme atmosféru od rokoka po napoleonský empír a exkurze do BOHEMIA SEKTU ve Starém Plzenci , zde poodhalíme tajemství výroby českých jakostních šumivých vín.

6. den zájezdu
První panovnický cisterciácký klášter v Čechách PLASY , prohlídka klášterního areálu, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Evropský unikát HROMNICKÉ JEZÍRKO , červené zbarvení, památka na těžbu břidlice. Návštěva malebného městečka MANĚTÍN s barokním zámkem.

7. den zájezdu
Odjezd do křivoklátských lesů k prohlídce zámku s nejedním "nej" ZBIROH , nejstarší české šlechtické sídlo z 12. stol., zároveň nejstarší stojící hlásná věž, nejhlubší studna v Evropě a jedna z nejstarších hradních kaplí u nás.

Orientační ceny vstupného : Hrad Krakovec 70 Kč Plzeň Plzeňský Prazdroj 200,- Chrám sv.Bartoloměje 35 Kč Prohlídka interiéry Velké synagogy 70 Kč Prohlídka Staré Synagogy 55 Kč Hrad Švihov 100 Kč Klatovské katakomby Prohlídkový okruh Katakomby 90 Kč Prohlídkový okruh Jezuitský kostel 50 Kč Prohlídkový okruh Arciděkanský kostel 50 Kč Černá Věž 40 Kč Kostel Sv.Vavřince 10 Kč Pavilon skla 50 Kč Hrad Radyně 30 Kč Zámek Kozel 140 Kč Bohemia Sekt Prohlídka s degustací s 3 druhy sektu 190 Kč Klášter Plasy 90 Kč Zámek Zbiroh 150 Kč Norimberk Císařský hrad Norimberk - 7 € Dům Albrechta Dürera - 5 € Nacistické dokumentační centrum Reichsparteitagsgelände 5 €

Kapesné : Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 700 Kč a cca 25 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Doporučujeme : Poznávací zájezdy Česká republika


S Redokem zažijete mnohem více. Pokračujte výběrem na nebo kompletní nabídkou .

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Plzeň A Okolí
v cenách od 7 690 Kč