Kokořínsko, Frýdlantsko, Lužice A Český Ráj

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Česká republika
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře menu)
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Německa
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 90 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře menu)
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Německa
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 90 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře menu)
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Německa
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 90 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře menu)
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu klim. busem
pojištění léčebných výloh do Německa
průvodce
rekreační poplatek
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
pojištění storna zájezdu 90 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 09.07. - 14.07. odjezd A,B

Ubytování

Hotel***

Popis

Zájezd za poznáním čtyř koutů, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, poznáme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku ale i Liberec s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy na město a Jizerské hory. Hrad Kokořín – zámek Zákupy – Liberec – Ještěd – Jablonné v Podještědí – hrad Oybin – Zhořelec – hrad a zámek Frýdlant – Hejnice – Jizerské hory – Budyšín – Český ráj – hrad Kost – Mnichovo Hradiště

1. den zájezdu Hrad KOKOŘÍN , obklopen lesy a labyrintem pískovcových roklí je považován za jeden z našich nejromantičtějších hradů. Proto byl často vyhledáván předními básníky a malíři, jako K.H. Mácha nebo A. Mánes. Procházka skalním údolím Kokořínský důl , podél potoka Pšovka k nejznámějšímu skalnímu útvaru Pokličky. Odpoledne renesanční zámek ZÁKUPY , sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Vedle medvěda v hradním příkopu nebo anglického parku tu najdeme vůbec první výtah v Čechách. Večer se ubytujeme v hotelu. 2. den zájezdu Poznávání města LIBEREC , jehož symbolem je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol. tu najdeme i nejstarší Botanickou zahradu v ČR. Odpoledne lanovkou na JEŠTĚD (1012 m), za poznáním unikátní stavby hotelu a současně televizního vysílače nebo fantastickým výhledem na město a okolní Jizerské hory. Večer návrat na nocleh. 3. den zájezdu Monumentální bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ byla postavena podle baziliky sv. Petra v Římě a je místem posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedaleko za hranicemi Německa prohlídka rozsáhlé zříceniny gotického hradu a kláštera OYBIN . Historie hradu je spojována se jmény, jako Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel IV. Odpoledne podél německo-polské hranice do města GÖRLITZ (ZHOŘELEC). Historické centrum města je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Význam města byl dán polohou na poutní cestě z Kyjeva do Santiaga de Compostela. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Monumentální komplex hradu a zámku FRÝDLANT zažil dobu své slávy za Albrechta z Valdštejna, kdy se stal centrem stejnojmenného vévodství. V jeho zdech se nacházejí zajímavé expozice zbraní, nábytku, dýmek nebo obrazů. Městečko HEJNICE patří k nejvýznamnějším českým poutním místům. Stavby zdejšího honosného chrámu Navštívení Panny Marie se proto ujal H. Haffenecker, podle plánu J. Fischera z Erlachu. Průjezd CHKO Jizerské hory k vodní nádrži Souš, odkud se vydáme po naučené stezce Vodopády Černé Desné . Návrat na ubytování. 5. den zájezdu Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN) , hlavní centrum slovanské menšiny Lužických Srbů. Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hradbami se sedmnácti středověkými baštami. Zdejší dóm sv. Petra, je využívám dvěma církvemi současně. Zvyky, kroje a řemeslnou zručnost Lužičanů nejlépe dokládá Lužickosrbské muzeum. V dobách NDR Budyšín negativně proslul nejtvrdší věznicí pro nepohodlné osoby tehdejšího režimu. Návrat do hotelu ve večerních hodinách. 6. den zájezdu Poznávání ČESKÉHO RÁJE – procházka skalním městem Hruboskalsko k zámku Hrubá Skála. Cestou hrad Valdštejn – kolébka rodu Valdštejnů, Janova vyhlídka, hřbitov horolezců, Mariánské vyhlídky, Adamovo lože. Odpoledne navštívíme překrásný gotický hrad Kost ze 14.stol. Není možno se alespoň krátce nezastavit v MNICHOVĚ HRADIŠTI . Zdejší zámek hostil roku 1835 setkání ruského cara, rakouského císaře a pruského prince. Kaple sv. Anny sousedního kapucínského kláštera střeží ostatky Albrechta z Valdštejna. Návrat do Prahy do 19:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Orientační ceny vstupného : Hrad Kokořín – 80 Kč
Zámek Zákupy – 120 Kč
Lanovka na Ještěd a zpět – 120 Kč
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – 50 Kč
Zřícenina gotického hradu a kláštera OYBIN 4 €
Komplex hradu a zámku Frýdlant – 180 Kč
Hrad Valdštejn – 90 Kč
Hrad Kost – 120 Kč
Zámek Mnichovo Hradiště – 120 Kč
Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti – 40 Kč

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Kokořínsko, Frýdlantsko, Lužice A Český Ráj
v cenách od 6 430 Kč do 6 990 Kč