Karlovy Vary

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Česká republika
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)- strava se podává v restauraci hotelu Jessenius, 100 m od hotelu Esplanade
6x ubytování v hotelu Esplanade II*** (depandance hotelu Jessenius) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
lázeňskou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 3 450 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
lázeňské procedury dle zájmu a výběru po příjezdu
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)- strava se podává v restauraci hotelu Jessenius, 100 m od hotelu Esplanade
6x ubytování v hotelu Esplanade II*** (depandance hotelu Jessenius) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
lázeňskou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 3 450 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
lázeňské procedury dle zájmu a výběru po příjezdu
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)- strava se podává v restauraci hotelu Jessenius, 100 m od hotelu Esplanade
6x ubytování v hotelu Esplanade II*** (depandance hotelu Jessenius) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
lázeňskou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 3 450 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
lázeňské procedury dle zájmu a výběru po příjezdu
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)- strava se podává v restauraci hotelu Jessenius, 100 m od hotelu Esplanade
6x ubytování v hotelu Esplanade II*** (depandance hotelu Jessenius) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
lázeňskou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 3 450 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
fakult. služby
Fakultativní příplatek:
lázeňské procedury dle zájmu a výběru po příjezdu
pojištění storna zájezdu 105 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 12.08. - 18.08. odjezd A,B

Popis

Synonymem západních Čech jsou bezesporu Karlovy Vary, lázně s bohatou tradicí. Vydejte se s námi do míst, kde čerpali sílu tak slavné osobnosti jako J. W. Goethe, L. van Beethoven či K. H. Borovský. Ubytováni budeme v hotelu Esplanade v bezprostřední blízkosti Vřídelní kolonády. Pojeďte s námi do Karlových Varů a objevte léčivou sílu zdejších termálních pramenů. Zájezd provází Michaela Bencová
Plzeň - Karlovy Vary - Bečov nad Teplou - Mariánské Lázně - Svatošovské skály - hrad Loket - Valeč

POBYT V LÁZNÍCH S VÝLETY

1. den zájezdu Ráno odjezd směr západní Čechy. PLZEŇ , prohlídka pivovaru Pilsner Urquell , seznámení s autentickými místy, moderní stáčírna, historické pivovarské sklepy, ochutnávka piva. Odjezd do Karlových Varů, kde budeme po 6 nocí ubytováni v lázeňské části.
2. den zájezdu Procházka a seznámení s lázněmi KARLOVY VARY , které byly založeny ve 14. století Karlem IV. Prohlídka městské památkové rezervace (historické stavby, lázeňské domy, kolonády…). Odpoledne individuální volno , možnost lázeňských procedur v hotelu Jessenius.
3. den zájezdu Procházka a dále lanovkou na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp. Exkurze do skláren MOSER (muzeum, huť). Individuální volno , lázeňské procedury, další možnosti vycházkových cest na nádherné vyhlídky - Jelení skok, Goethova vyhlídka, vyhlídka Karla IV.
4. den zájezdu Celodenní výlet do okolí. BEČOV NAD TEPLOU , hrad a barokní zámek s unikátním románským relikviářem sv. Maura , druhá nejcennější památka po korunovačních klenotech. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ plné léčivých pramenů, prohlídka významných památek města a lázní – Park Boheminium (dokonalé makety významných českých památek), historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána.
5. den zájezdu Karlovarské Vřídlo a Vřídelní podzemí - pochozí lávka v řečišti Teplé, proces pokameňování suvenýrů vřídelní vodou (Karlovarská růže), divoké vývěry termominerální vody, sbírky sintrů a vřídlovců. Individuální volno , lázeňské procedury.
6. den zájezdu Výlet do oblasti SVATOŠSKÝCH SKAL , impozantní skalní město na levém břehu Ohře a prohlídka hradu LOKET na skalnatém ostrohu nad mohutným meandrem řeky. Návrat do K.Varů, individuální volno .
7. den zájezdu Po snídani se s lázeňským městem rozloučíme a cestou domů navštívíme barokní skvost na úpatí Doupovských hor VALEČ , exteriér zámku, barokní park s historickým skleníkem, hrázděné domy.

Orientační ceny vstupného : Plzeňský Prazdroj 200,- Sklárna Moser – huť i muzeum 180,- Zámek Bečov Relikviář sv. Maura 140,- Mariánské Lázně – park Boheminium 150,- Vřídelní podzemí 90,- Hrad Loket 130,- Lanovka Diana 45 Kč/zpáteční 80 Kč Motýlí dům 80 Kč Voskové figuríny 150 Kč Muzeum Jana Bechera 120 Kč

Kapesné : Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 500 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Vstupné do navštívených objektů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Karlovy Vary
v cenách od 8 390 Kč