Nejkrásnější Pláže A Městečka Apulie

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel je umístěn uprostřed poloostrova Salento, odkud budou našim busem dosažitelné nejlepší pláže Apulie a disponuje stylovým bazénem v subtropické zahradě)
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoplnění)
5x večeře 1250 Kč
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel je umístěn uprostřed poloostrova Salento, odkud budou našim busem dosažitelné nejlepší pláže Apulie a disponuje stylovým bazénem v subtropické zahradě)
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoplnění)
5x večeře 1250 Kč
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel je umístěn uprostřed poloostrova Salento, odkud budou našim busem dosažitelné nejlepší pláže Apulie a disponuje stylovým bazénem v subtropické zahradě)
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoplnění)
5x večeře 1250 Kč
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel je umístěn uprostřed poloostrova Salento, odkud budou našim busem dosažitelné nejlepší pláže Apulie a disponuje stylovým bazénem v subtropické zahradě)
dopravu lux. klim. busem
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoplnění)
5x večeře 1250 Kč
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 04.08. - 11.08. odjezd A, B + Č. Budějovice

Popis

Apulie, to jsou bílá městečka ve sluncem prozářené krajině, průzračné moře, stříbrné olivové háje, krasové jeskyně, kvalitní víno a dobrá kuchyně. Nebudeme sice bydlet v hotelu přímo u moře, ale díky ubytování uprostřed poloostrova Salento snadno dojedeme na nejkrásnější pláže Apulie. Každý den se můžete koupat na jiném místě. Moře tady má tak úchvatnou barvu, jednou se ocitneme v Karibiku, jindy na Maledivách. Dosáhneme nejvýchodnějšího mysu Itálie Capo d´ Otranto a budeme se koupat ve dvou mořích. Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil Otranto - Gallipoli – pláž Baia Verde - Alberobello - Polignano a Mare - Galatina – Maledivská pláž u Torre Vado – mys Santa Maria di Leuca – fjord Ciolo – Capo d´ Otranto – Bari - Trani

JÓNSKÉ A JADERSKÉ MOŘE UPROSTŘED PRÁZDNIN

1. den zájezdu V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 2. den zájezdu Prohlídka historického opevněného městečka OTRANTO u Jaderského moře, ohromné hradby, úzké uličky, románská katedrála – jedinečná mozaiková podlaha Strom života a koupání na pláži, která byla roku 2000 vyhlášena nejlepší pláží Itálie. Možnost procházky krajinou nejvýchodnější Itálie k fotogenickému bauxitovému jezírku, jehož hladina se zrcadlí pod červenými jílovými svahy. 3. den zájezdu Navštívíme GALLIPOLI , prohlídka historického městečka na ostrůvku v Jónském moři a ochutnávka značkového olivového oleje. Odpoledne koupání na "Karibské pláži" BAIA VERDE. 4. den zájezdu Budeme obdivovat město bílých krátkých špičatých střech ALBEROBELLO (UNESCO), stará čtvrť Rione Monti s více než 1000 trulli a kouzelné POLIGNANO A MARE, na rozeklaném a jeskyněmi provrtaném skalisku, na které doráží průzračné vody Jaderského moře. Koupání na oblázkové městské pláži pod kolmými útesy. 5. den zájezdu Navštívíme středisku tarantismu městečko GALATINA s barokními paláci a kostely. Koupat se budeme na MALEDIVSKÉ PLÁŽI Jónského moře u Torre Vado. 6. den zájezdu Výlet bárkou s koupáním u mořských jeskyní na jižním pobřeží Salenta, krásný mys SANTA MARIA DI LEUCA , rozhraní Jónského a Jaderského moře. Koupání v letovisku Torre Vado a ve FJORDU CIOLO. Vyhlídková jízda podél jihovýchodního pobřeží Salenta a dosažení nejvýchodnějšího mysu Itálie CAPO D´OTRANTO. 7. den zájezdu Metropole Apulie - středověké elegantní BARI , prohlídka starého města Bari Vecchia , labyrint uliček, náměstí na kterých se tísní 40 kostelů, bazilika San Nicola - postavená pro uložení ostatků sv. Mikuláše, Štaufský hrad - normanská stavba na rozvalinách římské pevnosti. Odpoledne koupání na městské pláži Jaderského moře nebo výlet vlakem s průvodcem do TRANI – labyrint středověkých uliček, románská katedrála svatého Mikuláše, židovská čtvrť, rybářský přístav a pevnost Fridricha II. Večer odjezd z Bari do ČR. 8. den zájezdu Návrat v odpoledních hodinách.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Nejkrásnější Pláže A Městečka Apulie
v cenách od 11 390 Kč