Velká Británie - Londýn a perly královské Anglie

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie Anglie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/ Eurotunel), 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 2 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč, Stonehenge (povinná rezervace min. týden před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let a studenti 450 Kč)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/ Eurotunel), 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 2 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč, Stonehenge (povinná rezervace min. týden před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let a studenti 450 Kč)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/ Eurotunel), 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 2 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč, Stonehenge (povinná rezervace min. týden před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let a studenti 450 Kč)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/ Eurotunel), 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 2 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč, Stonehenge (povinná rezervace min. týden před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let a studenti 450 Kč)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Stravování

2x snídaně

Ubytování

v hotelu*** ve 2ůžk. pokojích s příslušenstvím

Popis

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme městečko Windsor, kde nevynecháme Windsorský zámek, dále se podíváme do Salisbury a uvidíme i Stonehenge, nejslavnější pravěký monument celé Evropy.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Program zájezdu

1. den

v odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2. den

ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude vždy velmi živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli "pupek světa". Nakonec projdeme ulicí Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.

3. den

ráno se vydáme do městečka WINDSOR. Projdeme viktoriánským nádražím, plným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, abychom došli k přepychovému Windsorskému zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY, které ztělesňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Přejdeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii.

4. den

druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti TOWER (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Přejdeme Temži přes most Tower Bridge a projdeme se po levobřežní čtvrti SOUTHWARK. Most Millenium Bridge nás dovede k barokní KATEDRÁLA SV. PAVLA, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečer se přesuneme do Královské čtvrti GREENWICH. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího parku, kterým prochází NULTÝ POLEDNÍK (UNESCO). Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným výhledem na Londýn.

5. den

příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Velká Británie - Londýn a perly královské Anglie
v cenách od 7 990 Kč