Itálie - Benátky a ostrovy Burano, Murano

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech, (celodenní plavenka 15 €, 20 € plavba na ostrovy), fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 790 Kč, 2x večeře 590 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech, (celodenní plavenka 15 €, 20 € plavba na ostrovy), fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 790 Kč, 2x večeře 590 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech, (celodenní plavenka 15 €, 20 € plavba na ostrovy), fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 790 Kč, 2x večeře 590 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech, (celodenní plavenka 15 €, 20 € plavba na ostrovy), fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 790 Kč, 2x večeře 590 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, jeden z pilířů evropské kultury. Město, které má zkrátka každému co nabídnout. Toulejte se s námi jedinečnými uličkami, poznejte chrámy, mistrovská díla od Tiziana nebo G. Belliniho, ostrovy benátské laguny s tradicemi, rialtské trhy. Cestou navštívíme romantický zámek Miramare, na břehu Terstského zálivu. Uprostřed krásných zahrad nás čeká zámek plný kontrastů, vypovídající dramatický a tragicky zakončený osud svého majitele.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR v časných ranních hodinách do Rakouska a Itálie. Odpoledne prohlídka zámku MIRAMARE na břehu Terstského zálivu. Romantická novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer se ubytujeme v hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo nebo Cavallino, případná večeře.

2. den

po snídani plavba po laguně do BENÁTEK (UNESCO), prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, Kampanila, věhlasný most Rialto, rialtské trhy, Santa Maria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana a G. Belliniho, bazilika San Giovanni e Paolo s náhrobky dóžat, projížďka po Canal Grande, který lemují nejvelkolepější paláce, Campo San Polo, největší benátské suchozemské náměstí. Večer návrat na hotel.

3. den

návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov BURANO známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu kanálů, ostrov MURANO, skupina ostrůvků propojených mezi sebou mosty, z praktických důvodů odvěké centrum sklářů, sklářské dílny, ukázka foukání skla. Odpoledne odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Itálie - Benátky a ostrovy Burano, Murano
v cenách od 4 460 Kč