Německo - Velký okruh Německem

Celkové hodnocení zájezdu:
3.4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Německo
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava autobusem, 7x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x polopenze, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 4 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 315 Kč, 5x snídaně 1 000 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava autobusem, 7x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x polopenze, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 4 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 315 Kč, 5x snídaně 1 000 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Německo je země, kterou mnohokrát využíváme jen jako průjezdní zemi do sousední Francie nebo do Španělska. Německo je země, která nám je v mnohém blízká a zároveň nabízí mnoho unikátních historických měst, starobylých architektonických staveb a monumentálních katedrál. Příjemným zpestřením v Německu pro vás bude plavba jedinečně tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů. Řeka Rýn, zejména právě romantický úsek mezi Mohučí a Kolínem, je pro mnohé ztělesněním turistického Německa. Německo však nabízí mnohem víc: pobřeží Baltského moře, hlavní město Berlín, korunovační město římských císařů v Cáchách, pohoří Schwarzwald.

Stravování

2x polopenze.

Ubytování

7x ubytování v hotelích (2lůžkové pokoje).

Program zájezdu

1. den

odjezd z východních Čech v pozdních večerních hodinách.

2. den

odjezd z Prahy těsně po půlnoci z 30.7. na 31.7. Ráno zastávka v POSTUPIMI, prohlídka zámku SANSSOUCI (UNESCO) - letního sídla německých císařů. BERLÍN (UNESCO) - návštěva zajímavých míst německé metropole (třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).

3. den

SCHWERIN - město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. sv. válku bez újmy. Schwerinu se též přezdívá "Florencie severu", poněvadž se v minulosti stal Mekkou umělců. LÜBECK (UNESCO) - ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. sv. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRAVEMÜNDE - výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.

4. den

HAMBURG - město různých stavebních slohů. Historické centrum obklopené parky, vykřičená čtvrť Sankt Pauli. BRÉMY (UNESCO) - centru Brém vévodí staré jádro s velkolepým románským dómem a radnicí s renesančním průčelím. Náměstí Marktplatz s pěknými štítovými domy.

5. den

CÁCHY (UNESCO) – město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského období. Dále ve městě můžeme vidět gotickou radnici, lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) - město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu - ohromným Dómem. Dále množstvím dochovaných románských kostelů, malebnými domy na Fischmarktu, radnicí, velkým výstavištěm, muzei a dalšími zajímavostmi. BONN - bývalé hlavní město SRN. Rodné město L. van Beethovena založené Římany v roce 11 př.n.l.

6. den

romantické ÚDOLÍ MOSELY - město TREVÍR - jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších. BERNKASTEL - městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. ELTZ - zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz.

7. den

PORÝNÍ: Možnost plavby lodí z KOBLENZE, města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna (UNESCO) dominují romantické mohutné hrady, např. zámek Stolzenfels, hrady Rheinfels, "Kočka" a "Myš". Lodí také připlujete k proslulé skále Lorelai, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském stylu.

8. den

HEIDELBERG - patří k nejkrásnějším německým městům. V 18. století byl vybudován v barokním slohu. Z impozantního starého mostu je krásný výhled na Heidelberský zámek, který dominuje městu. Klášter MAULBRONN (UNESCO) byl založen v r. 1147 mnichy z Alsaska. Je jednou z nejzachovalejších ukázek středověké architektury v Evropě. Celý komplex obepínají obranné hradby s věžemi. BADEN-BADEN - elegantní lázeňské středisko s kolonádou, parky, novými lázněmi i zříceninami římských lázní.

9. den

zámek LUDWIGSBURG je situován v blízkosti Stuttgartu a přezdívá se mu "švábské Versailles". K procházkám zde lákají malebné zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada. REGENSBURG - významné historické město, jehož Dóm je nejvýznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku. Prohlídka malebného centra s řadou gotických i renesančních městských domů, kostelů a muzeí. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Německo - Velký okruh Německem
v cenách od 12 690 Kč