Německo - ostrov Helgoland - přírodní krásy a památky UNESCO

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Německo
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, trajekt na ostrov Helgoland a zpět, 2x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, trajekt na ostrov Helgoland a zpět, 2x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, trajekt na ostrov Helgoland a zpět, 2x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, trajekt na ostrov Helgoland a zpět, 2x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Stravování

2x snídaně

Ubytování

2x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Popis

oblíbený zájezd na pobřeží severního Německa, za poznáním přírodní rezervace ostrova Helgoland, ale i k návštěvě hrázděných středověkých městeček a hanzovních měst Baltu vč. "krále hanzy" města Lübeck. Okouzlí nás i barevná krása Lüneburských vřesovišť, malebná městečka Quedlinburg a Wernigerde a velkolepý zámek Schwerin.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Program zájezdu

1. den

odjezd v pozdních večerních hodinách z ČR do Německa.

2. den

časně ráno krátká procházka městečkem QUEDLINBURG (UNESCO) s hrázděnými domy. WERNIGERODE, druhé malebné město pod pohořím Harz, hrázděné domy a pohádkový zámek "Neuschwanstein severu". Odpoledne SCHWERIN s překrásnou polohou mezi sedmi jezery a jeho velkolepý zámek - sídlo meklenburského vévody. Odjezd na ubytování.

3. den

prohlídka perly Šlesvicka-Holštýnska LÜBECKU (UNESCO), král hanzy, rodiště Thomase Manna a ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Cihlová gotika povýšená na národní sloh, historické centrum, 130 m dlouhý Dóm, kostel Panny Marie, slavná cihlová radnice, Holštýnská brána, Dům Buddenbroků…a oblíbený suvenýr Lübecký marcipán. Odpoledne nás v celé své přirozené kráse přivítá LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ, pohled na krajinu bude obzvlášť podmanivý v této době, kdy kvete vřes. Navštívíme zajímavé partie v rozsáhlé přírodní rezervaci, v krajině, kde se střídají údolí s vodními toky, morény a písčiny, vřesoviště, zapomenuté močály, lesy a pastviny. Východiskem naší cca 4 hod. cesty po přírodním parku bude půvabná vesnice UNDELOH, obklopená rozsáhlými plochami vřesu. Odjezd na ubytování.

4. den

výlet na ostrov HELGOLAND. Z přístavu CUXHAVEN odplujeme lodí na ostrov HELGOLAND (UNESCO), opravdovou perlu v Severním moři, ostrov si oblíbil i F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang Goethe. Zdejší přístav UNTERLAND nás přivítá pestrobarevnými domky tzv. "humří boudy", navštívíme kostel sv. Mikuláše a budeme mít možnost levných nákupů (ostrov leží v bezcelní zóně). Pěší procházka ostrovem s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útvary, jejichž dominantou je Dlouhá Anna (Lange Anna), měřící 40 m - nejznámější útes z červeného pískovce. Celý pobyt nás budou doprovázet bizardní strmé útesy, budeme mít možnost pozorovat obrovské množství racků a zvláštností budou zejména terejové. Variantně lze místo Helgolandu fakult. využít místní trajektové přepravy na přilehlý ostrov DUNA, jak sám název napovídá, menší ostrůvek připomíná písečnou dunu a pokud budeme mít štěstí, naskytne se nám nevšední zážitek pozorovat i kolonii tuleňů. Pozdě odpoledne návrat lodí na pevninu. Podvečerní zastávka v městě BRÉMY (UNESCO) s historickými kořeny, sahajícími až do dob Karla I. Velikého. Procházka středověkým centrem, radnice, socha Rollanda, velkolepý románský dóm, Markt-Platz. Odjezd do ČR.

5. den

předpokládaný příjezd do ČR v ranních hodinách.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Německo - ostrov Helgoland - přírodní krásy a památky UNESCO
v cenách od 6 590 Kč