Itálie - Neapolský záliv, Amalfitánské pobřeží, Vesuv, Capri

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Neapol vč. let. tax a poplatků cca 6 500 Kč, kabinové zavazadlo 42x32x25 cm, transfery, dopravu busem, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, místní průvodce (3. a 4. den), fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1 lůžkový pokoj 2 000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), velké kabinové zavazadlo 1 200 Kč (56x45x25 cm), zavazadlo do 23 kg 1 690 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Navštívíme atraktivní místa Kampánie, země opředené mýty o sirénách, které vábily námořníky do blyštivých vod poblíž Sorrenta. Ubytováni budeme v hotelu s polopenzí v přímořském letovisku u břehů Tyrhénského moře. Kouzelné Amalfitánské pobřeží, lodní výlety, ostrovy, jeskyně, Vesuv, malebná italská městečka, antické památky, zažijte Kampánii s námi.

Poznámka : v době tisku katalogu nebyly známy letové řády na r. 2018, z tohoto důvodu může dojít k posunutí termínu zájezdu o 1 den

Program zájezdu

1. den

dle letového řádu odlet z Prahy s průvodcem do Neapole. Transfer na ubytování k moři, večeře.

2. den

po stopách apoštolů a Normanů. Přejezd k Salernskému zálivu do SALERNA, druhého největšího města Kampánie, prohlídka, katedrála sv. Matouše - významná normanská památka s hrobem evangelisty, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél AMALFITÁNSKÉHO POBŘEŽÍ - Costiera Amalfitana (UNESCO) do nejkouzelnější oblasti Kampánie s výhledy na útesy, skalní městečka i visuté zahrady a sady. AMALFI, které bylo ve středověku mocnou námořní republikou – katedrála s hrobem apoštola Ondřeje, příkré uličky, krásná poloha u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na DRAČÍ KAŇON a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky, možnost lodního výletu do působivé SMARAGDOVÉ JESKYNĚ, sluneční paprsky pod vodou vytváří efekt smaragdu, krápníky.

3. den

po stopách vulkanické erupce. Výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí VESUV, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Jedna z nejlépe zachovalých antických památek zakonzervované město HERKULANEUM, které pohřbil přes 20 m vysoký proud lávy z Vesuvu, bývalé římské rybářské město s podobným osudem jako nedaleké Pompeje.

4. den

individuální volno nebo fakult. lodní výlet na OSTROV CAPRI, kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova MODRÉ JESKYNI (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách.

5. den

fascinující NEAPOL, jejíž panorama dotváří stále činná sopka Vesuv, město mnoha tváří s bohatou historií, kulturní tradicí a životním stylem. Prohlídka a procházka městem, historické centrum CENTRO STORICO, hlavní duchovní centrum Duomo, Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo aj., Na své si přijdou i milovníci gastronomie, ochutnejte tu nejlepší pizzu, jakou jste kdy jedli, vždyť právě tady se zrodila. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Itálie - Neapolský záliv, Amalfitánské pobřeží, Vesuv, Capri
v cenách od 15 990 Kč