Norsko, Finsko, Švédsko - Velký okruh Skandinávií a Lofoty

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Norsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, trajekty Rostock - Trelleborg - Rostock, Stockholm - Helsinky, vnitrostátní trajekty, podmořský tunel na ostrov Mageroya, 11x nocleh (10x ubytování v jednoduchých turistických hotýlcích a hostelech, chatkách ve vícelůžkových pokojích - nejčastěji 4lůžkových, 1x ubytování ve 4lůžkových kajutách na trajektu), 4x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 525 Kč, 4lůžková kabina na trajektu Rostock - Trelleborg 700 Kč/os./1 cesta
zobrazit 2 termíny
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, trajekty Rostock - Trelleborg - Rostock, Stockholm - Helsinky, vnitrostátní trajekty, podmořský tunel na ostrov Mageroya, 11x nocleh (10x ubytování v jednoduchých turistických hotýlcích a hostelech, chatkách ve vícelůžkových pokojích - nejčastěji 4lůžkových, 1x ubytování ve 4lůžkových kajutách na trajektu), 4x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 525 Kč, 4lůžková kabina na trajektu Rostock - Trelleborg 700 Kč/os./1 cesta
zobrazit 2 termíny
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, trajekty Rostock - Trelleborg - Rostock, Stockholm - Helsinky, vnitrostátní trajekty, podmořský tunel na ostrov Mageroya, 11x nocleh (10x ubytování v jednoduchých turistických hotýlcích a hostelech, chatkách ve vícelůžkových pokojích - nejčastěji 4lůžkových, 1x ubytování ve 4lůžkových kajutách na trajektu), 4x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 525 Kč, 4lůžková kabina na trajektu Rostock - Trelleborg 700 Kč/os./1 cesta
zobrazit 2 termíny
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Velká cesta na daleký sever Evropy Vám umožní navštívit krásné oblasti Švédska, Finska a Norska. Navštívíme hlavní město Finska Helsinky a Švédska Stockholm. Na dalekém severu poznáte nekonečné finské lesy a modré hladiny tisíců jezer, skalnaté hory souostroví Vesteralen a Lofoten nad polárním kruhem, budete se plavit velkými skandinávskými trajekty a užívat si nádherných výhledů jak na Baltu, tak na Norském moři. Když budeme mít štěstí, uvidíme i půlnoční slunce. Více času také strávíme v krásné severské neporušené přírodě - skalní hřeben Koli, nejkrásnější finská hora Saana, ostrov Mageroya. Možnost lodního výletu kolem skalnatého pobřeží ostrovů.

Stravování

4x snídaně.

Ubytování

11x nocleh (10x ubytování v jednoduchých turistických hotýlcích a hostelech, chatkách ve vícelůžkových pokojích - nejčastěji 4lůžkových, 1x ubytování v 4lůžkových kajutách na trajektu), 1lůžkový pokoj nelze.

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR v dopoledních hodinách. Trajekt do Švédska (7,5 hod.).

2. den

návštěva přístavního města KALMAR u Kalmarského průlivu oddělujícího pevninu a ostrov Öland, starý zámek ze 14. - 16. stol. Dojezd na ubytování do oblasti Stockholmu.

3. den

STOCKHOLM - prohlídka "Benátek severu", rozložených na ostrovech jezera Mälaren, Gamla Stan - staré město s Královským palácem, kostely, Parlamentem, vyhlídka z Radniční věže, možnost návštěvy unikátního muzea lodi Vasa. Pozdě odpoledne plavba mezi tisíci ostrůvky - nezapomenutelné výhledy - trajektem Stockholm - Helsinky (16 hodin, v ceně 4lůžkové kajuty a snídaně).

4. den

dopoledne připlutí do HELSINEK - hlavního města Finska, prohlídka centra města na Senátním náměstí kolem luteránského dómu, pravoslavný chrám, prezidentský palác, malebný trh u přístavu, skalní chrám Tempeliaukiokirkko, vyhlídka z věže Olympijského stadionu. Nocleh.

5. den

FINSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA - jízda po úzkých šíjích, nazývaných eskery, mezi labyrintem jezer, nejznámější je esker PUNKAHARJU. SAVONLINNA - město se starým kamenným hradem OLAVINLINNA na ostrově, jedním z největších a nejkrásnějších finských hradů. KERIMÄKI - největší dřevěný kostel ve Finsku. KOLI - jedinečná vyhlídková skála nad jezerním systémem Pielinen ve finské Karélii. Nocleh.

6. den

přejezd na sever Finska. Návštěva vesničky Santa Clause na polárním kruhu NAPAPIIRI, odkud je možné zaslat pozdrav přímo z polární pošty a získat certifikát o překročení polárního kruhu. NP Saariselkä s vyhlídkovým vrcholem KAUNISPÄA. Nocleh u jezera Inari.

7. den

INARI, městečko s laponským skanzenem u posvátného jezera. Přejezd do Norska. Ubytování. Večer přejezd podmořským tunelem na ostrov Mageroya. V případě pěkného počasí krátká pěší vycházka s výhledem na NORDKAPP HORN. NORDKAPP - Severní mys, triumfální konec Evropy, výhledy na Severní ledový oceán, příp. i půlnoční slunce. Pozdě v noci návrat na ubytování. Nocleh.

8. den

ALTA - skalní rytiny a muzeum, asi 3 000 skalních rytin z doby kamenné pod širým nebem, je na seznamu světového dědictví UNESCO. Přejezd severskou krajinou plnou vodopádů, hlubokých fjordů a rozeklaných hor, polární krajinou, která vrcholí u Lyngenfjordenu, kde se nám otevře nádherný pohled na rozeklané horské štíty pohoří Lyngsalpene. Nocleh.

9. den

pěší výstup na nejkrásnější finskou horu SAANA (1029 m n.m.) s širokým rozhledem, která se nachází v NP Kilpisjärvi na norsko-švédsko-finském pomezí. Jedno z nejlepších lososových míst v Norsku, trojité, 600 metrů dlouhé peřeje MALSELVFOSSEN. Nocleh.

10. den

zastávka u moderní plastiky Kamenný dům v Evenes. Přejezd po kilometr dlouhém mostu Tjelsundbru na souostroví VESTERALEN. Jízda silnicí s mnoha dlouhými tunely na souostroví Lofoten. Možnost cca 1,5 hod. dlouhého lodního výletu kolem skalnatého pobřeží v oblasti Lofot. Největší dřevěná katedrála na sever od Trondheimu v KABELVAGU. Nocleh.

11. den

souostroví LOFOTY - nejúchvatnější a nejbizarnější scenérie Severu. Vyhlídková jízda až na konec souostroví Lofoty se spoustou zajímavých pohledů na mosty, spojující ostrovy a na vysoké hory. Malebné červené rybářské domečky rorbu, sušáky na tresky, tisíce racků. REINE, které bylo několikrát vyhlášeno za nejkrásnější místo Norska. Městečko A na nejjižnějším cípu Lofot, kde končí nejen lofotská silnice, ale také svět lidí a začíná svět vikingských bohů. SVOLVAER - hlavní město Lofotského souostroví. Nocleh.

12. den

dopoledne plavba trajektem zpět na norskou pevninu. Cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Zastávka na NORSKÉM POLÁRNÍM KRUHU. MO I RANA - město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti, plastika Havman. Mohutné peřeje LAKSFORSEN. Nocleh.

13. den

přejezd středním Norskem, kolem mnoha malebných divokých vodopádů a jezer. Devítihodinová prohlídka TRONDHEIMU - třetího největšího města Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy, a mnoha dalšími zajímavostmi. Noční přejezd.

14. den

prohlídka města LUND - významné kulturní centrum jižního Švédska s pěknou románskou katedrálou. Přejezd na jih Švédska do přístavního města Trelleborg. Večer odplutí, plavba do Rostocku (7,5 hod.).

15. den

příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Norsko, Finsko, Švédsko - Velký okruh Skandinávií a Lofoty
v cenách od 21 990 Kč do 23 990 Kč