Velký Meder

Celkové hodnocení zájezdu:
3.4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Slovensko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování ve Velkém Medru - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
5x polopenzi formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m
ozdravný balíček pro osoby starší 15 let – 15min. rašelinový zábal zad a 15min. léčebná masáž zad
1x taneční hudbu po večeři
turistickou daň
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1500 Kč
fakultativní výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)
komplex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování ve Velkém Medru - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
5x polopenzi formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m
ozdravný balíček pro osoby starší 15 let – 15min. rašelinový zábal zad a 15min. léčebná masáž zad
1x taneční hudbu po večeři
turistickou daň
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1500 Kč
fakultativní výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)
komplex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování ve Velkém Medru - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
5x polopenzi formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m
ozdravný balíček pro osoby starší 15 let – 15min. rašelinový zábal zad a 15min. léčebná masáž zad
1x taneční hudbu po večeři
turistickou daň
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1500 Kč
fakultativní výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)
komplex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 04.09. – 09.09. odjezd B, F

Popis

Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký Meder, zdejší voda o teplotě 36 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Formou výletů pak navštívíme dvě evropské metropole Bratislavu a Vídeň s krásnými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých měst - Györ a Ostřihom.

TERMÁLY A VÝLETY - LÉČEBNÝ BALÍČEK V CENĚ

1. den zájezdu Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY . Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města , Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad , tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Odjezd na ubytování v nedalekém Velkém Mederu. 2. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER . Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). 3. den zájezdu Odjedeme k prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO . Následuje výlet do Maďarska, do města festivalů GYÖR , prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními památkami – kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER nebo fakult. výlet do hlavního města mocnářství VÍDNĚ . Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - "město ve městě", najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. 5. den zájezdu Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM , prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou Tamáše Bakócze , jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER . 6. den zájezdu Dopoledne relaxace v termální koupališti Velký Meder. Po poledni odjezd domů. Cestou zpět navštívíme mohutný a krásný zachovalý hrad ČERVENÝ KÁMEN , úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Velký Meder - celodenní 8,50 € (senioři nad 62 roků, 6,50 €), 3hodinová 6 €, (senioři nad 62 roků, 5 €) Bratislava - Michalská brána 4,50 €/ senioři 2,50 € Bratislava - Katedrála Sv. Martina 2,5 € Bratislavský hrad 8 €/senioři 4 € Budapešť – Rybářská bašta 700 HUF Budapešť – Matyášův chrám 1200 HUF Budapešť – Bazilika sv. Štěpána 250 HUF Bratislava – vláček městem 8 € Vídeň - Hofburg 11,5 € Vídeň - sv. Štěpán (věž) 4,5€ Vídeň - Parlament 5€ Vídeň - metro 1,8€ Vídeň - Schatzkammer 12€

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Velký Meder
v cenách od 6 690 Kč