Polsko

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Polsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 14.07. - 20.07. odjezd A
11.08. - 17.08. odjezd N + Plzeň

Popis

V zemi našeho severního souseda navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru navštívíme obnovenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov.

Malbork - Gdaňsk - Sopoty - Gdyně - Slowinsky NP - Leba - Olsztyn - Mazurská jezera - Varšava - Wieliczka - Krakov

VELKÝ OKRUH

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.2. den zájezdu

Oblast Baltského moře: MALBORK (UNESCO), sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK , nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána aj. SOPOTY , významné letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner.3. den zájezdu

Významné přístavní město GDYNĚ, s Oceánografickým a Námořním muzeem, polská Sahara – SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK , pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny. LEBA , původně malý rybářský přístav, dnes významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.4. den zájezdu

Prohlídka města OLSZTYN , muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast MAZURSKÝCH JEZER , jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh.5. den zájezdu

Hlavní město Polska VARŠAVA (UNESCO), nové "staré" město, královský zámek - symbol polské nezávislosti, národní muzeum. Dojezd na nocleh.6. den zájezdu

Unikátní solný důl WIELICZKA (UNESCO), slaná jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála ze soli. Zbytek dne strávíme v KRAKOVĚ (UNESCO), královský hrad Wawel, katedrála, Collegium Maius, renesanční budova Sukiennice - uprostřed Hlavního náměstí, Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd.7. den zájezdu

Příjezd v časných ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Hrad Malbork: 39,5 PLN + povinný průvodce 8 PLN Molo v Sopotech: 7,5 PLN, děti 4 PLN Gdaňsk Radnice - 12 PLN Uphagenův dům - 10 PLN Muzeum jantaru - 10 PLN Zelená brána - 12 PLN Kostel Panny Marie – 4 PLN věž kostela – 6 PLN. Gdynia Aquarium – 24 PLN Loď Dar Pomoří - 8 PLN Loď Blýskavice - 10 PLN Plavba po moři – 30 PLN /1hod. Leba Slowinsky NP vstupné – 6 PLN výlet na duny - el. vlak - 15 PLN (5,5 km),12 PLN (3,5 km) vždy v jednom směru, 30 PLN / 24 PLN zpáteční Vojenské muzeum – 14 PLN Olsztyn Muzeum hradu - 5 PLN rozhledna – 3 PLN. Warszawa zámek - 23 PLN Národní muzeum - 16 PLN Muzeum M. Curie - 10 PLN Židovské muzeum - 10 PLN Muzeum Mickiewicze - 5 PLN Historické muzeum Warszawy - 10 PLN MHD – 3,6 PLN metro, 3,4 PLN bus Krakow Wawel - Státní komnaty - 18 PLN Soukromá apartmá - 25 PLN s průvodcem povinně, zbrojnice + klenotnice - 18 PLN Orientální umění – 8 PLN Dračí jeskyně - 3 PLN katedrála ve Wawelu je zdarma vstup krypta, věž a klenotnice katedrály - 10 PLN Zapomenutý Wawel – 10 PLN Dáma s hranostajem – 10 PLN Sandoměřská věž – 4 PLN Architektura a zahrady – 18 PLN. Wieliczka – 55 PLN, děti 36 PLN + povinný průvodce - cca 11 PLN + poplatek za fotoaparát - 10 PLN

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 320 PLN

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Polsko
v cenách od 7 718 Kč do 8 390 Kč