Benelux V Barvách Podzimu

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Nizozemí
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování hotel - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování hotel - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování hotel - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování hotel - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 05.09. - 09.09. odjezd A, B, L + Plzeň

Popis

Krátkodobý zájezd do zemí Beneluxu - společné označení pro Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, nás zavede do Lucemburského velkovévodství, navštívíme velkolepý Brusel - hlavní město Belgie, které se pyšní kulturními památkami. Zbytek zájezdu budeme věnovat Nizozemí se zajímavými skanzeny, proslulými větrnými mlýny, navštívíme sídlo královské rodiny v Haagu a závěr bude patřit prohlídce Amsterdamu. Luxemburg - Waterloo - Brusel - Delft - Haag - Zaanse Schans - Amsterdam

1. den zájezdu Odjezd ve večerních hodinách z ČR. 2. den zájezdu Ráno příjezd do LUXEMBURGU s dominantou středověkého knížecího hradu. Dále prohlídka jednoho z nejznámějších evropských bojišť WATERLOO . Následuje hlavní město Belgie BRUSEL . Shlédneme Dolní a Horní město, Velké tržní náměstí s impozantní radnicí, jejíž věž je vysoká 89 m a je zakončena sochou Sv. Michala - patrona města, Královské náměstí, Šibeniční pahorek, kde se nachází největší evropský Justiční palác, budova Nejvyššího soudu a objekt Ministerstva spravedlnosti. Neopomeneme ani na komplexy budov EHS či Královský palác – oficiální sídlo krále Alberta II a budovu Královské akademie. Ubytování v Bruselu. 3. den zájezdu Po snídani pokračujeme do rodiště nizozemského malíře Jana Vermeera, malebného městečka DELFT, centrum výroby tradiční holandské keramiky (delftské fajáns), malebné náměstí s radnicí. Odpoledne si prohlédneme půvabné sídelní město nizozemské vlády a královské rodiny HAAG - královnina kancelář, Palác Noordeinde a nejstarší část města Binnenhof - původně královské sídlo, dnes horní sněmovna parlamentu. Odjezd na ubytování do okolí Amsterdamu. 4. den zájezdu Po snídani odjedeme k prohlídce ZAANSE SCHANS - živý skanzen s větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků a sýrů. Závěr našeho pobytu v Nizozemí bude patřit AMSTERDAMU , pěší prohlídka města, návštěva brusírny diamantů a květinového trhu semen a cibulí na Singlu, neopomeneme na náměstí Dam s Královským palácem, fakultativní projížďka lodí po grachtech. Ve večerních hodinách odjezd do republiky. 5. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Waterloo: 7 €
Brusel: radnice 6 €
Madurodam: 15,50 €
Amsterdam: plavba po grachtech 15,50 €
Amsterdam: Královský palác 10 €
Zaanze Schans: zdarma

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 60 - 80 €

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Benelux V Barvách Podzimu
v cenách od 6 590 Kč