Neapolský Záliv, Amalfitánské Pobřeží

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Neapol – Praha
letištní taxy, kabinové zavazadlo 55x40x23 cm (max 10kg)
transfery
dopravu busem
4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x polopenzi
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
místního průvodce (3. a 4. den)
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 000 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
letadlo - velké kabinové zavazadlo 1 200 Kč (56x45x25 cm)
zavazadlo do 23 kg 1 690 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 18.09. - 22.09. odjezd L2, L3

Popis

Navštívíme atraktivní místa Kampánie, země opředené mýty o sirénách, které vábily námořníky do blyštivých vod poblíž Sorrenta. Ubytováni budeme v hotelu s polopenzí v přímořském letovisku u břehů Tyrhénského moře. Kouzelné Amalfitánské pobřeží, lodní výlety, ostrovy, jeskyně, Vesuv, malebná italská městečka, antické památky, zažijte Kampánii s námi. Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek Salerno – Amalfitánské pobřeží - Amalfi - Atrani – Smaragdová jeskyně - Vesuv - Pompeje - Herculaneum - ostrov Capri - Neapol

VESUV A OSTROV CAPRI

1. den zájezdu Dle letového řádu odlet z Prahy s průvodcem do Neapole. Transfer na ubytování k moři, večeře. 2. den zájezdu Po stopách apoštolů a Normanů. Přejezd k Salernskému zálivu do SALERNA , druhého největšího města Kampánie, prohlídka, katedrála sv. Matouše - významná normanská památka s hrobem evangelisty, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfitánského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO) do nejkouzelnější oblasti Kampánie s výhledy na útesy, skalní městečka i visuté zahrady a sady. AMALFI, které bylo ve středověku mocnou námořní republikou – katedrála s hrobem apoštola Ondřeje, příkré uličky, krásná poloha u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky, možnost lodního výletu do působivé Smaragdové jeskyně, sluneční paprsky pod vodou vytváří efekt smaragdu, krápníky. 3. den zájezdu Po stopách vulkanické erupce. Výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí VESUV , procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Jedna z nejlépe zachovalých antických památek zakonzervované město HERKULANEUM, které pohřbil přes 20 m vysoký proud lávy z Vesuvu, bývalé římské rybářské město s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. 4. den zájezdu Individuální volno nebo fakult. lodní výlet na ostrov CAPRI , kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách. 5. den zájezdu Fascinující NEAPOL , jejíž panorama dotváří stále činná sopka Vesuv, město mnoha tváří s bohatou historií, kulturní tradicí a životním stylem. Prohlídka a procházka městem, historické centrum Centro Storico , hlavní duchovní centrum Duomo, Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo aj., Na své si přijdou i milovníci gastronomie, ochutnejte tu nejlepší pizzu, jakou jste kdy jedli, vždyť právě tady se zrodila. Transfer na letiště a odlet do Prahy. Poznámka: v době tisku katalogu nebyly známy letové řády na r. 2018, z tohoto důvodu může dojít k posunutí termínu zájezdu o 1 den

Orientační ceny vstupného : Neapol: Královský palác 4 €
Amalfi: San´t Andrea 3 €
Amalfi: lodní výlet (dle počtu účastníků) cca 16 €/ skupina
Capri: cesta do přístavu z hotelu, plavba, Augustinovy zahrady, minibus na ostrově, místní průvodce) cca 80€ (dle počtu zájemců)
Capri: lanovka na Monte Solaro 10 €
Capri: Výlet člunem kolem ostrova 16 €
Capri: Grotta Azzura 29 €
Vesuv: kráter Vesuv 10 €
Herculaneum + Pompeje vč. místního průvodce a sluchátek cca 37 € (dle počtu zájemců)
Ravello: 10 €
Ravello: zahrady 6 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 130 €

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Neapolský Záliv, Amalfitánské Pobřeží
v cenách od 15 490 Kč