Milano A Opera Elektra V La Scale

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho
2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
vstupné na operní přestavení v La Scala – info CK
Poznámka pro zájemce o lístky do Opery La Scala
Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst v boxu v jednotlivých lodžiích. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace - nejpozději do 10.08.2018! Po tomto termínu CK zajištění vstupenek nezaručuje! Informace ohledně volných míst podá CK
Ředítělství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na změnu programu i případnou změnu sólistů. Na operní představení postačí formální společenské oblečení
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho
2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
vstupné na operní přestavení v La Scala – info CK
Poznámka pro zájemce o lístky do Opery La Scala
Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst v boxu v jednotlivých lodžiích. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace - nejpozději do 10.08.2018! Po tomto termínu CK zajištění vstupenek nezaručuje! Informace ohledně volných míst podá CK
Ředítělství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na změnu programu i případnou změnu sólistů. Na operní představení postačí formální společenské oblečení
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho
2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
vstupné na operní přestavení v La Scala – info CK
Poznámka pro zájemce o lístky do Opery La Scala
Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst v boxu v jednotlivých lodžiích. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace - nejpozději do 10.08.2018! Po tomto termínu CK zajištění vstupenek nezaručuje! Informace ohledně volných míst podá CK
Ředítělství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na změnu programu i případnou změnu sólistů. Na operní představení postačí formální společenské oblečení
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho
2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
vstupné na operní přestavení v La Scala – info CK
Poznámka pro zájemce o lístky do Opery La Scala
Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst v boxu v jednotlivých lodžiích. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace - nejpozději do 10.08.2018! Po tomto termínu CK zajištění vstupenek nezaručuje! Informace ohledně volných míst podá CK
Ředítělství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na změnu programu i případnou změnu sólistů. Na operní představení postačí formální společenské oblečení
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 21.11. - 24.11. odjezd A, B + České Budějovice

Popis

Navštívíme Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu, město labužníků a město módy. Zažijeme neopakovatelnou atmosféru operního představení na jedné z nejslavnějších operních scén světa, v legendární Teatro alla Scala.

FRESKA L. DA VINCI - POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

1. den zájezdu Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 2. den zájezdu Ráno příjezd do pulzujícího města Lombardie, města umění, designu a světové módy MILÁNA . Prohlídka Piazza Duomo s gotickou katedrálou Duomo, fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět až do Švýcarska, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II ., zde můžeme ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně. Shlédneme slavnou nástěnnou malbu od Leonarda da Vinciho " POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ " - Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Individuální volno, procházky, nákupy v úzkých milánských uličkách. 3. den zájezdu Navštívíme Castello Sforzesco , původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta. Dnes zámek poskytuje přístřeší několika muzeím věnovaných užitnému umění, archeologii a mincím - Museo d´ Arte Antica, úchvatná sbírka nábytku, starožitností a maleb obsahuje také díla od Tiziana, Van Dycka či poslední nedokončené sousoší Michelangela Pieta Rondanini. Pinacoteca di Brera, jedna z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny (Mrtvý Kristus), Rafaela (Sňatek Panny Marie), Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů. Odpoledne návrat na hotel, večer nás čeká vrchol zájezdu, představení na pravděpodobně nejslavnější operní scéně světa, v legendární LA SCALE . Návštěva operního představení ELEKTRA od Richarda Strausse bude neuvěřitelný zážitek. Po představení cca v 23.00 hod. se vrátíme na hotel. 4. den zájezdu Odjedeme k prohlídce pozoruhodného kartuziánského kláštera CERTOSA DI PAVIA , jedna z nejimpozantnějších staveb celé severní Itálie. Odpoledne odjezd do republiky, předpokládaný návrat v nočních, až časně ranních hodinách, dle míst nástupů.

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Milano A Opera Elektra V La Scale
v cenách od 6 590 Kč