Lago Di Garda

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
2x večeři 500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
2x večeři 500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
2x večeři 500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
2x večeři 500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 13.09. - 16.09. odjezd A, B

Popis

Zájezd nás zavede na rozhraní Alp a subtropů, německého a italského světa a tří italských regionů, do okolí jezera Lago di Garda, které je právem nazýváno zahradou Itálie. Poznáme kouzlo největšího italského jezera Lago di Garda, nad nímž se tyčí strmé vápencové stěny Gardských hor. Prohlédneme si malebná jezerní městečka Riva, Limone, Malcesine, Garda a působivé Sirmione. Panoramatickými výhledy se potěšíme z vrcholu Monte Baldo v Malcesine. Trident - Lago di Garda - Riva - Limone - Malcesine - Garda - Sirmione

POBYT U NEJVĚTŠÍHO JEZERA ITÁLIE

1. den zájezdu:

V časných ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes Brennerský průsmyk mezi Zillertalskými a Stubaiskými Alpami. Odpoledne prohlídka historické metropole regionu Trentino, město TRIDENT s malebnou polohou na břehu řeky Adiže pod štíty Alp, s mohutným Dómem na Piazza Duomo, kde v polovině 16. stol. zasedal tridentský koncil , jenž reagoval na vznik protestantských církví. Přejezd do nedaleké oblasti jezera Lago di Garda na ubytování.2. den zájezdu :

Celodenní program v severní polovině LAGO DI GARDA , která je jako norský fjord sevřena kolmými alpskými štíty. Dopoledne prohlídka městečka RIVA na nejsevernějším výběžku jezera. Fakult. výlet lodí do městečka LIMONE , které patří k nejmalebnějším obcím severní Itálie, protože je chráněno od severu mohutnou skálou, neproniká do něj studený vzduch od Alp a daří se tu subtropické vegetaci, jíž dominují citrony. Výlet pokračuje plavbou napříč jezerem do městečka MALCESINE , které se může pochlubit spletí středověkých uliček a hradem. Z Malcesine je možné vyjet panoramatickou lanovkou na vrchol MONTE BALDO (1800 m n.m.) a podniknout lehkou procházku, či se jen kochat výhledy na jezero, jehož celou 50 km dlouhou plochu lze odsud přehlédnout. Večer návrat do hotelu.3. den zájezdu:

Program v jižní polovině LAGO DI GARDA , která se pozvolna rozlévá do Pádské nížiny jako moře. Zastávka a prohlídka městečka GARDA , které dalo jméno celému jezeru, pěkná promenáda, středověké uličky, populární lázeňského letovisko SIRMIONE s mohutným jezerním hradem Scaligerů , zvedacím mostem, věžemi, opevněným přístavem se spoustou leknínů, prohlídka působivého hradu, procházka středověkými uličkami, možnost výletu bárkou podél Sirmione s výhledy na impozantní ruiny Catullovy vily. Večer odjezd do republiky.4. den zájezdu:

Návrat v časných ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : loď Riva - Limione - Malcesine 10 €
lanovka na Monte Baldo 16 €
Sirmione: projížďka bárkou 10 - 20 € Sirmione: projíďka kolem ostrova motorovým člunem 8 €
Sirmione: hrad Rocca Scaligera 4 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 €

Zajímavosti :


Lago di Garda bylo vytvořeno po poslední době ledové Etschským ledovcem, jehož stopy jsou ještě dnes velmi výrazně zachovány. Severní úzká a dlouhá část jezera připomíná fjord, který obklopují hřbety až 2000 m vysoké. Jižní širší část je tvořena morénovými zbytky a klima je tu díky poloze zcela středomořské.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Lago Di Garda
v cenách od 5 290 Kč