Verona A Opera Lazebník Sevillský

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, plavby lodí - Benátky (cca 25 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1490 Kč
1x večeře 500 Kč
vstupenka na představení Lazebník sevillský 850 Kč
kaple Scrovegni 380 Kč, pro zájemce o shlédnutí Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, plavby lodí - Benátky (cca 25 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1490 Kč
1x večeře 500 Kč
vstupenka na představení Lazebník sevillský 850 Kč
kaple Scrovegni 380 Kč, pro zájemce o shlédnutí Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, plavby lodí - Benátky (cca 25 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1490 Kč
1x večeře 500 Kč
vstupenka na představení Lazebník sevillský 850 Kč
kaple Scrovegni 380 Kč, pro zájemce o shlédnutí Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, plavby lodí - Benátky (cca 25 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1490 Kč
1x večeře 500 Kč
vstupenka na představení Lazebník sevillský 850 Kč
kaple Scrovegni 380 Kč, pro zájemce o shlédnutí Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 15.08. - 19.08. odjezd A, B, L

Popis

Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Lazebník sevillský v antické aréně pod širým nebem. Benátky - Vicenza - Padova - opera Lazebník sevillský - Verona - Lago di Garda - Sirmione

BENÁTKY, PADOVA, VICENZA

1. den zájezdu V podvečerních hodinách odjezd z republiky do Itálie. 2. den zájezdu Ráno příjezd do BENÁTEK , kam připlujeme lodí z Punta Sabbioni. Prohlídka historického města s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou na celé město, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Santa Maria Gloriosa dei Frari. Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty a náměstíčky, až ke slavnému mostu Ponte Rialto . Odpoledne lodí na ostrov Murano , ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria e Donato s mozaikami. V podvečerních hodinách návrat lodí k busu, odjezd na ubytování do hotelu v okolí Verony, fakultativně večeře v hotelu. 3. den zájezdu Po snídani navštívíme město VICENZA , město Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl svou pečeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA , pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel a večer nás čeká vrchol celého zájezdu, antická aréna a zhlédnutí jednoho z nejuváděnějších světoznámých operních představení - dílo GIOACCHINA ROSSINI – LAZEBNÍK SEVILLSKÝ . Po představení návrat na hotel. 4. den zájezdu Dopoledne prohlídka VERONY , městské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin dům s balkónem. Odpoledne strávíme u břehů jezera LAGO DI GARDA , zastavíme v SIRMIONE , malebném městečku na jihu jezera, jemuž dominuje fascinující středověký hrad Rocca Scaligera. Projížďka lodičkou s výhledy na vilu Maria Callas. Odjezd do ČR. 5. den zájezdu Předpokládaný příjezd v časných ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Sirmione - projížďka 8 € Benátky - zvonice 4 € (skupina) Benátky - Dóžecí palác 16 € Benátky - kostel 3 € Verona - aréna 6 € Verona - Juliin dům 6 € Verona - kostel 2,5 € Vicenza - Theatro Olimpico 11 € Vicenca - sdružené vstupné (muzea, kostely, Theatro O.) 15 € Padova - bazilika sv. Antonina zdarma

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Verona A Opera Lazebník Sevillský
v cenách od 4 490 Kč do 5 990 Kč