Florencie, Siena A San Gimignano

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
2x večeře 800
galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
fakultativní výlet Siena – San Gimignano 700 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
2x večeře 800
galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
fakultativní výlet Siena – San Gimignano 700 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
2x večeře 800
galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
fakultativní výlet Siena – San Gimignano 700 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
2x večeře 800
galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč) - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
fakultativní výlet Siena – San Gimignano 700 Kč (min. 20 účastníků)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 27.04. - 01.05. Odjezd B, H + České Budějovice 19.09. - 23.09. Odjezd B, H + České Budějovice

Ubytování

Hotel***

Popis

Navštivte s námi Florencii, kolébku renesance, srdce Toskánska, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Budeme mít dostatek času nasát atmosféru města, prohlédnout si světové klenoty architektury a užít si individuálního volna v uličkách toskánské metropole. Formou výletu poznáme i jedinečná středověká města Sienu a San Gimignano. Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček Florencie - Siena - San Gimignano

KOLÉBKA RENESANCE

TO PRAVÉ TOSKÁNSKO

1. den zájezdu Odjezd v odpoledních hodinách směr Itálie. 2. den zájezdu Ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO), města umění a metropole Toskánska. Prohlídka spojená s návštěvou nejznámějších pamětihodností - historické centrum, Piazza del Duomo , Dóm a baptisterium – neodmyslitelný symbol města s mistrovskými díly středověké architektury, Giottova kampanila, Bargello, Casa di Dante, stará tržnice, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio , Michelangelův David, gotický františkánský kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo a další), individuální volno v uličkách starého města, posezení u šálku dobré kávy a ochutnání místních specialit. Možnost návštěvy světoznámé galerie Uffizi , která sbírkou obrazů patří k největším galeriím světa, díla Botticeliho, Tiziana, Rubense a dalších slavných malířů. Podvečerní lázeňské městečko Montecatini Terme. 3. den zájezdu Zvlněná krajina středověkého Toskánska , to je fakultativní výlet s průvodcem do města SIENA , prohlídka historického centra (UNESCO), hl. náměstí Piazza del Campo, zvonice Torre del Mangia, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Středověké opevněné město rodových věží připomínající středověký Manhattan SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady, náměstí Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, bazilika, poutní kostel, místní gastronomie, víno Vernaccia di San Gimignano. Variantně je možné strávit celý den ve FLORENCII , možnost návštěvy např: galerie Bargello , kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela, galerie Accademia , světově proslulá svou sbírku soch od Michelangela, vč. Michelangelova Davida a dalších, individuální volno ve městě. 4. den zájezdu Druhá část prohlídky města FLORENCIE , klášter Santa Maria Novella s freskou Nejsvětější trojice, kostel San Lorenzo s knihovnou Michelangela, most přes řeku Arno - Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město a záplavou zlatých šperků, tichá náměstí a obchůdky ve čtvrti Oltrarno, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti , kostel Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů. Odpoledne zahrady Boboli - dílo Medicejských, jedinečný příklad historické italské zahrady, odpočinek spojený s pohledem na skvosty renesanční a barokní zahradní architektury - Buontalentiho jeskyně, půlkruhový amfiteátr, atraktivní umělý ostrov. Na závěr Piazzale Michelangelo, známé působivé vyhlídkové místo, velkolepá panoramatická scenérie města, západ slunce nad řekou Arno. Odjezd do ČR. 5. den zájezdu Návrat v dopoledních hodinách.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Florencie, Siena A San Gimignano
v cenách od 5 690 Kč