Švýcarsko A Glacier Express

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
vláček Täsch – Zermatt a zpět
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi)
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1000 Kč
výlet Glacier Express 2600 Kč - NA ZPĚTNÉ POTVRZENÍ CK
3x večeře 1500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
výlet vláčkem na JUNGFRAUJOCH 2300 Kč (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) nutná rezervace předem
výlet lanovkou na Pilatus 2200 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
vláček Täsch – Zermatt a zpět
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi)
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1000 Kč
výlet Glacier Express 2600 Kč - NA ZPĚTNÉ POTVRZENÍ CK
3x večeře 1500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
výlet vláčkem na JUNGFRAUJOCH 2300 Kč (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) nutná rezervace předem
výlet lanovkou na Pilatus 2200 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
vláček Täsch – Zermatt a zpět
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi)
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1000 Kč
výlet Glacier Express 2600 Kč - NA ZPĚTNÉ POTVRZENÍ CK
3x večeře 1500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
výlet vláčkem na JUNGFRAUJOCH 2300 Kč (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) nutná rezervace předem
výlet lanovkou na Pilatus 2200 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
vláček Täsch – Zermatt a zpět
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi)
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1000 Kč
výlet Glacier Express 2600 Kč - NA ZPĚTNÉ POTVRZENÍ CK
3x večeře 1500 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
výlet vláčkem na JUNGFRAUJOCH 2300 Kč (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) nutná rezervace předem
výlet lanovkou na Pilatus 2200 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Ubytování

Hotel

Doprava

Nástupní místa : 17.07. - 22.07. odjezd A, B, G, L + Plzeň

Popis

Poznáme Švýcarsko, zemi jedinečných přírodních krás v pestrých barvách léta a jeho železniční nej. Nejstrmější zubačku světa na Pilatus. Přes sto let starou zubačku na TOP OF EUROPE Jungfraujoch, nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblasti věčného sněhu a ledu. Svezeme se i moderním Glacier expressem "nejpomalejším rychlíkem světa". Vadúz – Luzern - Pilatus - Grindelwald - Jungfrauregion - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch - Trümmelbaschské vodopády - Fiesch – Wallis – Zermatt - Gornergratt – Klein Matterhorn - Brig - vláček Glacier Express - Chur

VLÁČKY, ZUBAČKY A NEJPOMALEJŠÍ RYCHLÍK SVĚTA

1. den zájezdu Odjezd ve večerních hodinách. 2. den zájezdu V ranních hodinách krátce navštívíme VADÚZ , hlavní město jednoho z evropských ministátů LICHTENŠTEJNSKA , následně přejezd do historického centra země LUZERN - středověké Staré město proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporučujeme fakultativně tzv. ZLATÝ OKRUH výjezd lanovkou na PILATUS , lodí po Vierwaldstättském jezeře, dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) a dolů lanovou dráhou. Odjezd na ubytování. 3. den zájezdu Centrum Bernských Alp GRINDELWALD . Lehká pěší turistika v gigantické kulise, v oblasti horských čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU . Fakult. vyjedeme zubačkou přes KLEINE SCHEIDEGG , horou EIGEREM s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454m n.m.) na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe. Ostatní mohou přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme skalní TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY . Odjezd přes úchvatné vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do hotelu*** ve FIESCHI . 4. den zájezdu Začneme návštěvu kantonu WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do oblasti alpských velikánů, přejezd do TÄSCHE a následně vlakem do ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU , nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU ( 3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN , odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Na závěr dne možnost ochutnat slavný sýr Raclette na jedné z místních farem. Návrat na hotel. 5. den zájezdu Ráno jízda panoramatickým vláčkem "nejpomalejším rychlíkem světa" GLACIER EXPRESSEM z Brigu do Churu, jízda trvá cca 3,5 hod. Cestou projedeme nejkrásnější úsek – kouzelné údolí Goms, podjedeme pod Furkapassem, přes Andermatt vyšplháme vlakem do sedla Oberalppass (2033 m n. m), uvidíme klášter v Disentisu a projedeme krásnou Rýnskou soutěskou. Cestu ukončíme v nejstarším švýcarském městě CHUR , prohlídka, osobní volno. Večer odjezd do ČR. 6. den zájezdu Předpokládaný příjezd v ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Vstup na ostrov do zahrad Mainau 15 €
Trümmelbachské vodopády 11 CHF

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150 CHF a cca 20 €

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Švýcarsko A Glacier Express
v cenách od 7 590 Kč do 8 290 Kč