Madeira - Exotický Ráj, Ostrov Věčného Jara, 9 Nocí

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Portugalsko Madeira
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu na Madeiru a zpět
letištní taxy, místní autobus na výlety 3. 4. a 5.den
9x ubytování v hotelu- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
9x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby a výlety
veřejnou dopravou
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4500 Kč (nutné při nedoobsazení)
8x večeře 3 490 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
připojištění vyššího storna + 250 Kč
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 08.10. - 17.10. odjezd L2

Popis

Navštivte s námi nádherný ostrov Madeira - "květinový ostrov", s neobyčejně půvabnou přírodou. Pobřeží lemují vysoké rozeklané útesy, uvnitř ostrova se vypínají vysoké hory sopečného původu. K okrajům ostrova vybíhají divoké kaučuky porostlé bujnou vegetací. Díky subtropické poloze a vlivu Atlantického oceánu je na ostrově dostatek vláhy i tepla a Madeira získala přívlastek "ostrov věčného jara".

Funchal - Da Serra - levada Rabacas - Paúl da Serra - Bica da Cana - Rabacal - Porto Moniz - Pico do Areeiro - Ribeiro Frio - Balcoes - Santana - Portela - Sao Lourenco - Prainha - Curral das Freiras - Camara de Lobos - Cabo Girao - Ribeira Brava - Ponta do Sol - Jardim Botanico a Orchidea - Palheiro - levada Dos Tornos - Camacha - levada Da Serra da Faial

1. den zájezdu
Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozdních hodinách.

2. den zájezdu
Prohlídka hl. města FUNCHALU , hlavní třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park Santa Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia, muzeum madeirského vína aj.

3. den zájezdu
Výlet do zeleného srdce ostrova a poté přes planinu DA SERRA až na severozápadní konec ostrova. Zastávka na vyhlídce u hotelu Emcumeada, odkud se naskýtají jedinečné výhledy na rozeklané stěny kaňonu a vesnice Serra d´Aqua. Krátká procházka po levadě RABACAS , která je lemována bílými a fialovými kalokvěty. Náhorní plošina PAÚL DA SERRA . Vycházka na vyhlídku BICA DA CANA s výhledem na kaňon a vesnici Sao Vincente. Druhá delší vycházka na plošině nás zavede ke kaňonu Janela, kde se přes RABACAL projdeme podél levady k vodopádu CASCATA DO RISCO . Malebné PORTO MONIZ , koupání v přírodních bazéncích s mořskou vodou.

4. den zájezdu
Výlet k nejvyšším velikánům ostrova. Příjezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO do výšky 1.805 m - úžasné výhledy i na nejvyšší horu Pico Ruivo. Pěší procházka na další vyhlídkový bod MIRADOURO NINHO DA MANTA ("hnízdo káňat"). Přejezd do RIBEIRO FRIO , kde se nachází pstruží farma a odtud procházka po levadě na vyhlídku BALCOES ("Balkóny"). Pokračujeme busem na severní pobřeží ostrova, do vesničky SANTANA s typickými barevnými domky. Dále se vydáme přes vyhlídku PORTELA na východní cíp ostrova. Zastavíme na vyhlídkách výběžku SAO LOURENCO , možnost koupání na jediné přírodní písečné pláži ostrova PRAINHA .

5. den zájezdu
Divoký střed ostrova a útesy jihozápadního pobřeží. Průjezd ještě nedávno těžko dostupným vnitrozemím na vyhlídku EIRA DO SERRADO - úžasný výhled na divoký kaňon a okolní hory. Návštěva vesničky CURRAL DAS FREIRAS v centru hor, která dostala svůj název podle jeptišek schovávajících se zde před piráty. Navštívíme i rybářskou vesničku CAMARA DE LOBOS , která uchvátila i W. Churchilla. Pokračujeme na pobřeží a vyjedeme na jeden z nejvyšších útesů v Evropě CABO GIRAO - nádherný výhled. RIBEIRA BRAVA , městečko s cenným kostelem Matky Boží, hezkým nábřežím s palmami a malou pevností. Koupání na pěkné písečné pláži Calheta beach. Krátká zastávka v malebné vesničce pod útesy PONTA DO SOL .

6. den zájezdu
Romantika překrásných zahrad, které jsou lehce dosažitelné městskou dopravou nebo vyhlídkovými lanovkami. JARDIM BOTANICO - zahrada se záplavou madeirských i exotických květin. Odpoledne vrchol MONTE , nádherný výhled na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou rakouského císaře Karla I., JARDIM TROPICAL , rozsáhlá zahrada, tropické a subtropické rostliny, potůčky, jezírka, exotické pavilony.

7. den zájezdu
Odpočinkový den. Možnost fakultativních lodních výletů, např. na ostrov PORTO SANTO .

8. den zájezdu
Individuální volno nebo výlet s průvodcem veřejnou dopravou za poznáním madeirské přírody. Pěší túra po levadě DOS TORNOS s překrásnými výhledy na Funchal a pobřeží. Možnost posezení v kvetoucí zahradě čajovny Hortenzie. Cestu zakončíme ve vesnici PALHEIRO , návrat busem do Funchalu.

9. den zájezdu
Individuální volno nebo možnost druhého výletu veřejnou dopravou za poznáním madeirského venkova i přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka CAMACHA , kde je možné nahlédnout do výrobny proutěného zboží. Vypravíme se podél levady DA SERRA DA FAIAL přes Vale Paraiso - "Rajské údolí" a vavřínový les do FUNCHALU . Oba výlety nejsou výrazně náročné a zvládne je běžný turista. 10. den zájezdu Odlet do Prahy.

Orientační ceny vstupného : Funchal:
Muzeum vína – 6,5 €
Muzeum de Arte Sacra – 3 €
Městské muzeum s akváriem – 2,6 €
Muzeum Federica de Freitase – 2,5 €
Muzeum Quinta das Cruzes – 2,5 €
Klášter Sta. Clara – 2 €
Mareira Story Centre – 10 €

Monte:
Botanická zahrada – 5,5 €
Tropická zahrada – 12,5 €
Blandy Gardens –10,5 €
Lanovka Funchal – Monte – 10 € / 1 cesta, 15 € zp.
Lanovka mezi zahradami – 8,25 € / 1 cesta, 12,75 € zp.
Tobogan – 25 € / os. při dvou lidech 30 €
MHD ve Funchalu – 1 jízda - 2 €
Giro card na 3 jízdy 5 €, na 5 jízd 7,25 €
autobus do Camachy 2,2 €
Rabacal – minibus – přiblížení k levadě 3 € / 1 cesta, zpáteční 5 €
Porto Moniz – Malé akvárium – 7 €
Přírodní bazény – 1,5 € Koupaliště Lido – 6 €
Ve volných dnech možnost plavby lodí na Porto Santo - cca 60 €
plavba lodí podél jižního břehu Madeiry - 35 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 85 €, v případě zájmu fakultativně plavby lodí (tyto celkem cca 100 €).

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Madeira - Exotický Ráj, Ostrov Věčného Jara, 9 Nocí
v cenách od 27 990 Kč