Perly Severní Itálie

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
dopravu lodí v Benátkách (cca 30 €)
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
3x večeře 650 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
dopravu lodí v Benátkách (cca 30 €)
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
3x večeře 650 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 16.05. - 21.05. odjezd N 19.09. - 24.09. odjezd N

Popis

Navštívíme skvosty severní Itálie, které neodmyslitelně patří mezi hlavní cíle turistů celého světa. Na jihu jezera Lago di Garda malebné Sirmione, dále nás čeká město Romea a Julie Verona, město Andrey Palladia Vicenza, univerzitní Padova. O zlaté nádheře mozaik v bazilice sv. Marka se přesvědčíme v Benátkách a poznáme i ostrovy benátské laguny – Murano, Burano a Torcello. Sirmione - Lago di Garda – Verona – Benátky – Murano – Burano – Torcello – Padova - Vicenza

1. den zájezdu Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 2. den zájezdu SIRMIONE , malebné městečko na jihu jezera LAGO DI GARDA , vystavěné při termálních pramenech využívaných k léčení, s krásnou pobřežní promenádou mezi palmami. VERONA (UNESCO) – město Romea a Julie s vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající akustikou, s řadou paláců významných rodů a kostelů s nádhernou výzdobou. 3. den zájezdu BENÁTKY (UNESCO) – světově proslulé město rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes něž se klene 400 mostů, s nábřežními promenádami i úzkými uličkami, s romantickými zákoutími, zejména však s obrovským počtem palácových staveb a více než stovkou kostelů. 4. den zájezdu Ostrovy v benátské laguně. MURANO – ostrov sklářů, dóm St.Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami, ostrov BURANO - ostrov rybářů a krajkářek, pestrobarevné malované fasády domů, event. ostrov TORCELLO s byzantskou katedrálou Santa Fosca. 5. den zájezdu PADOVA , univerzitní město se stavbami z 12. – 15. stol. s obrovským náměstím se sochami a vodotrysky Prato della Vale a s malebným starým městem. VICENZA , město považované za renesanční skvost Itálie, po celém světě proslavené architekturou Andrey Palladia, Piazza dei Signori, jedinečná Teatro Olimpico aj. Večer odjezd. 6. den zájezdu Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Benátky - Dóžecí palác + 1 muzeum - 19 € Škola sv. Rocha - 10 € Academia – 15 € (kombinovaná vstupenka) Muzeum P. Gugenheim - 10 € Věž San Marco - 8 € Pala d´Oro - 3 € Pokladnice - 4 € Ochoz + muzeum - 5 € Sta. Maria dei Frari - 3 € jedna cesta po Canal Grande – 7,5 € (většinou se absolvuje 2x) 24hodinová jízdenka – 20 € Ravenna sdružené vstupné - 9,5 € San Marino – sdružené vstupné 2 hrady + Palazzo Pubblico + dvě muzea – 10,5 € 1 hrad - 4,5 € Palazzo Pubblico – 4,5 € Urbino – vévodský palác 5 € San Leo - hrad 8 € Ferrara – hrad – 6 € Bologna – univerzita 3 €

Kapesné : Celková orientační částka na vstupy je cca 90 €.

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Perly Severní Itálie
v cenách od 6 430 Kč do 6 990 Kč