Jižní Čechy A Salcburk

Celkové hodnocení zájezdu:
3.4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Česká republika
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)
pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 500 Kč
pojištění storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)
pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 500 Kč
pojištění storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)
pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 500 Kč
pojištění storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)
pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 500 Kč
pojištění storna zájezdu 105 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 09.07. - 15.07. trasa A, B

Ubytování

Hotel***

Popis

Oblíbený zájezd nás zavede k architektonickým památkám na Vltavě, v Bechyni, ale i Nových Hradech. Navštívíme perly Rakouska jako je Salzburg nebo Linc. Projdeme se v krásném Terčině údolí, výletní lodí poplujeme od Zvíkova na Orlík a na závěr si prohlédneme historický Tábor.
Zájezd provází Ing. Michaela Bencová
Bechyně - Český Krumlov - Salcburk - Jindřichův Hradec - Nové Hrady - Terčino údolí - Linc - hora Pöstlingberg - Willhering - Zvíkov - Orlík - Tábor

POBYT V ČESKÉM KRUMLOVĚ S VÝLETY

1. den zájezdu
Ráno odjezd směr jižní Čechy. Před příjezdem na hotel navštívíme lázeňské město BECHYNĚ , slavné keramikou i polohou nad soutokem Lužnice a Smutné. Prohlídka renesančního zámku , kde nahlédneme do života Petra Voka. Odjezd do ČES. KRUMLOVA , kde budeme po 6 nocí ubytováni.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK (UNESCO), prohlídka histor. jádra, náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se zvonkohrou, Getreidegasse , monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG , zahrady zámku Mirabell aj.

3. den zájezdu
JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice - vznosné arkády, zahrada, Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb u nás. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá kuchyně, kde dle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu.

4. den zájezdu
V nejjižnějším cípu na jihu Čech navštívíme NOVÉ HRADY , vstupní brána do Novohradských hor , mohutný opevněný hrad s obnovenou historickou kovárnou, procházka v romantickém TERČINĚ ÚDOLÍ , anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Návrat na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.

5. den zájezdu Rakouské kulturní město LINC , procházka Starým městem, barokní náměstí. V nedalekém WILHERINGU si prohlédneme 850 let starý cisterciánský klášter s velkolepým rokokovým kostelem . Návrat na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.

6. den zájezdu
Celodenní výlet k Orlické přehradě . Největší českou přehradu nejlépe poznáme z lodní paluby. Navštívíme královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, fakult. pokračujeme romantickou plavbou výletní lodí , jedním z nejhezčích úseků přehrady. Proplujeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK - prohlídka novogotického sídla rodu Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy - krásné interiéry, sbírky skla, obrazů.

7. den zájezdu
Po snídani starobylé město TÁBOR , se slavnou minulostí města se setkáme v historickém centru - zdobené štíty měšťanských domů, pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice aj. Odpoledne odjezd domů.

Orientační ceny vstupného : Zámek Bechyně 150 Kč Klášter Bechyně 70 Kč Zámek Český Krumlov 150 Kč Mozartův rodný dům 11 € Pevnost Hohensalzburg 15,5 € Dráha na horu Pöslingberg 4 € Hrad Zvíkov 70 Kč Projížďka po Orlické přehradě 140 Kč Zámek Orlík 120 Kč Zámek Jindřichův Hradec (dle trasy) 100 Kč Nové Hrady 90 Kč

Kapesné : Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 200 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Při výletu do Rakouska doporučujeme cca 35 €, dle individuální potřeby.

Doporučujeme : Poznávací zájezdy Česká republika


S Redokem zažijete mnohem více. Pokračujte výběrem na nebo kompletní nabídkou .

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Jižní Čechy A Salcburk
v cenách od 8 990 Kč