Slovinsko, Itálie - Mořské Lázně

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Slovinsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi formou bufetu
pobytovou taxu
vstup do mořského parku
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
pokoj s balkonem 600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi formou bufetu
pobytovou taxu
vstup do mořského parku
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
pokoj s balkonem 600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi formou bufetu
pobytovou taxu
vstup do mořského parku
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
pokoj s balkonem 600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi formou bufetu
pobytovou taxu
vstup do mořského parku
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
pokoj s balkonem 600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 14.07. - 22.07. Odjezd A, B, L
01.09. - 09.09. Odjezd A, B, L

Popis

Objevte s námi kouzlo nádherné krajiny Slovinska. Čeká nás magické letovisko Bled s hradem vysoko na skále, přímořská města Piran, Koper a krásné Škocjanské jeskyně, které jsou zapsány na seznamu památek UNESCO. Navštívíme pohádkový zámek Miramare, zažijeme pravou atmosféru italského přístavu, koupání v moři i v bazénech s mořskou vodou parku Laguna.

Zájezdy provází Dalibora Vojvodová.

Bled – Portorož – Sečovlje – Piran – Miramare – Terst – Koper – Duino – Cividale del Friuli

KRÁSY SLOVINSKÉHO A ITALSKÉHO JADRANU

KOUPÁNÍ, JESKYNĚ A DOTEK ALP

1. den zájezdu Odjezd z ČR večer. Noční přejezd. 2. den zájezdu Ráno nás přivítá lázeňské letovisko BLED při nádherném alpském ledovcovém jezeře s působivým hradem vysoko na skále, odkud je možné vidět Julské Alpy i pohoří Karavanky. Prodávají se zde lahodná mešní vína z vintgarských vinic. Projdeme se po promenádě, navštívíme kostel zdobený architektem Jože Plečnikem, variantně koupání v jezeře. Odpoledne odjezd k moři na ubytování, koupání, večeře. 3. den zájezdu Pobyt u moře nebo odpolední procházka do nedalekého romantického rybářského přístavu PIRAN s úzkými uličkami a živou pobřežní promenádou. Kavárny, cukrárny, rybí restaurace. Individuální návrat, koupání, bazény, masáže, wellness. 4. den zájezdu Přes mondénní letovisko PORTOROŽ dojedeme na solná pole v SEČOVLJE , kde se seznámíme se získáváním mořské soli v místních salinách, již 800 let starým způsobem. Možnost koupit si čistě bílou přírodní sůl. Návrat do hotelu. 5. den zájezdu Výlet do Itálie na pohádkový zámek MIRAMARE. Bílý zámek na útesu obklopují překrásné zahrady. Cestou zpět si prohlédneme přístav TERST s antickými památkami a reprezentativními budovami na náměstí, atmosféra italského přístavu , italská zmrzlina. Variantně možnost navštívit terstské aquarium s mořskými živočichy. 6. den zájezdu Pobyt u moře , bazény, masáže, wellness. Variantně možnost procházky do Portorože, přístavu Lucia a na výstavu Forma Viva , sochy umístěné v lesíku pod širým nebem. Návrat na večeři. 7. den zájezdu Dopoledne navštívíme slovinský Kras, divokou krajinu lesů, roklí, jeskyní a skalních mostů. Prohlídka unikátních ŠKOCJANSKÝCH JESKYNÍ (UNESCO) s podzemním říčním kaňonem. Zastávka v největším slovinském přístavu KOPER, prohlídka historického jádra, promenáda, ochutnávka místních vín. 8. den zájezdu Pobyt u moře , odpoledne odjezd z hotelu přes Itálii, romantický zámek DUINO na skále nad mořem, prohlídka, večerní zastávka ve středověkém městečku CIVIDALE DEL FRIULI na úpatí Alp. Procházka po historickém jádru, středověké uličky , paláce , Duomo, Ďáblův most. Noční přejezd. 9. den zájezdu Příjezd do ČR ráno.

Orientační ceny vstupného : Bled: hrad - 8 €

Bled: loďka po jezeře k ostrovu s kostelíkem - 14 €

Bled:soutěska Vintgar: 4 €

Sečovlje: vstup do parku 8,50 €

zámek Miramare : 6 €

Škocjanské jeskyně: 16 €

Duino: zámek Duino 8 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 70 € - 80 €

Zajímavosti :

Ubytování

hotel Vile Park*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel. komplex přímo na pláži s přístupem do mořského parku Laguna a na pláž Arcobaleno s venkovními bazény. Vstup do mořského parku v řádné otevírací době, bazény a vířivky jsou v ceně zájezdu, stejně jako vstup na pláž. Sauny, wellness, masáže za příplatek.

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Slovinsko, Itálie - Mořské Lázně
v cenách od 12 490 Kč