Severní Jadran A Jeho Ostrovy

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Chorvatsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
6x ubytování v hotelu - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
výlet na ostrovy Cres a Lošinj 6.den zájezdu 400 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
6x ubytování v hotelu - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
výlet na ostrovy Cres a Lošinj 6.den zájezdu 400 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
6x ubytování v hotelu - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
6x polopenzi
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
výlet na ostrovy Cres a Lošinj 6.den zájezdu 400 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 01.09. - 09.09. odjezd A - nástupní místo Olomouc není možné

Popis

Koupání v nádherných vodách Jadranu, fascinující horské scenérie Julských Alp, stará rybářská městečka, panenská příroda ostrovů, ale i horských vesniček ve vnitrozemí. Pojeďte s námi na Severní Jadran.
Terst - zámek Miramare - ostrov Krk – Vrbnik – Baška - Opatija - Pula - Rovinj - Pazin - ostrov Cres - ostrov Lošinj - Piran - Portorož – Poreč - Postojenské jeskyně - Ljubljana

KRK - CRES - LOŠINJ

1. den zájezdu Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2. den zájezdu Návštěva italského města TERST , jedno z nejvýznamnějších měst monarchie Rakousko – Uhersko s řadou krásných paláců především z 19. století včetně radnice. Zastávka u zámku MIRAMARE , v jeho zdech a okolních anglických zahradách se začal odvíjet tragický osud císaře Maxmiliána "Mexického". Nachází se na pobřeží obklopený překrásným parkem. Příjezd na ubytování. 3. den zájezdu Pobyt u moře. 4. den zájezdu Okruh po ostrově KRK , největší jaderský ostrov s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK , turist. atraktivní BAŠKA s úzkými uličkami, průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka v městečku OPATIJA , přímořské lázně s noblesními lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad s exotickou flórou. 5. den zájezdu Návštěva PULY , metropole Istrie, jedno z nejstarších měst na východním jaderském pobřeží, velkolepý římský amfiteátr, monumentální divadlo s 23 tisíci sedadly, šestý největší dochovaný amfiteátr na území bývalé Římské říše. Část dne bude patřit městečku ROVINJ , prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky nad LIMSKÝM ZÁLIVEM zasahujícím km do pevniny jako skandinávské fjordy. Historické městečko PAZIN , středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Matyáš Sandorf od Julese Verna, prchá jeho hrdina z rakouského vězení. 6. den zájezdu Pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet: trajektem na ostrov CRES , tajemné hory a městečka na skalních útesech, historický OSOR . Přejedeme přes most na ostrov LOŠINJ , návštěva malebného městečka MALI LOŠINJ . Koupání v zátoce ČIKAT . 7. den zájezdu Slovinská riviéra. Prohlédneme si PIRAN , asi nejkrásnější město na Slovinském pobřeží Jadranu (staré město, Tartiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní PORTOROŽI a cestou zpět historické město POREČ s raně křesťanskou bazilikou (UNESCO). 8. den zájezdu Návštěva POSTOJENJSKÝCH JESKYNÍ , druhá největší zpřístupněná jeskyně v Evropě s 20 km podzemních chodeb, krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana. LJUBLJANA – hlavní město Slovinsko, kterému dominuje hrad, z jehož věží je výhled až k Julským Alpám. Prešerenovo náměstí s barokním kostelem, známé Trojmostí, které bylo upraveno světoznámým Jože Plečnikem aj. Odjezd do ČR. 9. den zájezdu Předpokládaný příjezd do republiky v ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Postojenská jeskyně vč. audioprůvodce v češtině – 23,9 €, studenti 16-25 let - 19,1 €, děti 6-15 let - 14,3 €. Miramare - 6 €. Terst-katedrála – 2 €
Pula - amfiteátr - 70 Kn
Pula - Archeologické muzeum - 20 Kn
Pula - Augustův chrám - 10 Kn
Pula - Katedrála - 5 Kn
Pula - Benátská pevnost - 20 Kn
Krk - katedrála - 7 Kn

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 40 € + 150 Kn = cca 20 €

Zajímavosti :

Ubytování

hotel

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Severní Jadran A Jeho Ostrovy
v cenách od 11 290 Kč