Jeseníky

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Česká republika
Ubytování: ubyt. JESE
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v hotelu Dlouhé Stráně*** - dolní budova - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím
5x polopenzi
rekreační poplatek
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. termálů
fakult. služby
lanovky
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
pojištění storna zájezdu 90 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v hotelu Dlouhé Stráně*** - dolní budova - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím
5x polopenzi
rekreační poplatek
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. termálů
fakult. služby
lanovky
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
pojištění storna zájezdu 90 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem
5x ubytování v hotelu Dlouhé Stráně*** - dolní budova - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím
5x polopenzi
rekreační poplatek
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. termálů
fakult. služby
lanovky
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1200 Kč
pojištění storna zájezdu 90 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 29.07. - 03.08. odjezd A, J + Mohelnice

Ubytování

Hotel***

Popis

Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně lidové architektury. Šumperk - Velké Losiny - Praděd - Karlova Studánka - Ramzová - Šerák - Červenohorské sedlo - Dlouhé Stráně - Zlaté Hory - Rejvíz - jeskyně Na Pomezí - Jeseník-Termály Losiny

POBYT S VÝLETY A LEHKOU TURISTIKOU

1. den zájezdu Cestou do Jeseníků navštívíme v ŠUMPERKU expozici čarodějnických procesů. Naší další zastávkou bude Muzeum papíru a Ruční papírna ve VELKÝCH LOSINÁCH , kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let, vzpomeneme i na nešťastné oběti čarodějnických procesů, zde se psaly nejtemnější kapitoly historie. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, ubytování přímo v CHKO Jeseníky. 2. den zájezdu Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD . Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY , prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce. 3. den zájezdu Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle. 4. den zájezdu Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ . Návštěva městečka ZLATÉ HORY , první zmínka o této obci pochází z r. 1263 (původně Cukmantl), okolí Zlatých Hor ukrývá kouzlo panenské přírody a tajemství středověkých štol. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU , horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku , pěší túra z Rejvízu do Jeseníku. 5. den zájezdu Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ . Návštěva lázeňského města JESENÍK , v jehož historii cinká zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Individuální volno ve městě. 6. den zájezdu Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY , kde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím a na závěr cca 3 hod. relaxace v novém termálním parku TERMÁLY LOSINY , regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou.

Orientační ceny vstupného : Zámek Velké Losiny 110 Kč

Velké Losiny papírna 110 Kč

Ramzová – Šerák lanovka 170 Kč jeden směr, zpáteční 270 Kč

Zlaté Hory Hornické muzeum 30 Kč

Jeseník vodní tvrz 70 Kč

výjezd autobusem na Ovčárnu cca 20 Kč/nahoru, cca 35Kč/oba směry

Na Pomezí jeskyně 110 Kč

Rejvíz 30 Kč

Praděd rozhledna 100 Kč

Dlouhé Stráně elektrárna cca 80 Kč (dle počtu účastníků)

Rekreační poplatek v hotelu cca 15 Kč/os/den

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 1000 Kč

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Jeseníky
v cenách od 6 990 Kč