Okolo Ženevského Jezera

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
3x večeři
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lanovky, železnice, lodě a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2500 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
3x večeři
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lanovky, železnice, lodě a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2500 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 31.07. - 05.08. odjezd C,M + Plzeň Upozornění: nástupní místo Hradec Králové není možné.

Popis

Vydejte se s námi okolo Ženevského jezera, navštívíme Ženevu, Lausanne, hrad Chillon, město Neuchâtel, odkud se vysílá oficiální "tikání" přesného švýcarského času, sladké království v Brocu, "srdce ženevské riviéry", Montreux, nebo "sviští ráj" na vrcholku Rochers de Naye. Cesta tam bez nočního přejezdu! Mulhouse - Basilej – Neuchâtel – La Chaux de Fonds - Murten – Gruyeres - Broc – Lausanne – Vevey – Ženeva – Ouchy - Chillon - Montreux – Rochers de Naye

NEJEN ZA TAJEMSTVÍM HODINEK, ČOKOLÁDY A SÝRA

1. den zájezdu Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes Německo do Švýcarska. V podvečer se ubytujeme v nejjižnějším městě Alsaska, nedaleko hranice se Švýcarskem. Náš hotel 3* se nachází v pěší vzdálenosti historického centra MULHOUSE . 2. den zájezdu Odjedeme do druhého největšího a nejbohatšího města Švýcarska BASILEJE . Po krátké procházce historickým centrem s překrásnými středověkými domy katedrálou se vypravíme k břehům Neuchâtelského jezera . Zastavíme se ve stejnojmenném městě NEUCHÂTEL , odkud se vysílá oficiální "tikání" přesného švýcarského času, monumentální zámek a seskupení budov a kašen z 16.–18. století. Panoramatická ozubnicová dráha z CHAUMONTU , uvidíme celý Jurský kanton s jezery, Bernské Alpy a masiv Mont Blanc. V LA CHAUX DE FONDS , v rodišti hodinářského průmyslu, navštívíme nejprestižnější hodinářské muzeum na světě, 3000 exponátů jak historických, tak nejmodernějších časoměrných exponátů. Cestou přírodní krásy tzv. "Hodinkového údolí", krajinou Jury a Ženevského jezera. Zastávka v pohádkovém městečku MURTEN s hradbami a vyhlídkami. Večeře a nocleh v průsmyku Les Mosses. 3. den zájezdu Pojedeme průsmykem a pak horskou oblastí Pays d’ Enhautm, přes krásné švýcarské městečko GRUYERES , centrum výroby sýrů. Sladké království BROC , prohlídka čokoládovny s ochutnávkou. LAUSANNE , hlavní město kantonu Vaud tyčící se na několika terasách nad Ženavským jezerem - směsice historických památek s dominantní katedrálou, muzei, kavárnami, parky a neopakovatelnými pohledy na okolní přírodní panoramata. Plavba z Lausanne do klimatických lázní VEVEY , krátká procházka, zavzpomínáme na slavného Ch. Chaplina, českého studenta Jana Palacha a také Henriho Nestlé, zakladatele čokoládovny Nestlé. Večer návrat na ubytování, večeře. 4. den zájezdu ŽENEVA , kosmopolitní město se sídly mezinárodních organizací, rozlehlé parky s kašnami, sochami, altány a kavárnami. Během prohlídky města se přesvědčíme o neuvěřitelné výšce zdejšího vodotrysku a připomeneme si Alžbětu Rakouskou, zvanou Sissi, která zde byla zavražděna i zdejšího zavrženého rodáka J. J. Rousseaua. Lodní výlet nám umožní spatřit vily prominentů, nejkrásnější zahrady a parčíky v nejbohatší části města. Vracet se budeme po silnici, podél břehů jezera, zpět do Lausanne - městská pobřežní část Ouchy , jedinečné Olympijské muzeum s parkem, které bylo znovuotevřeno po rozsáhlé rekonstrukci. Večer návrat na ubytování, večeře. 5. den zájezdu Hrad CHILLON , na strmém skalnatém ostrohu nad vodami Ženevského jezera, odtud lodí do sousedního MONTREUX , "srdce ženevské riviéry". Z města odjedeme ozubnicovou železnicí do nadmořské výšky 2045 m na vrcholek ROCHERS DE NAYE s pohledem na rozhlehlou jezerní hladinu Ženevského jezera a vrcholky švýcarských i francouzských Alp. Rochers de Naye je domovem svišťů, v sedmi parcích tvořící "Sviští ráj" můžeme uvidět až 14 druhů svišťů z Evropy, Asie a Ameriky a díky kamerám nahlédneme do jejich nor, variantně alpská zahrádka La Rambertia s tisícem druhů alpských druhů rostlin a květin. V podvečer vláčkem zpět do Montreux a odjezd ČR. 6. den zájezdu Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Lanovka Neuchatel: La Coudre – Chaumont 8 CHF (zpáteční jízdenka)

Vyhlídková věž na Chaumontu 2 CHF

Muzeum hodin 12,50 CHF

Gruyeres: Sýrárna 6 CHF

Broc: Čokoládovna 9 CHF

Plavba: Nejkrásnější nábřeží Ženevy 24 CHF

Hrad Chillon 9,50 CHF

Loď z Lausanne – Ouchy do Vevey – Marché 16,80 CHF jednosměrná plavba

Loď od hradu Chillon do Montreux 8 CHF jednosměrná plavba

Zubačka na Rochers de Naye 2.042 m.n.m. (Sviští ráj a Alpská zahrádka v ceně) 55 CHF, (zpáteční jízdenka II. třída)

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 140 CHF

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Okolo Ženevského Jezera
v cenách od 10 294 Kč do 11 190 Kč