Osvětim, Krakov A Wieliczka

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Polsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 1x snídani formou bufetu
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
místní průvodce v Osvětimi
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Květen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 1x snídani formou bufetu
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
místní průvodce v Osvětimi
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Květen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 1x snídani formou bufetu
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
místní průvodce v Osvětimi
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Květen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 1x snídani formou bufetu
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
místní průvodce v Osvětimi
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Květen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 05.05. – 06.05. odjezd A*, B*, L

Popis

Zájezd do polské Osvětimi, kde navštívíme rozsáhlý areál Auschwitz a Birkenau s místním průvodcem, prohlédneme si autentická místa bývalého koncentračního tábora. Odpoledne nás čeká unikátní světoznámý Solný důl Wieliczka a druhý den strávíme v Krakově, v jednom z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle s královským zámkem Wawel.

1. den zájezdu Odjezd z ČR v ranních hodinách. Příjezd do OSVĚTIMI , na okraji města se nachází největší koncentrační a vyhlazování tábor Auschwitz a asi 3 kilometry od něj i jeho pobočný vyhlazovací tábor Birkenau (Březinka). Oba tyto tábory jsou dnes děsivým svědectvím zvěrstev páchaných nacisty za II. světové války. Prohlídka zahrnuje postupně oba tábory a probíhá v doprovodu povinného místního průvodce. V táboře Auschwitz projdeme jednotlivé vězeňské bloky, kde si uděláme představu o nelidských životních podmínkách vězňů. Taktéž navštívíme cely smrti, popravčí dvůr a bývalou plynovou komoru s krematoriem. V sousedním táboře Birkenau si projdeme některou z původních dřevěných ubikací, uvidíme "Židovský perón", kde probíhaly selekce vězňů a rozvaliny zrůdných továren smrti. Prohlídku zakončíme u Pomníku národů. Odpoledne odjedeme do jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, prohlídka Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Ubytování. 2. den zájezdu Odjezd do KRAKOVA (UNESCO), procházka Starým městem, Královská cesta , Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, vyhlídka na řeku Vislu. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Orientační ceny vstupného : Krakow: Wawel: reprezentační komnaty 25 PLN Krakow: Wawel: královské komnaty 18 PLN Krakow: Wawel: Zbrojnice a klenotnice 17 PLN Krakow: Dračí jáma 3 PLN Krakow: Katedrála Wawel Zdarma Krakow. Wawel: krypta, klenotnice 10 PLN Krakow: Wieliczka cca 55 PLN + cca 10 PLN polský průvodce Krakow: Stará Synagoga 8 PLN

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Osvětim, Krakov A Wieliczka
v cenách od 2 290 Kč do 2 390 Kč