Izrael, Jordánsko - Velká cesta Izraelem a Jordánskem

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Izrael
Ubytování: Velká cesta Izraelem + Jordánsko
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Tel Aviv vč. let. tax a poplatků cca 6 600 Kč, místní doprava (minibus, loď), plavba lodí po Galilejském jezeře, 12x ubytování v ***hotelu s polopenzí, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: výstupní poplatky Izrael a Jordánsko cca 45 USD, vstupné v Jordánsku, vstup na pláž u Mrtvého, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 10 400 Kč, balíček kompletních vstupů v Izraeli vč. lanovky na Masadu 2 500 Kč, zvýšení pojištění storna zájezdu do 80 000 Kč za 600 Kč
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Letecký poznávací zájezd - Izrael a Jordánsko

Program zájezdu

1. den

letecký přesun do TEL-AVIVU, CAESAREA (římský akvadukt, divadlo, hipodrom, pozůstatky Herodova paláce a přístavu), vyhlídka na přístav a chrám víry BAHA'I se zahradami v HAIFĚ, opevněné křižácké město AKKO (Templářská pevnost a tunel, bazar, karavanseráje).

3. den

středověký hrad NIMROD pod horou HERMON, procházka krásnou přírodou propletenou historií a náboženstvím u pramenů řeky Jordán, výhled do Sýrie z GOLANSKÝCH VÝŠIN, návštěva vinařství s ochutnávkou kvalitních izraelských vín, procházka městem kabaly SAFED (návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií místních umělců).

4. den

biblická místa v oblasti GALILEJSKEHO JEZERA (plavba lodí po jezeře, místo zázraku rozmnožení chleba a ryb Tabgha a Kafernaum, kde si Ježíš vybral své učedníky), výjezd na horu Blahoslavenství (místo Kristova kázání), Ježíšovo působiště NAZARET (bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa).

5. den

přejezd po mostě šejcha Husseina do JORDÁNSKA, antické město DŽERAŠ, byzantské mozaiky s mapou Svaté země a Jeruzaléma v kostele sv. Jiří v MADÁBĚ, výhledy z biblické hory NEBO na "Zemi zaslíbenou".

6. den

celodenní prohlídka pohádkového skalního města PETRA (vodou vymletá soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter).

7. den

monumentální pouštní kaňony v oblasti VÁDÍ RAM, možnost koupání v RUDÉM MOŘI na plážích u AKABY.

8. den

odjezd do izraelského EJLATU, pěší výlet na vyhlídku do čtyř zemí z hory MT. ZEFAHOT, nebo odpočinek na pláži, kaňony a skalní FORMACE NÁRODNÍHO PARKU TIMNA v NEGEVSKÉ POUŠTI.

9. den

výstup na skalní pevnost krále Heroda MASADU, návštěva NÁRODNÍHO PARKU NACHAL DAVID - zelené oázy EJN GEDI v JUDSKÉ POUŠTI (damani, kozorožci, průzračné potoky), odpoledne možnost koupání v MRTVÉM MOŘI (-427 m).

10. den

místo křtu Ježíše Krista KASER EL JEHUD, nejstarší město světa JERICHO (pohled na Horu Pokušení a na Tel Jericho), vyhlídka do údolí VÁDÍ KELT s ortodoxním klášterem Sv. Jiří, odpoledne BETLÉM (Chrám Narození Páně, kostel sv. Kateřiny).

11. den

svaté město JERUZALÉM - vyhlídka na Skalní dóm a mešitu al-Aksa z OLIVETSKÉ HORY, Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, procházka přes údolí Kidron (kostel Hrob Panny Marie) do Starého města, KŘÍŽOVÁ CESTA ulicí Via Dolorosa až do chrámu Božího hrobu na Golgotě, procházka židovskou čtvrtí Starého města (Cardo, Menora) ke ZDI NÁŘKŮ, posvátná hora SION (hrobka krále Davida, kostel Dormicion, večeřadlo).

12. den

pokračování prohlídky JERUZALÉMA (projížďka moderními částmi hlavního města, památník holokaustu Jad vašem, muzeum Izrael s modelem Jeruzaléma z období Ježíše Krista, Menora u izraelského parlamentu Kneset), procházka ortodoxní židovskou čtvrtí ME'A ŠE'ARIM.

13. den

projížďka TEL-AVIVEM (historické centrum, architektura Bauhaus*), staré město JAFFA, odjezd na letiště a návrat do ČR.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Izrael, Jordánsko - Velká cesta Izraelem a Jordánskem
v cenách od 44 990 Kč